ေလျဖတ္ခါနီးရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာ (၆) ခ်က္ - Amawpyay

ေလျဖတ္ခါနီးရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာ (၆) ခ်က္

ေလျဖတ္ခါနီးရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာ (၆) ခ်က္
Knowledge

ေလျဖတ္ခါနီးရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာ (၆) ခ်က္

လူသားမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးျခင္းနဲ႔ မသန္မစြမ္းျဖစ္ ရျခင္းေတြမွာ ေလျဖတ္ေရာဂါဟာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ ပါတယ္ ။ ဒီေလျဖတ္တာကို ေဆးပညာ အရေတာ့ Stroke လို႔ေခၚပါတယ္။ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ အ ဓိကအားျဖင့္ ၂မ်ိဳးရွိပါ တယ္။ ထို ၂မ်ိဳးကေတာ့

လူသားမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးျခင္းနဲ႔ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ရျခင္းေတြမွာ ေလျဖတ္ေရာဂါဟာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ပါ တယ္။ ဒီေလျဖတ္တာကို ေဆးပညာအရေတာ့ Stroke လို႔ေခၚပါတယ္။ ေလျဖတ္ျခင္းမွာအ ဓိကအားျဖင့္ ၂မ်ိဳးရွိပါ တယ္။ ထို၂မ်ိဳးကေတာ့

၂။ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးေၾကာေပါက္လို႔ေလျဖတ္ျခင္း (ဦး ေႏွာက္အတြင္းေသြးေၾကာေလးမ်ားေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္လို႔ ေပါက္ထြက္ တာေၾကာင့္ျဖစ္လာ တဲ့ေလျဖတ္ျခင္း) ဆိုတဲ့ Hypertensive stroke ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါ တယ္။

႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း တစ္မိနစ္ၾကာ တိုင္းမွ ာဦးေႏွာက္ အတြင္းရွိ ဆဲလ္ေပါင္း ၁ဒသာမ ၉သန္းဟာ ေသြးေကာင္းစြာမရတဲ့ အတြက္ ပ်က္စီး ရပါတယ္။

ေလျဖတ္တဲ့အခ်ိန္နဲ ႔ေဆးကုသမႈ ရတဲ့ အခ်ိန္ ႏွစ္ခုၾကားအခ်ိန္ကာ လဟာ ၾကာလာေလေလဦးေႏွာက္ ထဲကဆဲလ္ေတြက ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ ႏႈန္းမ်ားေလေလ ပါပဲ။

ေလျဖတ္ျဖတ္ခ်င္ းေစာစီးစြာ ကုသမႈ ခံယူ ရခဲ့ ပါကဦးေႏွာက္အ တြင္းရွိ ဆဲလ္ပ်က္စီးမႈ အရမ္းမမ်ားေသးတဲ့ အတြက္ လူနာဟာ အေကာင္း ပတိ အတိုင္းျပန္လည္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါတယ္။

ေလျဖတ္မႈ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ လာရင္(ဆိုလိုတာ ကေလျဖတ္ျဖတ္ ခ်င္းသင့္ေတာ္တဲ့ ေဆးကုသမႈ မရဘဲၾကာေနရင္)ဦးေနာက္ အတြင္းရွိ ဆဲလ္ပ်က္စီးမႈ မ်ားတဲ့ အတြက္ လူနာဟာစကား ေျပာဖို႔ခက္ခဲတာ၊ မွတ္ဉာဏ္ေတြဆုံးရႈံးတာနဲ ႔ေျခလက္ျပန္လည္ လႈပ္ရွာ းႏိုင္ေျခနည္းသြာ းတာေတြျဖ စ္ဖို႔ပို အခြင့္ အေရးမ်ားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါလကၡ ဏာခံစားရ ရခ်င္းမွာေဆးခန္းေဆး႐ုံျပၿပီး ေစာစီးစြာ ကုသမ ႈခံယူဖို႔ကအလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ေသာၾကာေန ႔ညခ်မ္းေလးမွာလူအမ်ား သတိ ထားေလ့မရွိတဲ့ေလျဖတ္ခါနီးရင္ျပတတ္ေသာလကၡဏာ (၆)ခ်က္ကို အခုလို ပဲေမတၱာနဲ ႔ေရးသား တင္ ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ေခါင္းတအားကိုက္ျခင္း

လူတိုင္းနီးပါး မၾကာခဏေခါင္း ကိုက္တတ္ ပါတယ္။ ေခါင္းကိုက္ ရျခင္း အေၾကာင္းေတြ ကလည္းအ မ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တာကို လူအမ်ားစုက သိပ္အေလးထားေလ့ မရွိတတ္ ၾကပါဘူး။

သို႔ေသာ္ အခု တစ္ခါေခါင္းကိုက္တာက အရင္အခါေတြ နဲ႔မတူ တအားျပင္း ျပင္းထန္ထန္ကိုက္တာသို႔မဟုတ္အရင္က တစ္ခါမွ ေခါင္းကိုက္တာ မျဖစ္ဘဲ စၿပီးေတာ့ ခုမွေခါင္းကိုက္ တာမ်ိဳး ဆိုရင္ေ

ဒါဟာေလျဖတ္ေရာဂါ လကၡဏာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ကြဲကြဲျပားျပား ကေတာ့ ဆရာဝန္ေတြကစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္မွ သိမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေပါ့ ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားဘဲ နီးစပ္ရာေဆး႐ုံ ေဆးခန္းျပသဖို႔ အတြက္ေကာင္းေကာင္း လိုအပ္ ပါတယ္။

၂။ အျမင္အာ႐ုံက တစ္ခုကို ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ရျခင္း

အရာဝတၳဳ တစ္ခုကို ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ရျခင္း ၊အျမင္မႈန္ဝါးျခင္း မ်က္စိတစ္ဖက္႐ုတ္တရက္မျမင္ရျခင္းစတာေတြဟာေလျဖတ္ျခင္း ရဲ႕ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လူအမ်ားစုဟာ ဒီလို ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္တာ၊ အ ျမင္မႈန္ဝါးတာေတြျဖစ္ ရျခင္းကပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လို႔၊အသက္ႀကီးလို႔ ၊ျဖစ္ရတာလို႔ပဲမွတ္ယူၿပီးေတာ့ ေပါ့ေပါ့ ဆဆေနတာေတြ မ်ားပါတယ္။

အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ပညာရပ္အထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာကာ႐ိုလင္းကေတာ့လူ အမ်ားစုဟာ ထင္သလိုျမင္ကြင္း အာ႐ုံႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ရျခင္း၊ အျမင္ဝါးျခင္းေတြ ဟာ

အသက္ ႀကီးလို႔ ျဖစ္တာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လို႔ မ်က္စိ အသုံးျပဳတာ မ်ားလို႔ျဖစ္တာ မဟုတ္ႏိုင္ ဘဲေလျဖတ္ျခင္းရဲ႕လကၡဏာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း ေျပာျပထား ပါတယ္။

၃။ အိပ္ရာအထ လက္ေမာင္းနဲ႔ေျခေထာက္မ်ား ထုံက်င္ေနျခင္း

တေရးအိပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုးလာတဲ့အ ခါေျခလက္ေတြ ထုံက်င္တာ မ်ိဳးျဖစ္ရင္ငါ အ ခ်ိန္ၾကာႀကီး ဖိအိပ္မိလို ႔ျဖစ္တာပဲ ဆိုၿပီးလူအမ်ားစုက အလြယ္တကူေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ပဲ ယူဆတတ္ ၾကပါ တယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီလို ထုံက်င္ေနတာ ဟာ၁၅မိနစ္ကေန နာရီဝက္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္ထိေပ်ာက္ ကင္းသက္သာမႈမရွိရင္ေတာ့ေဆးခန္းျပသဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလို ထုံတာက်င္ တာဆက္ျဖစ္ေနျခင္းက သင့္ေက်ာ႐ိုးမွ ဦးေခါင္းေနာက္ပိုင္းသို႔သြားတဲ့ ေသြးေၾကာထဲမွာ အ ေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသြး စီးဆင္းမႈေလ်ာ့ နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏိုင္လို ႔ပါ။

၄။ စကားေျပာရာ တြင္ ဗလုံး ဗေထြးျဖစ္ေနျခင္း

လူတစ္ခ်ိဳ႕က စကားေျပာရာမွာ ဗလုံး ဗေထြးျဖစ္လာရင္ စိုးရိမ္ၿပီး ေဆးခန္းျပတတ္ၾကေပမယ့္လူအမ်ားစုကေတာ့ ဒီလိုစကားေျပာရာမွ ဗလုံးဗေထြးျဖစ္တာဟာ ပင္ပန္းလို ႔သို႔မဟုတ္ မိမိေသာက္သုံးေနတဲ့

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားရဲ႕ (ဥပမာ တခ်ိဳ႕ကိုက္ခဲ နာက်င္မႈေပ်ာက္ေဆးမ်ား)ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆၿပီးေတာ့ပဲေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနတတ္ ၾကပါ တယ္။

စကားမ်ား ဗလုံးဗေထြးျဖစ္တာ ဟာေလျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ဖို ႔အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္နဲ ႔ျပသ စစ္ေဆးၿပီးေကာင္း ေကာင္းကုသမ ႈခံယူဖို႔ေတာ့ လိုပါ တယ္။ စကားဗလုံး ဗေထြးျဖစ္တာနဲ႔ တြဲျဖစ္တတ္တာေတြ ကေတာ့ မ်က္ႏွာတစ္ ျခမ္း႐ြဲ႕သြ ားတာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ခႏၶာကိုယ္ကို ဟန္ခ်က္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္ျခင္း

လူတစ္ခ်ိဳ႕ကအထူးသျဖင့္ အရက္ေသာက္တဲ့ သူေတြ ဆိုရင္ ခႏၶာ ကိုယ္ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီးေတာ့ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္တာဟာသူတို႔မ ေန႔ညတုန္းကအေသာက္မ်ားသြားလို႔ဒီမနက္ဒီလိုျဖစ္တာလို႔ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အိပ္ေရးပ်က္လို႔ ၊ပင္ပန္းလို႔ ၊အစားေသာက္နည္းလို႔ ၊

ေခြၽးထြက္လြန္လို႔ျဖစ္တယ္လို ႔ယူဆထား တတ္ၾက ပါတယ္။ ဒယိမ္းဒယိုင္းျဖစ္ၿပီး ဟန္ခ်က္ပ်က္ တာဟာသင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္ဆီကို ေသြးစီးဆင္းမႈေလ်ာ့နည္းသြား တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႐ုတ္ တရက္ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္လာၿပီဆိုပါက နီးစပ္ရာ ကို အ ကူအညီေတာင္းၿပီးေတာ့ေဆး ခန္းျပသဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။

၆။ ဇေဝဇဝါျဖစ္ၿပီး စိတ္ရႈပ္ေထြးကာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား မၾကည္မလင္ျဖစ္ျခင္း

ဒီဘက္ေခတ္မွာ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလို႔ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြ လည္းမၾကာ ခဏခံစားရတတ္ၿပီး စိတ္မၾကည္မလင္ တာေတြျဖစ္တတ္ ပါတယ္

တ္ရႈပ္ေထြးတဲ့ အခါအ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ျပန္မွတ္မိရန္၊စ ကားတစ္လုံးေျပာရန္အတြက္အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားရတဲ့အခါမ်ိဳးေတြ လူတိုင္းမွာ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အ ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စဥ္းစား မရျခင္း ၊တစ္ခုခုကိုေျပာရန္အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာ႐ုံစိုက္ စဥ္းစားေသာ္ လည္းေပၚ မလာျခင္း ၊

ေျပာမရျခင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေဆးခန္းျပၿပီးစမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္သ င့္ပါတယ္လို ႔အေရးေပၚေဆးပညာရွင္ အထူးကုဆ ရာဝန္ေဒါက္တာကာ႐ိုလင္းကအ ႀကံျပဳထား ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ႐ုတ္တရက္ စိတ္ရႈပ္ေထြးကာ စိတ္ခံစားမႈေတြ မၾကည္မလင္ ျဖစ္ျခင္းဟာလည္းေလ ျဖတ္ခါနီးရင္ လကၡဏာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့ လကၡ ဏာတစ္ ရပ္ျဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။

Ref(Reader Digest – ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးမွ)

ရွမ္းပုတ္(မိုမိုေလး)

လေဖြတ်ခါနီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာ (၆) ချက်

လူသားများ ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်းနဲ့ မသန်မစွမ်းဖြစ် ရခြင်းတွေမှာ လေဖြတ်ရောဂါဟာ အဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင် ပါတယ် ။ ဒီလေဖြတ်တာကို ဆေးပညာ အရတော့ Stroke လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းမှာ အ ဓိကအားဖြင့် ၂မျိုးရှိပါ တယ်။ ထို ၂မျိုးကတော့

လူသားများ ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်းနဲ့ မသန်မစွမ်း ဖြစ်ရခြင်းတွေမှာ လေဖြတ်ရောဂါဟာ အဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါ တယ်။ ဒီလေဖြတ်တာကို ဆေးပညာအရတော့ Stroke လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းမှာအ ဓိကအားဖြင့် ၂မျိုးရှိပါ တယ်။ ထို၂မျိုးကတော့

၂။ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးကြောပေါက်လို့လေဖြတ်ခြင်း (ဦး နှောက်အတွင်းသွေးကြောလေးများသွေးပေါင်ချိန်တက်လို့ ပေါက်ထွက် တာကြောင့်ဖြစ်လာ တဲ့လေဖြတ်ခြင်း) ဆိုတဲ့ Hypertensive stroke ဆိုပြီးတော့ နှစ်မျိုး ရှိပါ တယ်။

ရုတ်တရက် လေဖြတ်ပြီးပြီးချင်း တစ်မိနစ်ကြာ တိုင်းမှ ာဦးနှောက် အတွင်းရှိ ဆဲလ်ပေါင်း ၁ဒသာမ ၉သန်းဟာ သွေးကောင်းစွာမရတဲ့ အတွက် ပျက်စီး ရပါတယ်။

လေဖြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆေးကုသမှု ရတဲ့ အချိန် နှစ်ခုကြားအချိန်ကာ လဟာ ကြာလာလေလေဦးနှောက် ထဲကဆဲလ်တွေက ထိခိုက် ပျက်စီးမှု နှုန်းများလေလေ ပါပဲ။

လေဖြတ်ဖြတ်ချင် းစောစီးစွာ ကုသမှု ခံယူ ရခဲ့ ပါကဦးနှောက်အ တွင်းရှိ ဆဲလ်ပျက်စီးမှု အရမ်းမများသေးတဲ့ အတွက် လူနာဟာ အကောင်း ပတိ အတိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပိုများပါတယ်။

လေဖြတ်မှု အချိန်ကြာမြင့် လာရင်(ဆိုလိုတာ ကလေဖြတ်ဖြတ် ချင်းသင့်တော်တဲ့ ဆေးကုသမှု မရဘဲကြာနေရင်)ဦးနောက် အတွင်းရှိ ဆဲလ်ပျက်စီးမှု များတဲ့ အတွက် လူနာဟာစကား ပြောဖို့ခက်ခဲတာ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ခြေလက်ပြန်လည် လှုပ်ရှာ းနိုင်ခြေနည်းသွာ းတာတွေဖြ စ်ဖို့ပို အခွင့် အရေးများပါတယ်။

ဒါကြောင့် လေဖြတ်ရောဂါလက္ခ ဏာခံစားရ ရချင်းမှာဆေးခန်းဆေးရုံပြပြီး စောစီးစွာ ကုသမ ှုခံယူဖို့ကအလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သောကြာနေ့ညချမ်းလေးမှာလူအများ သတိ ထားလေ့မရှိတဲ့လေဖြတ်ခါနီးရင်ပြတတ်သောလက္ခဏာ (၆)ချက်ကို အခုလို ပဲမေတ္တာနဲ့ရေးသား တင် ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ ခေါင်းတအားကိုက်ခြင်း

လူတိုင်းနီးပါး မကြာခဏခေါင်း ကိုက်တတ် ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက် ရခြင်း အကြောင်းတွေ ကလည်းအ များကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို လူအများစုက သိပ်အလေးထားလေ့ မရှိတတ် ကြပါဘူး။

သို့သော် အခု တစ်ခါခေါင်းကိုက်တာက အရင်အခါတွေ နဲ့မတူ တအားပြင်း ပြင်းထန်ထန်ကိုက်တာသို့မဟုတ်အရင်က တစ်ခါမှ ခေါင်းကိုက်တာ မဖြစ်ဘဲ စပြီးတော့ ခုမှခေါင်းကိုက် တာမျိုး ဆိုရင်ေ

ဒါဟာလေဖြတ်ရောဂါ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ကွဲကွဲပြားပြား ကတော့ ဆရာဝန်တွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်မှ သိမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ပေါ့ ပေါ့တန်တန် သဘောမထားဘဲ နီးစပ်ရာဆေးရုံ ဆေးခန်းပြသဖို့ အတွက်ကောင်းကောင်း လိုအပ် ပါတယ်။

၂။ အမြင်အာရုံက တစ်ခုကို နှစ်ရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရခြင်း

အရာဝတ္ထု တစ်ခုကို နှစ်ရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရခြင်း ၊အမြင်မှုန်ဝါးခြင်း မျက်စိတစ်ဖက်ရုတ်တရက်မမြင်ရခြင်းစတာတွေဟာလေဖြတ်ခြင်း ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လူအများစုဟာ ဒီလို နှစ်ရိပ်နှစ်ထပ်ဖြစ်တာ၊ အ မြင်မှုန်ဝါးတာတွေဖြစ် ရခြင်းကပင်ပန်းနွမ်းနယ်လို့၊အသက်ကြီးလို့ ၊ဖြစ်ရတာလို့ပဲမှတ်ယူပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့ ဆဆနေတာတွေ များပါတယ်။

အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ပညာရပ်အထူးကု ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာကာရိုလင်းကတော့လူ အများစုဟာ ထင်သလိုမြင်ကွင်း အာရုံနှစ်ရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်းတွေ ဟာ

အသက် ကြီးလို့ ဖြစ်တာပင်ပန်းနွမ်းနယ်လို့ မျက်စိ အသုံးပြုတာ များလို့ဖြစ်တာ မဟုတ်နိုင် ဘဲလေဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများကြောင်း ပြောပြထား ပါတယ်။

၃။ အိပ်ရာအထ လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်များ ထုံကျင်နေခြင်းတရေးအိပ်ပြီးတော့ နိုးလာတဲ့အ ခါခြေလက်တွေ ထုံကျင်တာ မျိုးဖြစ်ရင်ငါ အ ချိန်ကြာကြီး ဖိအိပ်မိလို့ဖြစ်တာပဲ ဆိုပြီးလူအများစုက အလွယ်တကူပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ပဲ ယူဆတတ် ကြပါ တယ်။

သို့သော် ဒီလို ထုံကျင်နေတာ ဟာ၁၅မိနစ်ကနေ နာရီဝက်ကြာတဲ့ အချိန်ထိပျောက် ကင်းသက်သာမှုမရှိရင်တော့ဆေးခန်းပြသဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။

ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလို ထုံတာကျင် တာဆက်ဖြစ်နေခြင်းက သင့်ကျောရိုးမှ ဦးခေါင်းနောက်ပိုင်းသို့သွားတဲ့ သွေးကြောထဲမှာ အ ကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်သွေး စီးဆင်းမှုလျော့ နည်းသွားခြင်းကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်လို့ပါ။

၄။ စကားပြောရာ တွင် ဗလုံး ဗထွေးဖြစ်နေခြင်း

လူတစ်ချို့က စကားပြောရာမှာ ဗလုံး ဗထွေးဖြစ်လာရင် စိုးရိမ်ပြီး ဆေးခန်းပြတတ်ကြပေမယ့်လူအများစုကတော့ ဒီလိုစကားပြောရာမှ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်တာဟာ ပင်ပန်းလို့သို့မဟုတ် မိမိသောက်သုံးနေတဲ့

တစ်ချို့သောဆေးဝါးများရဲ့ (ဥပမာ တချို့ကိုက်ခဲ နာကျင်မှုပျောက်ဆေးများ)ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပြီးတော့ပဲပေါ့ပေါ့ဆဆ နေတတ် ကြပါ တယ်။

စကားများ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်တာ ဟာလေဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ပြသ စစ်ဆေးပြီးကောင်း ကောင်းကုသမ ှုခံယူဖို့တော့ လိုပါ တယ်။ စကားဗလုံး ဗထွေးဖြစ်တာနဲ့ တွဲဖြစ်တတ်တာတွေ ကတော့ မျက်နှာတစ် ခြမ်းရွဲ့သွ ားတာဖြစ်ပါတယ်။

၅။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်ဘဲ ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်ခြင်း

လူတစ်ချို့ကအထူးသဖြင့် အရက်သောက်တဲ့ သူတွေ ဆိုရင် ခန္ဓာ ကိုယ်ဟန်ချက်ပျက်ပြီးတော့ဒယိမ်းဒယိုင်ဖြစ်တာဟာသူတို့မ နေ့ညတုန်းကအသောက်များသွားလို့ဒီမနက်ဒီလိုဖြစ်တာလို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကျတော့လည်း အိပ်ရေးပျက်လို့ ၊ပင်ပန်းလို့ ၊အစားသောက်နည်းလို့ ၊

ချွေးထွက်လွန်လို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထား တတ်ကြ ပါတယ်။ ဒယိမ်းဒယိုင်းဖြစ်ပြီး ဟန်ချက်ပျက် တာဟာသင့်ရဲ့ဦးနှောက်ဆီကို သွေးစီးဆင်းမှုလျော့နည်းသွား တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် ရုတ် တရက်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုပါက နီးစပ်ရာ ကို အ ကူအညီတောင်းပြီးတော့ဆေး ခန်းပြသဖို့လိုအပ် ပါတယ်။

၆။ ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးကာ စိတ်ခံစားမှုများ မကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်း

ဒီဘက်ခေတ်မှာ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းလို့ ရုန်းကန်နေရပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ လည်းမကြာ ခဏခံစားရတတ်ပြီး စိတ်မကြည်မလင် တာတွေဖြစ်တတ် ပါတယ်

တ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခါအ ကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြန်မှတ်မိရန်၊စ ကားတစ်လုံးပြောရန်အတွက်အချိန်ပေးစဉ်းစားရတဲ့အခါမျိုးတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပေမယ့် အ ချိန်ကြာမြင့်စွာ စဉ်းစား မရခြင်း ၊တစ်ခုခုကိုပြောရန်အချိန်အကြာကြီး အာရုံစိုက် စဉ်းစားသော် လည်းပေါ် မလာခြင်း ၊

ပြောမရခြင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဆေးခန်းပြပြီးစမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်သ င့်ပါတယ်လို့အရေးပေါ်ဆေးပညာရှင် အထူးကုဆ ရာဝန်ဒေါက်တာကာရိုလင်းကအ ကြံပြုထား ပါတယ်။

ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ရုတ်တရက် စိတ်ရှုပ်ထွေးကာ စိတ်ခံစားမှုတွေ မကြည်မလင် ဖြစ်ခြင်းဟာလည်းလေ ဖြတ်ခါနီးရင် လက္ခဏာ တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ လက္ခ ဏာတစ် ရပ်ဖြစ်နေ လို့ပါပဲ။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …