စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ယူလို႔ရလဲ - Amawpyay

စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ယူလို႔ရလဲ

စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ယူလို႔ရလဲ
Knowledge

စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ယူလို႔ရလဲ

ကြ်န္မတို႔ေတြဟာ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အတြက္ အားကစား ခန္းမကို သြားၾက တယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါ တစ္ေန႔တျခား ကိုယ္ခႏၶာဟာ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ လာၾက တယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ ကိုယ္ခႏၶာ ၾကံ႕ခို္င္ေနရံုနဲ႔ လံုေလာက္ရဲ႕လား။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ က်န္းမာၾကံ႕ခို္င္ဖို႔ မလို ဘူးလား။ ရုပ္ပိုင္းၾကံ႕ခိုင္ဖို႔ အတြက္က အားကစားခန္းမကုိသြားၾကသလို စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္ဖို႔ အတြက္က ကားဘယ္လို လုပ္လို႔ ရလဲ။ သိဖို႔ လိုပါ တယ္။ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္တယ္ ဆိုတာ ဘာခံစားမႈ မရိွဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႔လာတဲ့ အေကာင္း၊အဆိုးမွန္သမ်ကို ေက်ာ္လႊားႏို္င္ျပီး အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔က်န္းက်န္းမာမာ ေရွ႕ဆက္ ရွင္သန္တာ မ်ိဳးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ စိတ္ကို ဘယ္လိုေလ့က်င့္လို႔ရလဲ။

အျပဳသေဘာေဆာင္ အေတြးကိုပဲ ေတြးေပးပါ

လူတိုင္းက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမွာ စကားလံုးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာေန ၾက တာပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အျမဲ သံုးသပ္သင့္ တာက ကိုယ္ေျပာတဲ့ စကားလံုး တို္င္းဟာ ေကာင္းတဲ့ စကားေတြလား၊ မေကာင္းတဲ့ စကားေတြလား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသင့္ ဖို႔လို ပါတယ္။ ဒီ

အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျမဲသတိထားျပီး အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးတတ္ ဖို႔လို ပါတယ္။ ကိုယ့္ဆီမွာ မ ေကာင္းတဲ့အေတြးတစ္ခုခုဝင္ေနျပီဆိုရင္ တစ္ေနရာမွာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေလးထိုင္ျပီး အဲဒီမ ေကာင္းတဲ့အေတြးကို ေပ်ာက္သြားေအာင္ ေမာင္းထုတ္ သင့္ပါ တယ္။

ျပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့အေတြးေတြ ကုိယ့္စိတ္ထဲ ျပန္ဝင္လာေအာင္ ေမြးယူ သင့္ပါ တယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အျမဲ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုျပီး၊ အေလ့အက်င့္လုပ္ သြားဖန္မ်ားတဲ့ အခါ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာပဲ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ဟာ မထင္မွတ္ထားေလာက္ ေအာင္ ၾကံ႕ခိုင္က်န္းမာေနတာကို ေတြ႔ရ ပါလိမ့္မယ္။

စိတ္ညစ္ေနခ်ိန္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္လုပ္ရပ္ ကိုပဲ လုပ္ေပးပါ

လူတိုင္းက စိတ္ထဲအဆင္မ ေျပခ်ိန္လုိ႔ ရိွတတ္ၾက ပါတယ္။ သူသူ ကိုယ္ကုိယ္ ဘာျဖစ္လို႔ျဖစ္မွန္းမသိ စိတ္က်ခ်ိန္ ဆိုတာ ရိွတတ္ ၾကပါတယ္။ လူမႈေရး ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ထဲမ ေပ်ာ္ခ်ိန္ဆိုတာရိွတတ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို ၾကံဳလာခဲ့ရင္ အခ်ိန္ တစ္ပတ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္မွာ ရႏိုင္သ ေလာက္အခ်ိန္ေလးတစ္ခုယူျပီး အရင္ကလံုးဝ မလုပ္ခဲ့ ဘူးတဲ့ အရာတစ္ခုကို လုပ္ၾကည့္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္အားတက္ေအာင္၊ ယံုၾကည္မႈ ျပန္တက္လာေအာင္ လုပ္ၾကည့္သင့္ ပါတယ္။

ဒါကို ငါမလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ မ ေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးလို႔ ေတြးမယ့္အစား၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ဘယ္အရာမဆိုျပီးေျမာက္သြားၾကတာပဲ၊ ျပႆနာ ရိွရင္ အ ေျဖရိွတယ္၊ ဒါကို ငါေျဖရွင္ းႏိုင္တယ္၊ အားလံုးက သူ႔အစြမ္းနဲ႔ သူရိွေနတာပဲ၊

ငါၾကိဳးစားရင္ ငါလည္း သူ႔လို လုပ္လို ႔ရႏိုင္တာပဲ ဆိုတဲ့ အျပဳ သေဘာေဆာင္ အေတြးေတြကို ေတြး၊ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြကို ဖယ္ထုတ္၊ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကိုပဲ လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့အက်င့္က စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခို္င္ လာဖို႔ အခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္အရာမဆို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလို ႔မရဘူးဆိုတာ နားလည္ထားေပးပါ

အားကစားလုပ္တဲ့ အခါ အေလးမတာျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်က္ခ်င္း မလိုက္လို ႔မရဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ခံအားနဲ႔ ညီမွ်စြာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်င္း အ ေလ့အက်င့္ ယူျပီးလုပ္သြားမွ

အဆင္ေျပေစသလို စိတ္ထဲအ ေလ့အက်င့္နဲ ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အရာတစ္ခုကို အခုခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလို႔ မရႏိုင္ဘူး ဆိုတာ နားလည္ ထားသင့္ပါတယ္။

စိတ္ဆိုတဲ့သဘာဝက ဖိအားမ်ားေလ ပိုလို႔ အဆင္မ ေျပျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝမ်ိဳးရိွတဲ့ အခါ စိတ္ အေလ့အက်င့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖည္းျဖည္းနဲ ႔မွန္မွန္ ေလ့က်င့္လုပ္ သြားတာက အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အမွန္ကန္ဆံုးနည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခို္င္ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာ ေန႔ရက္တိုင္းမွာ အဆိုးပဲၾကံဳၾကံဳ၊ အေကာင္းပဲၾကံဳၾကံဳ၊ ၾကံဳလာတဲ့ အရာ အေပၚလက္ခံျပီး အျပဳသေဘာန ႔ဲေနထိုင္နိုင္ဖို႔ သင္ယူတတ္ သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

သတိရ သင့္တာက စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းတယ္ ဆိုတာ ကိုယ့္မွာ ဘာျပႆနာမွ မရိွိလု႔ိ စိတ္ခ်မ္းသာ ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ဘယ္လို အခက္အခဲၾကံဳလာၾကံဳလာ အရိွကို

အရိွအတိုင္း လက္ခံတတ္ သလို၊ ေျဖရွင္းစရာရိွပါက ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Credit

Unicode

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လာအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရလဲ

ကျွန်မတို့တွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အတွက် အားကစား ခန်းမကို သွားကြ တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြတယ်။ အဲဒီအခါ တစ်နေ့တခြား ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင် လာကြ တယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်နေရုံနဲ့ လုံလောက်ရဲ့လား။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ မလို ဘူးလား။ ရုပ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်ဖို့ အတွက်က အားကစားခန်းမကိုသွားကြသလို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ အတွက်က ကားဘယ်လို လုပ်လို့ ရလဲ။ သိဖို့ လိုပါ တယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ် ဆိုတာ ဘာခံစားမှု မရှိဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဘဝမှာ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အကောင်း၊အဆိုးမှန်သမျကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကျန်းကျန်းမာမာ ရှေ့ဆက် ရှင်သန်တာ မျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် စိတ်ကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်လို့ရလဲ။

အပြုသဘောဆောင် အတွေးကိုပဲ တွေးပေးပါ

လူတိုင်းက နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ စကားလုံးပေါင်း ထောင်သောင်းပေါင်း များစွာ ပြောနေ ကြ တာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ သုံးသပ်သင့် တာက ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလုံး တိုင်းဟာ ကောင်းတဲ့ စကားတွေလား၊ မကောင်းတဲ့ စကားတွေလား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့် ဖို့လို ပါတယ်။ ဒီ

အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲသတိထားပြီး အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးတတ် ဖို့လို ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ မ ကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုခုဝင်နေပြီဆိုရင် တစ်နေရာမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် လေးထိုင်ပြီး အဲဒီမ ကောင်းတဲ့အတွေးကို ပျောက်သွားအောင် မောင်းထုတ် သင့်ပါ တယ်။

ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့အတွေးတွေ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပြန်ဝင်လာအောင် မွေးယူ သင့်ပါ တယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ဖို့ လိုပြီး၊ အလေ့အကျင့်လုပ် သွားဖန်များတဲ့ အခါ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာ မထင်မှတ်ထားလောက် အောင် ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာနေတာကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။

စိတ်ညစ်နေချိန် အပြုသဘော ဆောင်လုပ်ရပ် ကိုပဲ လုပ်ပေးပါ

လူတိုင်းက စိတ်ထဲအဆင်မ ပြေချိန်လို့ ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ သူသူ ကိုယ်ကိုယ် ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိ စိတ်ကျချိန် ဆိုတာ ရှိတတ် ကြပါတယ်။ လူမှုရေး ကိစ္စကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမ ပျော်ချိန်ဆိုတာရှိတတ်ကြပါတယ်။

အဲဒီလို ကြုံလာခဲ့ရင် အချိန် တစ်ပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်မှာ ရနိုင်သ လောက်အချိန်လေးတစ်ခုယူပြီး အရင်ကလုံးဝ မလုပ်ခဲ့ ဘူးတဲ့ အရာတစ်ခုကို လုပ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်အားတက်အောင်၊ ယုံကြည်မှု ပြန်တက်လာအောင် လုပ်ကြည့်သင့် ပါတယ်။

ဒါကို ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ မ ဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ တွေးမယ့်အစား၊ အချိန်တန်ရင် ဘယ်အရာမဆိုပြီးမြောက်သွားကြတာပဲ၊ ပြဿနာ ရှိရင် အ ဖြေရှိတယ်၊ ဒါကို ငါဖြေရှင် းနိုင်တယ်၊ အားလုံးက သူ့အစွမ်းနဲ့ သူရှိနေတာပဲ၊

ငါကြိုးစားရင် ငါလည်း သူ့လို လုပ်လို့ရနိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့ အပြု သဘောဆောင် အတွေးတွေကို တွေး၊ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကို ဖယ်ထုတ်၊ ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုပဲ လုပ်ဆောင်သွားတဲ့အကျင့်က စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် လာဖို့ အချက်ထဲက တစ်ချက် အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်အရာမဆို ချက်ချင်းပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတာ နားလည်ထားပေးပါ

အားကစားလုပ်တဲ့ အခါ အလေးမတာဖြစ်ဖြစ်၊ ချက်ချင်း မလိုက်လို့မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်သလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ ညီမျှစွာ ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်း အ လေ့အကျင့် ယူပြီးလုပ်သွားမှ အဆင်ပြေစေသလို စိတ်ထဲအ လေ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို အခုချက်ချင်းပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ နားလည် ထားသင့်ပါတယ်။

စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝက ဖိအားများလေ ပိုလို့ အဆင်မ ပြေဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝမျိုးရှိတဲ့ အခါ စိတ် အလေ့အကျင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် လေ့ကျင့်လုပ် သွားတာက အကောင်းဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် ကျန်းမာတယ် ဆိုတာ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အဆိုးပဲကြုံကြုံ၊ အကောင်းပဲကြုံကြုံ၊ ကြုံလာတဲ့ အရာ အပေါ်လက်ခံပြီး အပြုသဘောန့ဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ သင်ယူတတ် သွားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။

သတိရ သင့်တာက စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်မှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိလု့ိ စိတ်ချမ်းသာ နေတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဘယ်လို အခက်အခဲကြုံလာကြုံလာ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံတတ် သလို၊ ဖြေရှင်းစရာရှိပါက ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးကို ဆိုလိုတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …