အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ လုံးဝျပန္မလာေတာ့ေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း - Amawpyay

အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ လုံးဝျပန္မလာေတာ့ေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း

အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ လုံးဝျပန္မလာေတာ့ေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း
Knowledge

အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ လုံးဝျပန္မလာေတာ့ေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း

အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ လုံးဝျပန္မလာ ေတာ့ေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း အရွင္သာ ရိပုၾတာေမးေလွ်ာက္ သျဖင့္ တ္စြာားေျဖၾကားေသာ အလႉဒါနျပဳနည္း ၇ မ်ိဳး။ အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ စမၸာၿမိဳ႕ ဂဂၢရာမည္ေသာေရကန္နီး

သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ ၏။ ထိုသို႔ သတင္းေနေတာ္ မူေသာ အခါ ဥပုသ္ေန႔ တစ္ေန႔၌ ရွင္သာရိ ပုတၱရာသည္တ္စြာဘုရား ၏တရားကို ၾကားနာလိုေသာ ဥပသကာ တို႔ႏွင့္ အတူ ျမတ္စြာ ဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤကဲ့သို႔ေမးာက္၏။

“အရွင္ဘုရား ဒါနခ်င္းတူ ပါလွ်က္ အခ်ိဳ႕အက်ိဳးႀကီးၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ အက်ိဳးမႀကီးေသာ အလႉဒါန ဟူ၍ ရွိပါသလာား”ဟု ေမးလ်ာက္၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကလည္း“သာရိပုတၱရာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလႉဒါန သည္ ၏”။“အရွင္ဘုရား

ထိုကဲ့သို႔ ဒါနခ်င္းတူ ပါလွ်က္ အက်ိဳးေပး မတူျခင္းသည္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါ နည္းဘုရား”ဤသို႔ ရွင္သာရိပုတၱရာက ေမးေလွ်ာက္ေသာ အခါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျဖၾကားေတာ္မူ သည္။

ခ်စ္သားသာရိပုၾတာ-၁။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူတို႔သည္ ငါ၏ အလႉဒါနသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျပန္ခံစားရမွာဘဲ ဟု စိတ္ကထိုသို႔ အာ႐ုံျပဳ၍ ေပးလႉ၏။ ထိုသို႔ အာ႐ုံျပဳ၍ေပးလႉေသာ သူသည္ ထိုကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပး

ေသာ ဘဝ၌ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ျပည္ သို႔ေရာက္၍ ထိုကုသိုလ္ကံ ကုန္ေသာ အခါ လူျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးပုံသို႔ ျပန္လာရ၏။

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္- ဘုရားအစရွိေသာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕ေတြျပဳၾက၏ ငါတို႔လဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ ျပဳေပအံ့ဟု ႏွလုံးသြင္း၍ ကုသိုလ္ျပဳ ၾက၏။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕လုပ္ရတာေကာင္းတယ္ ဟု ယုံလည္ ယုံၾကည္ ၾက၏ ထိုသူတို႔သည္ ထိုကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးေသာ

အခါ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရ၏။ ထိုကုသိုလ္ကံကုန္ေသာအခါ လူ႔ျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးဘုံကို ျပန္လာရ၏ ။

၃။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕အတိုင္း မိဘဘိုးဘြားမ်ား အစဥ္အလာကိုမျဖတ္ဘဲ မိဘ ဘိုးဘြားေတြ ဂုဏ္မညိဳးေစဘဲ မိဘ ဘိုးဘြားေတြ ကိုပါ အေလးထားၿပီးသကဲ့သို႔ ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ပါး ကို အေလးထားသည္ ျဖစ္၍ ေပးလႉၾက၏။

ထိုကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာ အခါ ယာမာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုကုသိုလ္ကံကုန္ေသာအခါ လူျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ ျပန္လာရ၏။

၄။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ ငါသည္ ခ်က္ျပဳတ္ စားသူျဖစ္၍ ခ်က္ျပဳတ္ မစားေသာ သမဏ၊ ျဗဟၼဏတို႔အား မလႉဘဲေနရန္ မသင့္ဟု

ႏွလုံးသြင္း၍ အလႉကိုေပးလႉ၏။
(သမဏ= ကိေလသာကို ၿငိမ္းေစသူ) (သမဏျဗဟၼဏ=သူေတာ္သူျမတ္၊သူေတာ္ေကာင္း၊)

ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာ အခါ တုသိတာ နတ္ျပည္ သို႔ေရာက္ ရ၏။ ထိုကံကုန္ေသာအခါ လူုျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးဘုံးသို႔ျပန္လာ ရ၏

၅။ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ ငါ၏ လႉဒါန္းေပးကမ္ းမႈသည္ အ႒ကရေသ့၊ ဝါမကရေသ့ စေသာ ေရွးေခတ္ရေသ့ႀကီးမ်ား၏ ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႏွလုံးသြင္း၍ အလႉကိုေပးလႉ၏။

ထိုကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေသာ အခါ နိမၼာနရတီ နတ္ျပည္သို႔သြားရအံ့။ ထိုကုသိုလ္ကံကုန္ေသာအခါ လူျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ ျပန္လာရေပ၏။

၆။ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ အလႉကိုေပးလႉလွ်င္ ငါ့မွာ စိတ္ၾကည္လင္မႈ၊ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မႈ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႏွလုံးသြင္း၍ အလႉကိုေပးလႉ၏။

ထိုကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးေသာ အခါ ပရနိမၼိတဝသဝတၱိနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုကံကုန္ေသာအခါ လူျပည္ နဲ႔ အပၸါယ္ေလးပါးသို႔ ျပန္လာရ၏။

၇။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ သမထ ဝိပႆနာ အားထုတ္ရာမွာ သမာဓိမရ၊ က်င့္ႀကံမႈ၌ မေပါက္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ စိတ္ကို တည္ၾကည္ေစရန္၊ တရားရေစရန္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေစရန္ အလႉဒါနကို ေပးလႉ၏။

သာရိပုတၱာ-

ထိုသူသည္ ထိုကုသိုလ္အက်ိဳးေသာ
(အက်ိဳးေပးေသာဘဝ)၌ ဈာန္ရ၏။ ျဗဟၼာ့ျပည္သို ႔ေရာက္ရ၏။ အရိယာမဂ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဈာန္ကို

ည္းေကာင္း ရေစ၍ျဗဟၼျပည္၌ပင္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရ၍ ေနာက္ဆုံး၌ နိဗၺာန္ဝင္ရ၏။

သီလကိုလဲ ထိုကဲ့သို ႔စိတ္ထားျဖ င့္ျပဳလုပ္ပါ၊ သမထကိုလဲ ျပဳလုပ္ပါလို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ ဥပသကာတို႔အား မိန္႔ၾကာေတာ္ မူ၏။

ခရက္ဒစ္

ယူနီကုတ္

အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ လုံးဝပြန်မလာတော့သော အလှူဒါနပြုနည်း

အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ လုံးဝပြန်မလာ တော့သော အလှူဒါနပြုနည်း အရှင်သာ ရိပုတြာမေးလျှောက် သဖြင့် တ်စွာားဖြေကြားသော အလှူဒါနပြုနည်း ၇ မျိုး။ အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် စမ္ပာမြို့ ဂဂ္ဂရာမည်သောရေကန်နီး

သီတင်းသုံးနေတော်မူ ၏။ ထိုသို့ သတင်းနေတော် မူသော အခါ ဥပုသ်နေ့ တစ်နေ့၌ ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည်တ်စွာဘုရား ၏တရားကို ကြားနာလိုသော ဥပသကာ တို့နှင့် အတူ မြတ်စွာ ဘုရားထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤကဲ့သို့မေးာက်၏။

“အရှင်ဘုရား ဒါနချင်းတူ ပါလျှက် အချို့အကျိုးကြီးပြီး၊ အချို့ အကျိုးမကြီးသော အလှူဒါန ဟူ၍ ရှိပါသလာား”ဟု မေးလျာက်၏ ။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကလည်း“သာရိပုတ္တရာ ထိုကဲ့သို့သော အလှူဒါန သည် ၏”။“အရှင်ဘုရား

ထိုကဲ့သို့ ဒါနချင်းတူ ပါလျှက် အကျိုးပေး မတူခြင်းသည် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပါ နည်းဘုရား”ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက မေးလျှောက်သော အခါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြေကြားတော်မူ သည်။

ချစ်သားသာရိပုတြာ-၁။ အချို့သော လူတို့သည် ငါ၏ အလှူဒါနသည် တမလွန်ဘဝ၌ ကောင်းကျိုးတွေ ပြန်ခံစားရမှာဘဲ ဟု စိတ်ကထိုသို့ အာရုံပြု၍ ပေးလှူ၏။ ထိုသို့ အာရုံပြု၍ပေးလှူသော သူသည် ထိုကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေး

သော ဘဝ၌ စတုမဟာရာဇ် နတ်ပြည် သို့ရောက်၍ ထိုကုသိုလ်ကံ ကုန်သော အခါ လူပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးပုံသို့ ပြန်လာရ၏။

၂။ အချို့သောသူတို့သည်- ဘုရားအစရှိသော အရိယာ သူတော်ကောင်း တို့သည် ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တွေပြုကြ၏ ငါတို့လဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုပေအံ့ဟု နှလုံးသွင်း၍ ကုသိုလ်ပြု ကြ၏။

ကုသိုလ်ကောင်းမှု့လုပ်ရတာကောင်းတယ် ဟု ယုံလည် ယုံကြည် ကြ၏ ထိုသူတို့သည် ထိုကုသိုလ် အကျိုးပေးသော

အခါ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်သို့ရောက်ရ၏။ ထိုကုသိုလ်ကံကုန်သောအခါ လူ့ပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးဘုံကို ပြန်လာရ၏ ။

၃။ အချို့သောသူတို့သည် မိဘဘိုးဘွားများ ပြုခဲ့သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု့အတိုင်း မိဘဘိုးဘွားများ အစဉ်အလာကိုမဖြတ်ဘဲ မိဘ ဘိုးဘွားတွေ ဂုဏ်မညိုးစေဘဲ မိဘ ဘိုးဘွားတွေ ကိုပါ အလေးထားပြီးသကဲ့သို့ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါး ကို အလေးထားသည် ဖြစ်၍ ပေးလှူကြ၏။

ထိုကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးသော အခါ ယာမာနတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။ ထိုကုသိုလ်ကံကုန်သောအခါ လူပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ ပြန်လာရ၏။

၄။ အချို့သော သူတို့သည် ငါသည် ချက်ပြုတ် စားသူဖြစ်၍ ချက်ပြုတ် မစားသော သမဏ၊ ဗြဟ္မဏတို့အား မလှူဘဲနေရန် မသင့်ဟု

နှလုံးသွင်း၍ အလှူကိုပေးလှူ၏။
(သမဏ= ကိလေသာကို ငြိမ်းစေသူ) (သမဏဗြဟ္မဏ=သူတော်သူမြတ်၊သူတော်ကောင်း၊)

ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးသော အခါ တုသိတာ နတ်ပြည် သို့ရောက် ရ၏။ ထိုကံကုန်သောအခါ လူုပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးဘုံးသို့ပြန်လာ ရ၏

၅။ အချို့သောသူသည် ငါ၏ လှူဒါန်းပေးကမ် းမှုသည် အဋ္ဌကရသေ့၊ ဝါမကရသေ့ စသော ရှေးခေတ်ရသေ့ကြီးများ၏ ယဇ်ပူဇော်ပွဲကြီးများ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နှလုံးသွင်း၍ အလှူကိုပေးလှူ၏။

ထိုကုသိုလ်ကံ အကျိုးသော အခါ နိမ္မာနရတီ နတ်ပြည်သို့သွားရအံ့။ ထိုကုသိုလ်ကံကုန်သောအခါ လူပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ ပြန်လာရပေ၏။

၆။ အချို့သောသူသည် အလှူကိုပေးလှူလျှင် ငါ့မှာ စိတ်ကြည်လင်မှု၊ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှု ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နှလုံးသွင်း၍ အလှူကိုပေးလှူ၏။

ထိုကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးသော အခါ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တိနတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။ ထိုကံကုန်သောအခါ လူပြည် နဲ့ အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ ပြန်လာရ၏။

၇။ အချို့သောသူတို့သည် သမထ ဝိပဿနာ အားထုတ်ရာမှာ သမာဓိမရ၊ ကျင့်ကြံမှု၌ မပေါက်မြောက်သည်ဖြစ်၍ စိတ်ကို တည်ကြည်စေရန်၊ တရားရစေရန် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေရန် အလှူဒါနကို ပေးလှူ၏။

သာရိပုတ္တာ-

ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်အကျိုးသော
(အကျိုးပေးသောဘဝ)၌ ဈာန်ရ၏။ ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ရောက်ရ၏။ အရိယာမဂ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဈာန်ကို

ည်းကောင်း ရစေ၍ဗြဟ္မပြည်၌ပင် မဂ်ဖိုလ်ကို ရ၍ နောက်ဆုံး၌ နိဗ္ဗာန်ဝင်ရ၏။

သီလကိုလဲ ထိုကဲ့သို့စိတ်ထားဖြ င့်ပြုလုပ်ပါ၊ သမထကိုလဲ ပြုလုပ်ပါလို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ဥပသကာတို့အား မိန့်ကြာတော် မူ၏။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …