ကိုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ ဂရုစိုက္္နည္း - Amawpyay

ကိုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ ဂရုစိုက္္နည္း

ကိုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ ဂရုစိုက္္နည္း
Health

ကိုိယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ ဂရုစိုက္္နည္း

ကိုိယ္ခံအားေကာင္ေအာင္ေနထိုင္နည္း

အပူေတြ လြန္က်ဴးရင္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔က အေအးနဲ႔ ျဖည့္ဆည္း ရမယ္။ ကိုိယ့္ရဲ႕ ကံ စိတ္ ဥတု အဟာရက အေအးေတြ ပတ္ဖြဲ႕ေနတာလား။

ကံ အေအး – ဥတု အေအး အဟာရအေအးနဲ႔ ပတ္ဖြဲ႕ရင္ ကံအပူ စိတ္အပူ အဟာရအပူ နဲ႔ ျဖည့္ဆည္းရမယ္။

ကိုိယ္ခံအား ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ဓာတ္ေတြ မွ်ေျခေရာက္ေန တာကို ေျပာတာပါ – မွ်ေျခ ေရာက္တယ္ဆိုတာကို အေတာ္မ်ားမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္မူ နည္းေန တယ္။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ိ ၾကက္ဥစားမယ္ ႏြားႏို႔ေသာက္မယ္္ ဆီးခ်ဳိသမားဆို ကိုိယ္ခံအား မေကာင္းတဲ့အျပင္ ပိုဒုကၡေရာက္မယ္ –

ျမန္မာေဆးပညာမွာ အခိုင္အမာေျပာမယ္ – ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေျပာတာက ေတေဇာမပိုင္္ ေဆးမကိုင္ရတဲ့ – အပူ အေအး မပိုင္ ေဆးမကိုင္ ရေပါ့။

ကိုယ္ခံအားေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ခုေခတ္ ခုအခါမွာ ကံအပူ စိတ္အပူ ဥတုအပူ အဟာရအပူေတြ မ်ားၾကတာ ေတြ႕ရတယ္ ။

ကိုယ္အပူ စိတ္အပူ အဟာရပူေတြ မ်ားေၾကာင္း ဓာတ္ကေျပာတယ္ – ေတေဇာ ဓာတ္က ေျပာတယ္ –

( ဓာတ္ေျပာတိုင္းလုပ္ ေနာက္မဆုတ္ အဟုတ္မွန္ေတာ့ သည္တဲ့ ဓာတ္ေနာက္ လိုက္္ၾကည့္ ပညာရွိ လုပ္တိုင္းမွန္ဘိသည္)

အပူမ်ားသူေတြရဲ႕လကၡဏာမ်ား

အပူေတြမ်ားေၾကာင္း ေတေဇာက ဘယ္လိုေျပာ သလဲ ေတေဇာ ဓာတ္ရဲ႕ နဝင္းအေရာင္ ဓာတ္ႀကိဳက္အေရာင္က အျဖဴေရာင္ပါ –

အရြယ္မတိုင္မီ ဆံပင္ျဖဴမယ္ , ရာသီေသြးအျဖဴဆင္းမယ္ , ညႇင္းကဲ့သို႔အျဖဴေတြေပါက္္ မယ္ , လၽွာႀကီးကျဖဴေနမယ္ , ေသြးကိုၾကည့္ရင္ေသြးျဖဴဥေတြမ်ားေနမယ္ –

တခ်ဳိ႕ဆို ခရုသင္းေတြေပါက္မယ္္ , အျဖဴေတြမ်ာေနတာဟာ အပူေတြမ်ား ေနတာပါ။

ကိုယ္ခံ အားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္နည္းမွာ – ပူပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူကို ကိုယ္ခံအားေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔က အပူအေအးနဲ႔ ျဖည့္ ရမယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ –

အမိူက္ပုံး မီးေလာင္ေနတယ္ ေရနဲ႔ ၿငိမ္းသတ္ရမယ္ မီးသတ္ သမားသမားေတြဆို ေလဖိ အားပါတဲ့ ေရနဲ႔ၿငိမ္းသတ္ရင္ ပိုိေကာင္းတယ္ -( အေအးနဲ႔ၿငိမ္းသတ္ရမယ္ ေလဓာတ္ပါတဲ့ အေအးနဲ႔ဆို ပိုေကာင္းမယ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ ၁၀၀မွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏူန္းက အပူေတြမ်ားပါတယ္ – အပူေတြမ်ားတဲ့အတြက္ ပူတဲ့အစာ အဟာရေတြမစားသုံးသင့္ပါ – ပူတဲ့စိတ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ေန ရပါမယ္

အပူၿငိမ္းေစတဲ့အစာမ်ား

အပူၿငိမ္းေစတဲ့ အစာေတြက ကိုယ္ခံအားေကာင္းပါတယ္ – အပူၿငိမ္းေစတဲ့အစာေတြက ဘာေတြလည္းေမးရင္ ခ်ဥ္ ခါး ေအး အရသာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြမွာ စားစရာအရသာ ၆ မ်ဳိးထက္ ပိုိမရွိပါဘူး – အပူၿငိမ္းတာက ခ်ဥ္ ခါး ေအး ပါ။အပူကိုိ တိုးေစတာက ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ပါ ။

ျမန္မာ ေဆးပညာမွာ တကယ္ တတ္ကၽြမ္းၿပီ ဆိုရင္ အခ်ဥ္ကိုအခ်ဳိနဲ႔ အားျဖည့္ လိုက္္ရမယ္ – ခ်ဥ္ ခ်ဳိ အရသာက ကိုယ္ခံအားကို ေကာင္းေစ ပါတယ္။

ခ်ဥ္ ခ်ဳိ အရသာကို ၃ ရက္စား ၿပီးရင္ အခါးအရသာကို စားရပါမယ္ – အခါးစားတဲ့အခါမွာ လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္နဲ႔ ပူခါးေတြ မစားရပါဘူး ။

ဥပမာ – ေၾကာင္လ်ာသီးစားၿပီး ေသြးတိုးတယ္တို႔ , ရဲယိုရြက္စားၿပီး ေလျဖတ္တယ္တို႔ သေဘာၤရြက္စားၿပီး အပူနာေတြ ေပါက္တယ္ဆိုတာ အဲဒီ အခါးေတြက အခုေခတ္ အခုုအခါနဲ႔ မအပ္စပ္ပါဘူး။

ေအးတဲ့ရာသီမွာ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြေတာ့ အပ္စပ္ပါတယ္ – ပူ ခါး ေတြကို သုံးစြဲတဲ့ခါ ကိုိယ္ခံအားေတြကို ပိုက်ဆင္းေစ ပါတယ္ ။

ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရင္ နံပါတ္ဝမ္း နံပါတ္တူး နံပါတ္သရီး ဂီယာျမင့္ရသလို … အဟာရမွာလည္း ခ်ဳိ ခ်ဥ္ ခါး ေအး ၿပီးရင္ ခ်ဳိ ေအး ငန္ ေအး အရသာဟာ ကိုယ္ခံအားကိုိ ျပည့္စံုေစ ပါတယ္။

ခ်ဳိေအး ငန္ေအး ကိုယ္ခံအား ေကာင္းေစ အစာမ်ား( အပူလြန္သူ)

ခ်ဳိေအး ငန္ေအးအရသာေတြက အာေပါဓာတ္ႀကိဳက္ အစာေတြျဖစ္တဲ့ .. ဖီးၾကမ္းငွက္သီး အသားနဲ႔ပဲေရာခ်က္ထားတဲ့ဟင္း ေက်ာက္ဖရုံသီးကို အသားတခုခုနဲ႔ တြဲခ်က္တဲ့ဟင္း

ဘူးသီးနဲ႔ ၾကက္သားေရာခ်က္ျခင္း စသည္ဟင္းေတြက အပူလြန္တဲ့သူေတြ ကိုိယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ ေသခ်ာတယ္။

ကိုိယ္ခံအား ေကာင္းခ်င္သူဟာ ခ်ဳိ ခ်ဥ္ ခါး ေအး ကို အလွည့္က်စားေပမယ့္ ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ ေတြကို မေရွာင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ခံအားတက္မလာဘဲ က်မွပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ေၾကာ္ ဖန္ စပ္ ဆိမ့္ကို ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္ – အာကာသဓာတ္ သည္းေျခ ဓာတ္ ေတေဇာဓာတ္နဲ႔ ပထဝီဓာတ္ ၾကိဳက္အစာေတြကို ေရွာင္ရပါမယ္။

ဘဲဥ ၾကက္ဥ ေတာင္မွ ေၾကာ္တာထက္ ျပဳတ္စားတာက ပိုၿပီး ကိုယ္ခံအားေကာင္းပါ တယ္ –

ခုခ်ိန္မွာ ၾကာရွည္ခံ အစားအစာေတြ ဆီးထုပ္ ေဂြးခ်ဳိသီး မာလကာသီးတို႔စားရင္လည္း ကိုိယ္ခံအား က်ဆင္းပါတယ္ – အပူ အစပ္ေတြ စားလြန္းရင္လည္း ကိုယ္ခံအားက်ဆင္း ပါတယ္။

အခ်ဳိ အစိမ့္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏြားႏို႔ေတြေသာက္ ၾကက္ဥစားသူေတြဟာ ဝိတ္ေတြတက္ၿပီး ဆီးခ်ဳိေတြသာ ျဖစ္လာမယ္ – ကိုယ္ခံအားက ပိုညံ့ၿပီး တက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အေရာင္နဲ႔ေျပာျခင္း

ေရာင္စုံေတြ ၾကည့္ၿပီးရင္ ကိုယ့္အျမင္အာရုံဟာ လန္းသြားသလား ႏြမ္းသြားသလား ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ – မ်က္လုံးအာကာသကို ေျပာတာပါ –

အေရာင္စုံ စူးရွေတာက္ပတဲ့အေရာင္ေတြ ေပါ့ – အဲသည္အစား ခ်ဥ္ခ်ဳိအရသာ အဟာရဓာတ္ရဲ႕ ဓာတ္ႀကိဳက္အေရာင္ အျပာေရာင္ေလးကိုၾကည့္ရင္ မ်က္လုံးက လန္းလား. ႏြမ္းလား စဥ္းစားပါ –

ဒါေၾကာင့္ မ်က္လုံးကိုလည္း အားရွိေအာင္ မ်က္လုံးကေန ကိုယ္ခံအားေကာင္ေအာင္္ ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ အျပာေရာင္ လက္ကိုင္ပုဝါေလး တဘက္ေလးကို မ်က္လုံးေပၚ အုပ္လိုက္ရင္ ဘက္ထရီအားသြင္းသလို ျဖစ္လာမွာပါ။

အျပာ ၿပီးရင္ အဝါ အဝါၿပီးရင္ အနီ အဲဒီလိုိအေရာင္ေလးေတြကို စနစ္တက် သုံးေစခ်င္္ တယ္ – ကိုယ့္အိိမ္မွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ.

လိုက္ကာ အိပ္ရာခင္း ေခါင္းအုံး ေခါင္းအံုးစြပ္ ကစၿပီး သုံးမယ္ဆိုရင္ ( ေန႔စဥ္ထိေတြ႕သမၽွ) ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ေသခ်ာေနပါတယ္။

ဆရာၿကီး ဦးရန္ေအာင္္

Unicode

ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်နေထိုင် ဂရုစိုက်နည်း

ကိုယ်ခံအားကောင်အောင်နေထိုင်နည်း

အပူတွေ လွန်ကျူးရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့က အအေးနဲ့ ဖြည့်ဆည်း ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကံ စိတ် ဥတု အဟာရက အအေးတွေ ပတ်ဖွဲ့နေတာလား။

ကံ အအေး – ဥတု အအေး အဟာရအအေးနဲ့ ပတ်ဖွဲ့ရင် ကံအပူ စိတ်အပူ အဟာရအပူ နဲ့ ဖြည့်ဆည်းရမယ်။

ကိုယ်ခံအား ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဓာတ်တွေ မျှခြေရောက်နေ တာကို ပြောတာပါ – မျှခြေ ရောက်တယ်ဆိုတာကို အတော်များများက နားလည် သဘောပေါက်မူ နည်းနေ တယ်။

ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ိ ကြက်ဥစားမယ် နွားနို့သောက်မယ် ဆီးချိုသမားဆို ကိုယ်ခံအား မကောင်းတဲ့အပြင် ပိုဒုက္ခရောက်မယ် –

မြန်မာဆေးပညာမှာ အခိုင်အမာပြောမယ် – ခြေခြေမြစ်မြစ် ပြောတာက တေဇောမပိုင် ဆေးမကိုင်ရတဲ့ – အပူ အအေး မပိုင် ဆေးမကိုင် ရပေါ့။

ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က ခုခေတ် ခုအခါမှာ ကံအပူ စိတ်အပူ ဥတုအပူ အဟာရအပူတွေ များကြတာ တွေ့ရတယ် ။

ကိုယ်အပူ စိတ်အပူ အဟာရပူတွေ များကြောင်း ဓာတ်ကပြောတယ် – တေဇော ဓာတ်က ပြောတယ် –

( ဓာတ်ပြောတိုင်းလုပ် နောက်မဆုတ် အဟုတ်မှန်တော့ သည်တဲ့ ဓာတ်နောက် လိုက်ကြည့် ပညာရှိ လုပ်တိုင်းမှန်ဘိသည်)

အပူများသူတွေရဲ့လက္ခဏာများ

အပူတွေများကြောင်း တေဇောက ဘယ်လိုပြော သလဲ တေဇော ဓာတ်ရဲ့ နဝင်းအရောင် ဓာတ်ကြိုက်အရောင်က အဖြူရောင်ပါ –

အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူမယ် , ရာသီသွေးအဖြူဆင်းမယ် , ညှင်းကဲ့သို့အဖြူတွေပေါက် မယ် , လျှာကြီးကဖြူနေမယ် , သွေးကိုကြည့်ရင်သွေးဖြူဥတွေများနေမယ် –

တချို့ဆို ခရုသင်းတွေပေါက်မယ် , အဖြူတွေမျာနေတာဟာ အပူတွေများ နေတာပါ။

ကိုယ်ခံ အားကောင်းအောင် နေထိုင်နည်းမှာ – ပူပါတယ် ဆိုတဲ့ သူကို ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် နေထိုင်ဖို့က အပူအအေးနဲ့ ဖြည့် ရမယ်။

ဥပမာအားဖြင့် –

အမိူက်ပုံး မီးလောင်နေတယ် ရေနဲ့ ငြိမ်းသတ်ရမယ် မီးသတ် သမားသမားတွေဆို လေဖိ အားပါတဲ့ ရေနဲ့ငြိမ်းသတ်ရင် ပိုကောင်းတယ် -( အအေးနဲ့ငြိမ်းသတ်ရမယ် လေဓာတ်ပါတဲ့ အအေးနဲ့ဆို ပိုကောင်းမယ်)

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ ၁၀၀မှာ ၈၅ ရာခိုင်နူန်းက အပူတွေများပါတယ် – အပူတွေများတဲ့အတွက် ပူတဲ့အစာ အဟာရတွေမစားသုံးသင့်ပါ – ပူတဲ့စိတ်တွေ မဖြစ်အောင်နေ ရပါမယ်

အပူငြိမ်းစေတဲ့အစာများ

အပူငြိမ်းစေတဲ့ အစာတွေက ကိုယ်ခံအားကောင်းပါတယ် – အပူငြိမ်းစေတဲ့အစာတွေက ဘာတွေလည်းမေးရင် ချဉ် ခါး အေး အရသာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

လူတွေမှာ စားစရာအရသာ ၆ မျိုးထက် ပိုမရှိပါဘူး – အပူငြိမ်းတာက ချဉ် ခါး အေး ပါ။အပူကို တိုးစေတာက ကြော် ဖန် စပ် ဆိမ့်ပါ ။

မြန်မာ ဆေးပညာမှာ တကယ် တတ်ကျွမ်းပြီ ဆိုရင် အချဉ်ကိုအချိုနဲ့ အားဖြည့် လိုက်ရမယ် – ချဉ် ချို အရသာက ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေ ပါတယ်။

ချဉ် ချို အရသာကို ၃ ရက်စား ပြီးရင် အခါးအရသာကို စားရပါမယ် – အခါးစားတဲ့အခါမှာ လွဲလွဲချော်ချော်နဲ့ ပူခါးတွေ မစားရပါဘူး ။

ဥပမာ – ကြောင်လျာသီးစားပြီး သွေးတိုးတယ်တို့ , ရဲယိုရွက်စားပြီး လေဖြတ်တယ်တို့ သဘောၤရွက်စားပြီး အပူနာတွေ ပေါက်တယ်ဆိုတာ အဲဒီ အခါးတွေက အခုခေတ် အခုအခါနဲ့ မအပ်စပ်ပါဘူး။

အေးတဲ့ရာသီမှာ နေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေတော့ အပ်စပ်ပါတယ် – ပူ ခါး တွေကို သုံးစွဲတဲ့ခါ ကိုယ်ခံအားတွေကို ပိုကျဆင်းစေ ပါတယ် ။

မော်တော်ကားမောင်းရင် နံပါတ်ဝမ်း နံပါတ်တူး နံပါတ်သရီး ဂီယာမြင့်ရသလို … အဟာရမှာလည်း ချို ချဉ် ခါး အေး ပြီးရင် ချို အေး ငန် အေး အရသာဟာ ကိုယ်ခံအားကို ပြည့်စုံစေ ပါတယ်။

ချိုအေး ငန်အေး ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေ အစာများ( အပူလွန်သူ)

ချိုအေး ငန်အေးအရသာတွေက အာပေါဓာတ်ကြိုက် အစာတွေဖြစ်တဲ့ .. ဖီးကြမ်းငှက်သီး အသားနဲ့ပဲရောချက်ထားတဲ့ဟင်း ကျောက်ဖရုံသီးကို အသားတခုခုနဲ့ တွဲချက်တဲ့ဟင်း

ဘူးသီးနဲ့ ကြက်သားရောချက်ခြင်း စသည်ဟင်းတွေက အပူလွန်တဲ့သူတွေ ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ သေချာတယ်။

ကိုယ်ခံအား ကောင်းချင်သူဟာ ချို ချဉ် ခါး အေး ကို အလှည့်ကျစားပေမယ့် ကြော် ဖန် စပ် ဆိမ့် တွေကို မရှောင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ခံအားတက်မလာဘဲ ကျမှပဲ။

ဒါကြောင့် ကြော် ဖန် စပ် ဆိမ့်ကို ရှောင်စေချင်ပါတယ် – အာကာသဓာတ် သည်းခြေ ဓာတ် တေဇောဓာတ်နဲ့ ပထဝီဓာတ် ကြိုက်အစာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။

ဘဲဥ ကြက်ဥ တောင်မှ ကြော်တာထက် ပြုတ်စားတာက ပိုပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းပါ တယ် –

ခုချိန်မှာ ကြာရှည်ခံ အစားအစာတွေ ဆီးထုပ် ဂွေးချိုသီး မာလကာသီးတို့စားရင်လည်း ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းပါတယ် – အပူ အစပ်တွေ စားလွန်းရင်လည်း ကိုယ်ခံအားကျဆင်း ပါတယ်။

အချို အစိမ့်တွေဖြစ်တဲ့ နွားနို့တွေသောက် ကြက်ဥစားသူတွေဟာ ဝိတ်တွေတက်ပြီး ဆီးချိုတွေသာ ဖြစ်လာမယ် – ကိုယ်ခံအားက ပိုညံ့ပြီး တက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

အရောင်နဲ့ပြောခြင်း

ရောင်စုံတွေ ကြည့်ပြီးရင် ကိုယ့်အမြင်အာရုံဟာ လန်းသွားသလား နွမ်းသွားသလား ပြန် စဉ်းစားကြည့်ပါ – မျက်လုံးအာကာသကို ပြောတာပါ –

အရောင်စုံ စူးရှတောက်ပတဲ့အရောင်တွေ ပေါ့ – အဲသည်အစား ချဉ်ချိုအရသာ အဟာရဓာတ်ရဲ့ ဓာတ်ကြိုက်အရောင် အပြာရောင်လေးကိုကြည့်ရင် မျက်လုံးက လန်းလား. နွမ်းလား စဉ်းစားပါ –

ဒါကြောင့် မျက်လုံးကိုလည်း အားရှိအောင် မျက်လုံးကနေ ကိုယ်ခံအားကောင်အောင် ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာ အပြာရောင် လက်ကိုင်ပုဝါလေး တဘက်လေးကို မျက်လုံးပေါ် အုပ်လိုက်ရင် ဘက်ထရီအားသွင်းသလို ဖြစ်လာမှာပါ။

အပြာ ပြီးရင် အဝါ အဝါပြီးရင် အနီ အဲဒီလိုအရောင်လေးတွေကို စနစ်တကျ သုံးစေချင် တယ် – ကိုယ့်အိမ်မှာ မျက်နှာသုတ်ပဝါ.

လိုက်ကာ အိပ်ရာခင်း ခေါင်းအုံး ခေါင်းအုံးစွပ် ကစပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် ( နေ့စဉ်ထိတွေ့သမျှ) ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့သေချာနေပါတယ်။

ဆရာကြီး ဦးရန်အောင

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့
Health
အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့

အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃/၄ လခန့်ကစပြီး နှာမွှန်ရောဂါ စွဲကပ်လာပါတယ်.. အိပ်ယာထချိန် နံက်အစောပိုင်းဆို အတော်လေးမွှန်ပါသည်.. မနားမနေကိုနှာချေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေး.. { စီထရင်း (သိုမဟုတ်) ဘာမီတွန်} သောက်ရင် ပျောက်ပါသည် ဆေးအာနိသင်ကုန်တာနှင့် ပြန်ဖြစ်ပါတော့သည်။ တကယ်မွှန်တဲ့နေ့ဆို စွတ်ကြယ်ဂျိုင်းပြတ်အင်္ကျီ ၃ ထည်လောက် နှာရည်ညှစ်ဖို့ ဆောင်ထားရပါသည်။ တရားထိုင်ချိန်၊ တရားမှတ်ချိန်ဆို နှာရည်တွေ တောက်တောက် တောက်တောက်နဲ့ အောက်ကိုစီးကျနေလောက်အောင်ကို မွှန်ပါတယ်… အနံဆိုးများတော့ မထွက်သေးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လခန့်က fbပေါ်မှာ ဦးဇင်းတစ်ပါးတင် ထားတဲ့ ပိုစ်လေးတစ်ခု ဖတ်ရပါသည်။ သူ ၁၄ …

အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ
Health
အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ

အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး တိဗက္ နိုင္ ငံကို အလည္အပတ္ ေရာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၏ ညႊန္ျကားမွဳ ျဖင့္ ေတာင္ ေပၚရြာ ေလးတစ္ ရြာ၏ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာ င္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တည္းခိုခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ထို ဘုန္းျကီးေတာ္ျကီး ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္တို ့မွာ အဂၤလိပ္စကားကို အ ေတာ္အသင့္ေျပာ နိုင္ျကရကား ယင္းဆရာ၀န္ အတြက္လြန္စြာ အဆင္ေျ ပ ေခ်ာေမြ ့လွေပသည္ ဧည့္ခံလိုက္သ ည္မွာလည္း …

Health
ခြေဖနောင့်ကွဲတာကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ

ခြေဖနောင့်ကွဲတာကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ ခြေဖနောင့်ကွဲနေပြီ ဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ခန်းခြောက် တယ် ဆိုပြီး လူအများစု ထင်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသော အကြောင်းအရင်းတွေ ကြောင့်လည်း ခြေဖနောင့် ကွဲတတ် ပါတယ်။ ၆။ ကိုယ်အလေး ချိန်များခြင်း ကိုယ်အလေးချိန် များလာတဲ့ အခါ ခြေဖနောင့်မှာ ဖိအားတွေ များလာ ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခြေဖနောင့်မှာ အစိုဓါတ် မရှိတော့ဘဲ ခြေဖနောင့်ကွဲ သွားတာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်း လိုက်ရင် ခြေဖနောင့်ကွဲ တာလည်း သက်သာ သွားမှာ ပါ။ ၅။ ဗီတာမင်ဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဗီတာမင်၊ သတ္ထုဓါတ်နဲ့ …