ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရေလာက၌ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွေသာ အ့ံဖြယ္အေဆာင္ ပိတုန္းအေၾကာင္း - Amawpyay

ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရေလာက၌ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွေသာ အ့ံဖြယ္အေဆာင္ ပိတုန္းအေၾကာင္း

ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရေလာက၌ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွေသာ အ့ံဖြယ္အေဆာင္ ပိတုန္းအေၾကာင္း
Knowledge

ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရေလာက၌ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွေသာ အ့ံဖြယ္အေဆာင္ ပိတုန္းအေၾကာင္း

ပိေတာက္သားျဖင့္ လုပ္ထားေသာ လွည္းပေဒါင္းသားကို ဖင္ေဖာက္ၿပီးျပဒါး ထည့္ ပဒိုင္းသားနဲ႔ ပိတ္ကာ ေလာကီ အစီအရင္ ပညာမ်ားအတိူင္း အသက္သြင္း သိဒၶိတင္အေစာင့္သြင္းကာ စီရင္ၾကကုန္၏။

စီရင္နည္း မွာ ပိေတာက္ပေဒါင္းျပဒါး ပဒိုင္းကက္ကင္း ဓာတ္မ်ား ဆင့္ကာ မႏၲန္စုတ္ တာမ်ားအထိ တူညီ ၾကေသာ္လည္း စုတ္ရမည့္မႏၲန္ မ်ား စီရင္သည့္ အယူအဆ မ်ားမွာၾဆာတဦးနဲ႔ တဦး ေတ့လြဲ ေလးေတြ လြဲ ကာ မူေတြကြဲ သြားၾက၏။

က်မ္းဂန္လာ အာစရိယဝါဒမ်ား အတိုင္း တိတိက်က် စီရင္ရပါမူတ ႏွစ္မွတခါ တလ မွာ ၾကာသာပေတးႏွင့္ စေနရက္ ၂ ရက္၌သာ စီရင္ရတာမို ့မလြယ္ေရးခ် မလြယ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ မည္သိူ႔ပင္ မူေတြ ကြဲ ပါေစအဓိက မိမိစိီရင္သည့္ ပိတုန္း သည္ အမွန္တကယ္ အသက္ဝင္ဖို႔က အဓိကက်၏ မဟုတ္ေလာ။ အသက္ရွိ ေသာ ပိတုန္း သိဒၶိေျမာက္ေသာပိတုန္း မွသာအတိုက္အခိုက္ ကိစၥေတြ မွာ စိတ္ခ်ရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စီီရင္သည့္ ပိတုန္း ေကာင္သည္ တကယ္ အသက္ဝင္က စုန္းဖုတ္တေစၦ မိစာၦမ်ားတင္ မက ဂုးံေခ်ာဂုံးတိုက္မလိုတမာ မိမိအားရန္ ျပဳတိုက္ခိုက္ၾကေသာသူမ်ား ကိုပင္လွ်င္ အလိုလို တန္ျပန္ ေသာ သတၱိထူးရွိ ေပရာ။

အတိဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္အဖိုးအနဂၣ ထိုက္တန္ေသာ အေဆာင္ပညာတခုျဖစ္၏။ အသက္ဝင္ေအာင္ သြင္း တတ္ဖို႔က ဤ ပညာ၏ ဝွက္ဖဲ တခ်ပ္ျဖစ္၏။

ကြၽန္ုပ္သည္ၾဆာသခင္၏ ခိုင္းေစခ်က္ အရ ငါ့သားေရဝိဇၨာယာနပညာမွာ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ေ ႐ႊတိဂုံအေရွ႕ဘက္မုဒ္ရွိဝိဇၨာယာန အစိီအရင္ ပိတုန္းပဒိုင္းဘုရားရွိ ပိဒိုင္းအဖိုအမ၂ေကာင္၏ေ မတၱာကို ရေအာင္ အရ

ယူထား ကြယ့္ဟူေသာ မိန႔္မွ ာခ်က္အတိုင္ းလြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန႔္ကေ မတၱာသုတ္ျဖင့္ အထူးရက္ရွည္အဓိဌာန္ဝင္ခဲ့ ရဖူး၏။

ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္ေဆးကုရာ၌ ပိတုန္းအေဆာင္မ်ား စီရင္ရာ၌ လည္ေကာင္း။ အေရးႀကဳံက အကူညိီလိုက အဖပိတုန္းနဲ႔ အေမပိတုန္းမယ္ေတာ္ႀကီးေရ ဟူ၍

တ လိုက္႐ုံ မွ် ျဖင့္ထူးကဲ စြာျဖင့္ လာေရာက္ကူညီၾကေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ားစြ ာမွာေျပာမယုံ ႀကဳံ ဖူးမွ သိ ဟူေသာ စကားကဲ့ သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ မေရမတြက္ႏိုု္င္ခဲ့ ရေပ။

တေၾကာင္းတဂါတာ တ႐ြာ တပုဒ္ဆန္းသူ ့မူသူ ့နည္းစနစ္အားေလ်ာ္စြာ ဂမၻီရလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ၾဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးစီရင္ေနၾကေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕က ပိတုန္းေဆာင္လွ်င္ = လာဘ္ပိတ္တတ္၏။
အခ်ိဳက ေငြမၿမဲ ။ အခ်ိဳ႕က တိုက္ပိတုန္းမို႔ေအာက္လမ္းဆန္၏။

(သူ ့မူ ႏွင့္သူ ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ု္ပ္၏မူ မွာမူ မိမိဘက္က သာမွန္ကန္ေလေလ ျပင္းထန္စြာအစြမ္းျပေလေလ ျဖစ္၏။ အထက္လမ္းအေဆာင္ ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ မိမိဘက္က သာမွန္ပေစ မိစာၦပညာမ်ား၌ တင္မက ဂုံးခ်ာဂုံးတိုက္ မလိုတမာ အတိုက္အခံ ျပဳေနသူမ်ားအား ပင္လွ်င္ ဂြၽန္းျပန္ေအာင္ တုန္ျ့ပန္ တတ္ေပရာ။

စိန္ေခၚလွ်င္ တိမ္အေပၚထိ လိုက္မည့္ ပိတုန္း ဟူ၍ ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရ ေလာက၌ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ ေပ၏။

ထက္ျမက္စြာအစိီအရင္ျပဳထားေသာပိတုန္းပဒိုင္းတေကာင္ကိုယ္အေပါက္ေဖာက္ႀကိဳးတပ္ကာလည္ပင္းဆြဲ. နယ္လွည့္လက္ေဝွ႔ထိုးစားကာ အထိအခိုက္နည္း၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားအေၾကာင္း လည္း ျမန္မာ့ရာဇဝင္၌ အထင္အရွားရွိခဲ့ဖူး၏။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစပေယာဂ အတိုက္အခိုက္မ်ား တင္မက လွည့္ၾကည့္စရာမလို ဒဏ္ျပန္ အားေကာင္းလွၿပီး လူမိစာၦမ်ား၏ရန္ျပဳ ျခင္းမ်ားကိုပင္ သီးမခံ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လက္တုန႔္ျပန္တတ္ေသာ

ကိုယ္လုံကိုယ္ခံ ပိတုန္းတိုက္ခိုက္ေရး ပိတုန္းသူခိုးရန္သူ လုံအိမ္ေစာင့္ ပိတုန္းလူ မိစာၦ မလိုတမာ မေကာင္းႀကံသူမ်ားအထိ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ လက္တုန႔္ျပန္ တတ္ေသာ ျမန္မာ့ဝိဇၨာဓရပညာေလာက၌ လူႀကိဳက္မ်ားလွေသာ ပိတုန္း အစိီအရင္ ပိတုန္းေကာင္ေလးမ်ားသည္

မည္သည့္အခါ မွ် တိမ္ေကာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပိတုန္း အေၾကာင္းတေမးတည္းေမးေနၾကေသာ က်ေနာ့္ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ အေျဖေပးေ ရးသားရင္း – ၾဆာစိုင္း

ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕မွရွိတဲ့ဝန္အျပည့္နဲ ႔႐ုန္းေနခ်ိန္ က်ိဳးတဲ့ လွည္းပေဒါင္း အက်ိဳးႏွင့္ ပိတုန္း႐ုပ္ ထုၿပီး ဖင္တြင္ အေပါက္ေဖါက္ၿပီး ျပဒါးထည့္ ပဒိုင္းသားႏွင့္ ပိတ္ ၿပီး ပဒံဘုရားတြင္ ပိတ္ျဖဴခင္းရမည္။

ပိတ္ျဖဴအေပၚမွာ စံပါယ္ပန္းေလးေတြတင္ၿပီး ပဌာန္း ၁၀၈ ေခါက္ ေမတၱာသုတ္ ၁၀၈ ေခါက္ ၿပီးလွ်င္ အာဆိပ္ထည့္ ဂါထာ ၁၀၈ ႐ြတ္ၿပီး အသက္သြင္းၾကပါတယ္။

ပိတုန္းကို ေ႐ႊေဆးေလး ခ်ထားၿပီး ပိတ္ျဖဴႏွင့္ ထုတ္ထားရပါတယ္။ ခရီးသြားခ်ိန္ အိမ္ထုပ္တန္းမွာ ပိတ္ျဖဴထဲ စံပါယ္ပန္းထည့္ၿပီး ခ်ည္ထားခဲ့လွ်င္ စိတ္ခ် ရပါတယ္။ သူခိုးမ်ား လာခိုးလွ်င္ အိမ္ေပ်ာက္ေနပါတယ္။

( မွတ္ခ်က္ ) ပဒံဘုရားသည္ လႈိင္သာယာ ပဒံဘက္တြက္ရွိပါသည္။

✍️”ပိတုန္း႐ုပ္အေဆာင္ႏွင့္ပိတုန္း ပုတီး အစီအရင္”✍️

ပိတုန္း ႐ုပ္ေလာကီ အစီရင္သည္ေ ရွးျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေလာကီ ပညာစစ္ျဖစ္သည္။ မတလုံးေၾကဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္မွ စတင္စီမံခဲ့သည္ ဟူ၍ ၎ထို ထက္ေရွးက်ေသာ ပုဂံေခတ္ သံသပိတ္ႀကီးလက္ထက္မွ စတင္၍ စီရင္ခဲ့သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း

တိတိက်က် မသိရေ သာ္လည္း ျမန္မာ့ေလာကီ ပညာစစ္စစ္ဟူသည္ကားေသခ်ာလွပါသည္။ ပိတုန္း႐ုပ္အေဆာင္အစီရင္ ကိုေခတ္အဆက္ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့ ၾကသည္။ အထက္ပညာသည္မ်ားက အထက္ အစီရင္ျဖ င့္ ၎ခု လတ္ပညာသည္မ်ားက ခုလတ္ပညာျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာက္ပညာရွင္မ်ားက

ေအာက္အစီ ရင္ျဖင့္လည္းေကာင္း ရွမ္းေလာကီပညာ ကရင္ေလာကီပညာတို႔တြင္လည္း ပိတုန္းအေဆာင္အစီရင္သည္မပါမၿပီးေသာ အစီရင္ တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ ပိတုန္းအစီရင္သည္ အက်ိဳးေပးထင္ရွားေၾကာင္း သိျမင္ ႏိုင္ပါသည္။

စီရင္မူအေပၚမူတည္၍ တိုက္ပိတုန္း ပီယပိတုန္း စသည္ျဖင့္ စီရင္ပုံကြဲလာသလို ပိတုန္းအေရာင္မွာလဲ ေ႐ႊပိတုန္း ေငြပိတုန္း မူလပိတုန္းေရာင္ စသည္ျဖင့္လဲ အသုံးျပဳလာ ၾကသည္ကိုေ တြ႕ရသည္။ ေလာကီပညာသည္သဘာဝမွ လာေသာ ပညာသာ ျဖစိ၍ သဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြဖို႔ အေရးႀကီ းပါသည္။

တခ်ိဳ႕ကလဲ ဓမၼာ အတြင္းရန္မိေန၍ အတိုက္မ်ားေၾကာင္း ရန္ဓာတ္မ်ားေၾကာင္း အစြမ္းႀကီး၍ သတိထားစီရင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကပါသည္။ ပိတုန္းအစီရင္သည္အစြမ္းႀကီးသေလာက္ရန္ဓာတ္မိေနသည္မွာလဲအမွန္ျဖစ္ပါသည္။ထိုအတြက္လဲရန္ဓာတ္ကိုေျဖရန္ေျဖနည္းသိဖို႔လိုပါသည္။ ေျဖနည္းသိပါက မည္သည့္ေန႔သားမဆို ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ေသာၾကာသားမ်ား အထူးေဆာင္သင့္ပါသည္။ ပိတုန္းအစီအရင္ႏွင့္တြဲ၍လည္းပိေတာက္သားပုတီးတြင္ပိတုန္း႐ုပ္စီရင္၍လည္း အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ပိတုန္း႐ုပ္၏အစြမ္းကိုယူ၍ပုတီးစီရင္ပါကလဲပိတုန္း႐ုပ္သည္ပိတုန္းႏွင့္တူရပါမည္ပိတုန္းသည္ပိတုန္း႐ုပ္ႏွင့္မတူပါကအစြမ္းထကိျမတ္မည္မဟုတ္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပိေတာက္ ပိတုန္း ပုတီးဟုခၚေသာ္လည္း ပုတီးကိုပိေတာက္သားျဖင့္စီရင္ၿပီး ပိတုန္း ႐ုပ္တြင္သာ လွည္းပေဒါင္း ပိေတာက္သား ကို လိုေသာနကၡတိမိခ်ိန္တြင္ ပီပီသသထု ျပဒါးသြင္း ပဒိုင္းေစ့ႏွင့္ပိတ္၍ ပိတုန္း႐ုပ္ကို ေသခ်ာစီရင္ထားျခင္းျဖစ္၍ ပိတုန္း႐ုပ္ပီျပင္ဖို႔လိုပါသည္။

?”ပိတုန္း႐ုပ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”?

လွည္းပေတာင္း ျဖစ္ရပါမည္ ။ပိေတာက္သား ျဖစ္ရပါမည္ ။ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ကလွည္းပေတာင္းပိေတာက္သားကိုပိတုန္း႐ုပ္ထုထုပါမည္ ။ ပိတုန္း ႐ုပ္သည္ အေတာင္ပံ ျဖန႔္ေနေသာပုံ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါးစပ္ ႏႈတ္သီး ဟထားရပါမည္။

ရန္သူ အား တုပ္ေတာ့ ကိုက္ေတာ့မည့္ဟန္ ထုရပါမည္ ။ပိတုန္း႐ုပ္ သည္ မာန္ပါပါ ႏွင့္ ေဒါသဟန္ ျဖင့္ရန္သူမ်ား ကို တိုက္ခိုက္ေတာ့မည့္ပုံ ထုရမည္။ သို႔မွသာ … အစြမ္းထက္ ေသာ သိဒၶိတန္ခိုး ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သိဒၶိဝင္ ပိတုန္း တစ္ေကာင္ကိုေဆာင္႐ြက္ စီရင္ႏိုင္ေပမည္ ။

ဤသို႔ သိဒၶိဝင္ ပိတုန္း မ်ိဴး ရရွိလာမွသာ လိုရာ ကိုလိုအပ္သလို ခိုင္းေစႏိုင္ပါမည္ ။

ပိတုန္း႐ုပ္ ၏ အာနိသင္ စြမ္းအား ကို …

၁။ လွည္းပေတာင္း … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၂။ ပိေတာက္သား … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၃။ ပိတုန္း႐ုပ္ …….. မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%
၄။ ျပဒါးထည့္ … မွန္ကန္ ခဲ့ပါလွ်င္ သိဒၶိ စြမ္းအား ၂၅%

စု႔စု႔ေပါင္း ပိတုန္း႐ုပ္ တစ္ေကာင္ ၏ အာနိသင္ သိဒၶိ စြမ္းအား သည္ ၁၀၀% ရွိရပါမည္ ။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ေလ်ာ့ ပါက ထင္သေလာက္ မစြမ္း ႏိုင္ပါ ။ မိမိ ေဆာင္ထား ေသာ ပိတုန္း႐ုပ္ သည္ မည္သည့္သိဒၶိ မွမရွိ ..

ထုလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ပုံ မွာ … လွည္းပေတာင္း ပိေတာက္ သား ကို ပိတုန္း ႐ုပ္ထု ပိတုန္းဖင္ ကို အေပါက္ေဖာက္ အေပါက္ ထဲ ျပဒါး ထည့္ ပါ။ ပဒ္ိုင္း အျမစ္ ႏွင့္ အေပါက္ ကို ျပန္ပိတ္ပါ ။ ၿပီး လွ်င္ ေဆးကတၱရာ အနက္ သုတ္ပါ ။( ေ႐ႊမခ်ရပါ ) ထု႔ လုပ္ရမည့္ ေန႔ မွာ … တနဂၤေႏြ .. အဂၤါ .. စေန .. ထို သုံးေန႔ တြင္ ေဆာင္႐ြက္ စီမံရပါ မည္ ။ နကၡတ္ အခ်ိန္ အခါ မမွန္ပါက ထင္သေလာက္မစြမ္း ႏိုင္ပါ ။ ပိတုန္း ႐ုပ္ ထု႔ လုပ္ ရာ အခ်ိန္ သည္ ႏွစ္ဘက္ကဏ္း ခါးပါဒ္ နကၡတ္ ဝရစုပ္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ရန္ အလြန္ အေရး ႀကီးသည္။

ဤသို႔ … ပိတုန္း ႐ုပ္ မ်ား ထုလုပ္ ၿပီး ေနာက္ရဟႏၲာ သမုပ္ ခဲ့ေသာ သိမ္ တစ္ခု႔ တြင္ သိမ္ ထဲရွိ ဘုရား ေရွ႕ တြင္
ဆြမ္း (၅) ပြဲ
လက္ဖတ္ (၅) ပြဲ
ယို (၅) မ်ိဴး
ဘူးသီးေၾကာ္ ဘယာေၾကာ္ ပဲေၾကာ္ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ အာလူးေၾကာ္ အေၾကာ္ (၅) မ်ိဴး (၃) ခုစီ ထည့္ ပါ ။
စံပါယ္ပန္း (၈) ပြင့္ ႏွင္းဆီပန္း (၈) ပြင့္ ႏွင္းပန္း (၈) ခက္ ထီးျဖဴ (၃) လက္ တံခြန္ (၃)လက္ ဖေယာင္းတိုင္ (၈) တိုင္ ထြန္းဘုရား ကို ကပ္လႈ ပူေဇာ္ ၍ လိုအပ္ေသာဆုေတာင္း ရပါမည္ ။

ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါ ဂါထာ မ်ား ႏွင့္ သိဒၶိ တင္အသက္သြင္း ရပါမည္ ။

၁။ ၪုမ္ ဣတိပိအရဟံ အဝိညာဏကၾသသထံသဝိညာဏကံ သမံ အ့ံ အံ့(၁၈) ေခါက္ ႐ြတ္၍အသက္သြင္းရမည္။

၂။ ၪုမ္ ဗုဒၶံ သိဒၶိ ဓမၼံသိဒၶိ သံဃံသိဒၶိ မာတာပိတုသိဒၶိ အာစရိယာသိဒၶိ ျဗဟၼသိဒၶိ ေဒဝသိဒၶိ ဝိဇၨာဓရသိဒၶိ ယကၡသိဒၶိ သိဒၶိ အေပါင္း ေထာင္ေသာင္း တည္ပါေစသတည္း ထက္ပါေစသည္း ေအာင္ပါေစသတည္း။(၁၈) ေခါက္ ႐ြတ္ဖတ္ ၍ သိဒၶိ တင္ပါ ။

၃။ ဗုဒၶဂုဏံ ဗုဒၶစကၠံ ဓမၼဂုဏံ ဓမၼစကၠံ သံဃဂုဏံ သံဃစကၠံ မာတာပီတုဂုဏံ မာတာပိတစကၠံ အာစရိယဂုဏံ အာစရိယစကၠံ သဗၺဂုဏံ ႏုဘာေဝန သဗၺစကၠံ ႏုဘာေဝနတိုက္ ၾဆာ တိုက္ ခိုက္ ၾဆာ ခိုက္ ႏွိမ္ ၾဆာႏွိမ္ ခ်ဴပ္ ၾဆာ ခ်ဴပ္ ေစ ။ ဤ ပိတုန္းေစ ပိတုန္းႏႈန္း ဂါထာ ႏွင့္ (၉) ေခါက္႐ြတ္ ဖတ္ ၍ ပိတုန္း ႐ုပ္ ကို ႏႈိးထား ပါ ။

အေရးအေၾကာင္း ရွိလွ်င္ ဤ ပိတုန္းေစ ပိတုန္းအႏိုးဂါထာ ကို အနည္းဆုံး (၇) ေခါက္ အမ်ားဆုံး (၉) ေခါက္ .. ႐ြတ္ဖတ္ပါ ။ မိမိ အား သူမ်ား မေကာင္းႀကံစည္ ၍ မရေပ ။ရန္သူ ကို ပိတုန္း ႐ုပ္ က သိျမင္နိင္ေပသည္။လိုအပ္သလို ခိုင္းေစ ၍ ရသည္ ။

အတိုက္ခိုက္ မွန္သမွ် ကာကြယ္သည္ ။ မိမိ ႏွင့္ တသားထဲ ထားပါ ။ အေရးေၾကာင္းတစုံတခုရွိလွ်င္ ပိတုန္း႐ုပ္ကမိမိအား အိမ္မက္ ေပးသည္။ အိမ္မက္ထဲတြင္ ပိတုန္း႐ုပ္ ကို ျမင္ေတြ႕ရ၏ ။

ပိတုန္း႐ုပ္ အား လက္ကိုင္ပုဝါ ေထာင့္စြန္း တြင္ထုံးခ်ည္ ၍ ေဆာင္ထား ရသည္ ။ မည္သူ မွ် မေတြ႕ေစ ရ ။ အိမ္ တြင္ အေစာင့္ ထား မည္ဆိုပါက ပိေတာက္သား အပိုင္း တစ္ခုကို အေပါက္ေဖာက္ အေပါက္ထဲ ပိတုန္း ထည့္ ၿပီးလွ်င္ ပိေတာက္သား ႏွင့္ ျပန္ပိတ္ မိမိ ၏ အိမ္ ၿခံ ေျမ တြင္ ျမဳပ္ထားရပါ မည္ ။

တိုက္ခန္း ျဖစ္ပါက ထိုပိေတာက္သား အား ေထာင့္တေနရာတြင္ မျမင္ေအာင္ ထားရမည္။ေထာင့္ ေလး ေထာင့္ ေလးေကာင္ ျမဳပ္ရမည္။ တစ္ေကာင္ ထား တိုင္း ပိတုန္းေစ ပိတုန္းႏႈိး ဂါထာ(၉) ေခါက္ ႐ြတ္ရပါမည္ ။

ဤသို႔ လွ်င္ ပိတုန္း႐ုပ္ အာနိသင္ ႀကီးမား၏ ။ ရန္သူမ်ိဴး ၅ ပါး ကာကြယ္ ၏ ။ သူခိုး ဓားျပ ေဘး အႏုၾကမ္းစီး ေဘး ကာကြယ္၏ ။ လျပည့္လကြယ္ (၁၂) နာရီ တြင္ ပိတုန္းအားစပယ္ (၈) ပြင့္ ႏွင့္ အစာေႂကြး ၿပီး လေရာင္ျပရ၏ ။

အိမ္ ေက်ာင္း ဇရပ္ သိမ္ စသည္မ်ားတြင္၎ ၿခံ ေျမ လယ္ယာ အိမ္ဝင္း ေက်ာင္းဝင္း စသည္မ်ားတြင္လည္း ပိတုန္း႐ုပ္ကို အေစာင့္ အေနျဖင့္ျမဳပ္၍ စီရင္ ထားႏိုင္ ေပသည္ ။

?စီရင္ပုံ မွာ?

ပိေတာက္သား အပိုင္း တစ္ပိုင္း ကို ျဖတ္ပါ ။အေပၚမွေန၍ လြန္ ႏွင့္ေဖာက္ပါ ။ထို အေပါက္ ထဲသို႔ ပိတုန္း႐ုပ္ ျပန္ထည့္ပါ ။ ၿပီး လွ်င္ ပိေတာက္သား ႏွင့္ပင္ က်ပ္ေနေအာင္စို႔ ႐ိုက္ၿပီး ပိတ္ပါ ။

မိမိ ၏ အိမ္ ၿခံဝင္းၿခံေလးေထာင့္ ( သို႔ ) ၿခံ ရွစ္ေထာင့္ တြင္ ပိတုန္း႐ုပ္ ထည့္ထားေသာ ပိေတာက္သား ပိုင္း အား ျမဳပ္ပါ ။ေက်ာက္ေလာင္း ၿပီး ျမဳပ္ထားပါက ပိတုန္း႐ုပ္ထည့္ ထားေသာ ပိေတာက္သား သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျမႀကီးထဲမပ်က္စီးပဲႏွင့္ထာဝရတည့္တံ့ေစႏိုင္ပါသည္။

?ျမဳပ္ပုံ ျမဳပ္နည္း?မွာ

ပထမ ဦးစြာ အိမ္မွာျမဳပ္လွ်င္အိမ္၏အလယ္ဗဟိုတြင္ပိတုန္းတစ္ေကာင္ ျမဳပ္ရမည္။ၿပီး မွ ေထာင့္ေလးေထာင့္ တြင္ ျမဳပ္ရပါမည္ ။ၿခံဝင္း ျဖစ္ပါ လွ်င္လည္း အလယ္ဗဟို ေျမႀကီးတြင္ပထမဆုံး ပိတုန္း တစ္ေကာင္ စတင္ျမဳပ္ရပါမည္။

တစ္ေကာင္ ျမဳပ္တိုင္း ျမဳပ္ေတာ့မည္ ဆိုပါက ပိတုန္းေစ ဂါထာ ပိတုန္းႏႈိး ဂါထာ ျဖင့္ (၉) ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုၿပီး ျမဳပ္ရပါမည္ ။ ထိုနည္းတူ လယ္ေျမ ယာေျမ မ်ားတြင္လည္းထိုနည္း အတိုင္း ပင္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ဤကဲ့သို႔ပိတုန္း႐ုပ္ကိုစီရင္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာအိမ္သည္မေကာင္းေသာ (၃၇) မင္းနတ္မ်ားနတ္မိစာၦ မ်ား မပူးကပ္ဝံ့ အေႏွာက္အယွက္ မျပဳစုန္းကေဝ သရဲတဘက္မ်ား မကပ္ႏိုင္။

ထို႔ျပင္သူခိုးဓားျပအႏုၾကမ္းသမား မ်ား အႏၲရာယ္မျပဳ႕ႏိုင္ခိုးရန္လာပါက မိမိ အိမ္ အား ရွာမေတြ႕ႏိုင္ေပ။ အိမ္ ေက်ာင္း ဇရပ္ သိမ္ စသည္မ်ားတြင္၎ၿခံ ေျမ လယ္ယာ အိမ္ဝင္း ေက်ာင္းဝင္း စသည္မ်ားတြင္လည္း ပိတုန္း႐ုပ္ကို အေစာင့္ အေနျဖင့္ ျမဳပ္၍ စီရင္ ထားႏို င္ေပသည္ ။

?ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုမွာ?

ေမာ္လၿမိဳင္ျမ္ု႔နယ္ အတြင္းမွ မြန္႐ြာ တစ္႐ြာတြင္ မိသားစု တစ္စု ရွိေလသည္ ။ ဝိုင္းလုပ္ဝိုင္းစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္အနဲငယ္ၾကာအိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္း ႏွင့္ စီးပြားတိုးတက္ လာသည္။

မိသားစု႔တြင္ လည္း ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေအာင္ျမင္လာေပ သည္ ။ ဤ တြင္ တႏွစ္လွ်င္ ၁ ႀကိမ္ ၂ ႀကိမ္ ကြၽဲေပ်ာက္ႏြားေပ်ာက္ မည္သူက ခိုး မွန္း မသိ ျဖစ္ေလ၏။ ညေရးညတာလဲ အျပင္မထြက္ရဲ သိသိႀကီး ႏွင့္ လက္ လႊတ္ ၾကည့္ေနရ၏ ။ တစ ထက္ တစ သူခိုး မ်ား က အတင့္ရဲ လာ၏ ။ ထို စဥ္ ေဝပုလႅဆရာေတာ္ ႀကီး ထံ ေရာက္ရွိ လာ
ေပသည္ ။

ဆရာေတာ္ … ” ဟဲ့ .. ဒကာမႀကီး ေတြမလာစဖူးအလာထူး ပါလား ..? ဘာကိစၥရွိပါသလဲ..?ရွိခဲ့ရင္ ေလွ်ာက္တင္စမ္း ဟဲ့ … ”

ဒကာမႀကီး …. ” တန္ခိုးႀကီးေသာ ဆရာေတာ္သိဒၶိႀကီးေသာဆရာေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ေက်ာ္ၾကားေန၍ဆရာေတာ္ထံအားကိုးတႀကီးေရာက္လာၾကတာပါ ဘုရား ”

တပည့္ေတာ္မ တို႔ဟာ မရွိဆင္းရဲ တဲ့ ဘဝကေနတက္လာတာပါ ဘုရား လူဆိုးသူခိုးေတြကဆိတ္ေတြ႕ရင္ဆိတ္ခိုးႏြားေတြ႕ႏြားခိုးနဲ႔တပည့္ေတာ္တို႔လဲ ညေရး ညတာအျပင္ဘက္ မလိုက္ရဲ ေတာ့ သူတို႔ အႀကိဳက္ ျဖစ္ေနတာ ဘုရား ။ဒါမို႔ အိမ္ အား သူခိုး အခိုး မခံရေလေအာင္ ..

အေဆာင္ ျဖစ္ေစ ယၾတာ ျဖစ္ေစ စြန႔္ေတာ္မူပါဘုရား ..” ဟု႔ ေလွ်ာက္ တင္ေလသည္။

ဆရာေတာ္ ….”ေအး ..ေအး ..ဒါဆိုရင္ပိတုန္း႐ုပ္ထုထုဟပိတုန္း႐ုပ္ေတြကို အိမ္ အလည္ဗဟို မွာအိမ္တိုင္ ထဲ တစိေကာင္ထည့္ အိမ္ ေလးတိုင္မွာ လြန္နဲ႔ ေဖာက္ အေပါက္ထဲပိတုန္း႐ုပ္ ျပန္ထည့္ ပိတ္.. ငါ ကိုယ္တိုင္ ဂါထာ စုပ္ ၿပီးအမိန႔္ ျပန္ေပး မယ္ .. နင္တို႔ကသာ ငါ ၫႊန္ျပသလိုပိတုန္း ႐ုပ္ ေတြ ကိုသာ ခပ္မ်ားမ်ား ရေအာင္ သြား

ထု ၾက ” ထိုသို႔ အမိန႔္ေပး ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေန႔ေကာင္းရက္
ျမတ္ေ႐ြး ၍ ပိတုန္း႐ုပ္ စီစဥ္ရေလ၏ ။

ပိတုန္း ႐ုပ္ မ်ား ထဲ ျပဒါး ထည့္ ပဒိုင္း ျမစ္ႏွင့္ ဆို႔ပိတ္ၿပီး ေဆးကတၱရာ အမဲ သုတ္ေနလွန္းေဆး သုတ္ထား ရာ ေျခာက္သြား မွ ပိတုန္း႐ုပ္

အား အသက္သြင္း သိဒၶိတင္ ၍ ပိတုန္းအႏႈိးအေစဂါထာ ထပ္စုပ္ မနိး ၍ လိုရာ ကို အမိန႔္ေပးၿပီးအိမ္တိုင္ ႀကီးထဲတြင္ အေပါက္ေဖာက္ ပိတုန္း႐ုပ္မ်ား ကိုထည့္ ၍ အေသ ပိတ္လိုကိပါေတာ့၏။

ၿခံ ေလးေထာင့္ တြင္ လည္း ပိတုန္း တစ္ေကာင္စီထည့္ ၍ အမိန႔္ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ပိတုန္း႐ုပ္ ျမဳပ္ၿပီး .. ေနာင္ လ အနဲငယ္ ၾကာေသာ္
ထို မိသားစု႔ သည္ ဝမ္းသာအားရ ျဖင့္ လာေရာက္ကန္ေတာ့ ၾကေလသည္ ။

ဆရာေတာ္ ….. ” ဟဲ့ … နင္တို႔ေတြ ေနေကာင္းၾကရဲ႕လား ပစၥည္းေတြ အခိုးခံရေသးလား ဟဲ့ ”

ဒကာမမ်ား …. ” … သူခိုးေတြ လာၿပီး ဝန္ခ် ေတာင္း ပန္ သြားပါတယ္ ဘုရား .. ပိတုန္း ျမဳပ္ေပးပီးလ အနဲငယ္ ၾကာ မွာ သူတို႔ လာခိုး တဲ့ အခါ သူတို႔ဟာ အိမ္ ကို လဲ ရွာမေတြ႕ၿခံလဲ ရွာမေတြ႕ပါဘုရား .. ဒီလိုနဲ႔ မိုးလင္းသြားတဲ့အခါျပန္ေျပးရေတာ့တာေပ့ါဘုရား …သူခိုးေတြဟာဘယ္

ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ လာၿပီး ခိုးတာေတာ့ မသိပါဘုရား .. ခိုးဖို႔ လာလိုက္ မေတြ႕လိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္သြားတာပါ ဘုရား ..”

“.. အေဒၚ တို႔အိမ္ မွ ကြၽဲ ႏြား ပစၥည္း ေတြ ခိုးယူေနတာ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ ပါ .. ဒီအတြက္ …က်ေနာ္တို႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္ … ေနာင္ ေနာင္ ကိုလဲအေဒၚ တို႔ အိမ္က ပစၥည္း ေတြ မခိုး ေတာ့ပါ ဘူး။

လို႔ သစၥာ လဲ ျပဳ႕ပါတယ္ .. ကတိ လည္း ေပးပါတယ္ … ခိုးယူမိတဲ့ အမွား အတြက္ လည္း ေနာင္တရလို႔ မဆုံး ပါ ဘူး ..

ဘာ ေၾကာင့္ ဆို ေတာ့ .. အေဒၚ တို႔ အိမ္ မွာဘာအေဆာင္ ရွိသလဲ ..?

ဘာေတြလုပ္ထားလဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေျပာတက္ပါ ဘူး .. အေဒၚ တို႔ အိမ္ က်ေနာ္တို႔ ခိုး ဖို႔ လာတာ၃ ခါ ေလာက္ ရွိပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ .. ထူးဆန္းတာကေန႔ ခင္း ပိုင္း က အိမိ ကို ဘယ္လ္ုိ မွတ္ထားပါေစ

ခိုး ဖို႔ လာရင္ လမ္းမွား အိမ္မွား အိမ္ကို ရွာလို႔မေတြ႕ပဲ အိမ္ ရွာရင္း မိုး လင္း သြားတာနဲ႔ျပန္ေျပး ရေတာ့တာပဲ လို႔ . ေျပာသြား ပါတယ္
ဘုရား ..

ဤ ကား ဆရာေတာ္ ႀကီး အစီအရင္ ျဖစ္ေသာပိတုန္း ႐ုပ္၏ကိုယ္ေတြ႕ အား ဆရာေတာ္ မွေရး သား တင္ျပ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

ဆရာေတာ္၏ ပိတုန္း႐ုပ္ အစီရင္အား ျမဳပ္ႏွံအေဆာင္ အျဖစ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားစြာ ဆရာေတာ္ တင္ျပ ခဲ့သည္ မ်ား ကိုအလ်ဥ္း သင့္သလို ေရးသား ေဖာ္ ျပ ေပးသြားပါဦးမည္ ။

က်မ္းကိုး ေဝပုလႅရာမ ဆရာေတာ္

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရလောက၌ လွန်စွာနာမည်ကြီးလှသော အံ့ဖွယ်အဆောင် ပိတုန်းအကြောင်း

ပိတောက်သားဖြင့် လုပ်ထားသော လှည်းပဒေါင်းသားကို ဖင်ဖောက်ပြီးပြဒါး ထည့် ပဒိုင်းသားနဲ့ ပိတ်ကာ လောကီ အစီအရင် ပညာများအတိူင်း အသက်သွင်း သိဒ္ဓိတင်အစောင့်သွင်းကာ စီရင်ကြကုန်၏။

စီရင်နည်း မှာ ပိတောက်ပဒေါင်းပြဒါး ပဒိုင်းကက်ကင်း ဓာတ်များ ဆင့်ကာ မန္တန်စုတ် တာများအထိ တူညီ ကြသော်လည်း စုတ်ရမည့်မန္တန် များ စီရင်သည့် အယူအဆ များမှာဆြာတဦးနဲ့ တဦး တေ့လွဲ လေးတွေ လွဲ ကာ မူတွေကွဲ သွားကြ၏။

ကျမ်းဂန်လာ အာစရိယဝါဒများ အတိုင်း တိတိကျကျ စီရင်ရပါမူတ နှစ်မှတခါ တလ မှာ ကြာသာပတေးနှင့် စနေရက် ၂ ရက်၌သာ စီရင်ရတာမို့မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါ။

မည်သို့ပင် ဆိုစေ မည်သိူ့ပင် မူတွေ ကွဲ ပါစေအဓိက မိမိစီရင်သည့် ပိတုန်း သည် အမှန်တကယ် အသက်ဝင်ဖို့က အဓိကကျ၏ မဟုတ်လော။ အသက်ရှိ သော ပိတုန်း သိဒ္ဓိမြောက်သောပိတုန်း မှသာအတိုက်အခိုက် ကိစ္စတွေ မှာ စိတ်ချရမည် မဟုတ်ပါလော။

စီရင်သည့် ပိတုန်း ကောင်သည် တကယ် အသက်ဝင်က စုန်းဖုတ်တစ္ဆေ မိစ္ဆာများတင် မက ဂုးံချောဂုံးတိုက်မလိုတမာ မိမိအားရန် ပြုတိုက်ခိုက်ကြသောသူများ ကိုပင်လျှင် အလိုလို တန်ပြန် သော သတ္တိထူးရှိ ပေရာ။

အတိဒုက္ခ ရောက်နေသော ၇ရက်သားသမီးများအတွက် အမှန်အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်တန်သော အဆောင်ပညာတခုဖြစ်၏။ အသက်ဝင်အောင် သွင်း တတ်ဖို့က ဤ ပညာ၏ ဝှက်ဖဲ တချပ်ဖြစ်၏။

ကျွန်ုပ်သည်ဆြာသခင်၏ ခိုင်းစေချက် အရ ငါ့သားရေဝိဇ္ဇာယာနပညာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ေ ရွှတိဂုံအရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိဝိဇ္ဇာယာန အစီအရင် ပိတုန်းပဒိုင်းဘုရားရှိ ပိဒိုင်းအဖိုအမ၂ကောင်၏ေ မတ္တာကို ရအောင် အရ

ယူထား ကွယ့်ဟူသော မိန့်မှ ာချက်အတိုင် းလွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်ကေ မတ္တာသုတ်ဖြင့် အထူးရက်ရှည်အဓိဌာန်ဝင်ခဲ့ ရဖူး၏။

ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ဆေးကုရာ၌ ပိတုန်းအဆောင်များ စီရင်ရာ၌ လည်ကောင်း။ အရေးကြုံက အကူညီလိုက အဖပိတုန်းနဲ့ အမေပိတုန်းမယ်တော်ကြီးရေ ဟူ၍

တ လိုက်ရုံ မျှ ဖြင့်ထူးကဲ စွာဖြင့် လာရောက်ကူညီကြသော အဖြစ်ပျက်များစွ ာမှာပြောမယုံ ကြုံ ဖူးမှ သိ ဟူသော စကားကဲ့ သို့ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ ရပေ။

တကြောင်းတဂါတာ တရွာ တပုဒ်ဆန်းသူ့မူသူ့နည်းစနစ်အားလျော်စွာ ဂမ္ဘီရလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဆြာအမျိုးမျိုးစီရင်နေကြသော်လည်း

အချို့က ပိတုန်းဆောင်လျှင် = လာဘ်ပိတ်တတ်၏။
အချိုက ငွေမမြဲ ။ အချို့က တိုက်ပိတုန်းမို့အောက်လမ်းဆန်၏။

(သူ့မူ နှင့်သူ ) အမျိုးမျိုးပြောကြသော်လည်း ကျွန်ု်ပ်၏မူ မှာမူ မိမိဘက်က သာမှန်ကန်လေလေ ပြင်းထန်စွာအစွမ်းပြလေလေ ဖြစ်၏။ အထက်လမ်းအဆောင် ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ မိမိဘက်က သာမှန်ပစေ မိစ္ဆာပညာများ၌ တင်မက ဂုံးချာဂုံးတိုက် မလိုတမာ အတိုက်အခံ ပြုနေသူများအား ပင်လျှင် ဂျွန်းပြန်အောင် တုန်ြ့ပန် တတ်ပေရာ။

စိန်ခေါ်လျှင် တိမ်အပေါ်ထိ လိုက်မည့် ပိတုန်း ဟူ၍ မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရ လောက၌ ခေတ်အဆက်ဆက်ကျော်ကြား ခဲ့ ပေ၏။

ထက်မြက်စွာအစီအရင်ပြုထားသောပိတုန်းပဒိုင်းတကောင်ကိုယ်အပေါက်ဖောက်ကြိုးတပ်ကာလည်ပင်းဆွဲ. နယ်လှည့်လက်ဝှေ့ထိုးစားကာ အထိအခိုက်နည်း၍နာမည်ကျော်ကြားလှသောလက်ဝှေ့သမားများအကြောင်း လည်း မြန်မာ့ရာဇဝင်၌ အထင်အရှားရှိခဲ့ဖူး၏။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပယောဂ အတိုက်အခိုက်များ တင်မက လှည့်ကြည့်စရာမလို ဒဏ်ပြန် အားကောင်းလှပြီး လူမိစ္ဆာများ၏ရန်ပြု ခြင်းများကိုပင် သီးမခံ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လက်တုန့်ပြန်တတ်သော

ကိုယ်လုံကိုယ်ခံ ပိတုန်းတိုက်ခိုက်ရေး ပိတုန်းသူခိုးရန်သူ လုံအိမ်စောင့် ပိတုန်းလူ မိစ္ဆာ မလိုတမာ မကောင်းကြံသူများအထိ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ လက်တုန့်ပြန် တတ်သော မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရပညာလောက၌ လူကြိုက်များလှသော ပိတုန်း အစီအရင် ပိတုန်းကောင်လေးများသည်

မည်သည့်အခါ မျှ တိမ်ကောလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပိတုန်း အကြောင်းတမေးတည်းမေးနေကြသော ကျနော့် ပရိတ်သတ်များ အတွက် ဤဆောင်းပါးဖြင့် အဖြေပေးေ ရးသားရင်း – ဆြာစိုင်း

ပန်းတောင်း မြို့မှရှိတဲ့ဝန်အပြည့်နဲ့ရုန်းနေချိန် ကျိုးတဲ့ လှည်းပဒေါင်း အကျိုးနှင့် ပိတုန်းရုပ် ထုပြီး ဖင်တွင် အပေါက်ဖေါက်ပြီး ပြဒါးထည့် ပဒိုင်းသားနှင့် ပိတ် ပြီး ပဒံဘုရားတွင် ပိတ်ဖြူခင်းရမည်။

ပိတ်ဖြူအပေါ်မှာ စံပါယ်ပန်းလေးတွေတင်ပြီး ပဌာန်း ၁၀၈ ခေါက် မေတ္တာသုတ် ၁၀၈ ခေါက် ပြီးလျှင် အာဆိပ်ထည့် ဂါထာ ၁၀၈ ရွတ်ပြီး အသက်သွင်းကြပါတယ်။

ပိတုန်းကို ရွှေဆေးလေး ချထားပြီး ပိတ်ဖြူနှင့် ထုတ်ထားရပါတယ်။ ခရီးသွားချိန် အိမ်ထုပ်တန်းမှာ ပိတ်ဖြူထဲ စံပါယ်ပန်းထည့်ပြီး ချည်ထားခဲ့လျှင် စိတ်ချ ရပါတယ်။ သူခိုးများ လာခိုးလျှင် အိမ်ပျောက်နေပါတယ်။

( မှတ်ချက် ) ပဒံဘုရားသည် လှိုင်သာယာ ပဒံဘက်တွက်ရှိပါသည်။

✍️”ပိတုန်းရုပ်အဆောင်နှင့်ပိတုန်း ပုတီး အစီအရင်”✍️

ပိတုန်း ရုပ်လောကီ အစီရင်သည်ေ ရှးမြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လောကီ ပညာစစ်ဖြစ်သည်။ မတလုံးကြေဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်မှ စတင်စီမံခဲ့သည် ဟူ၍ ၎င်းထို ထက်ရှေးကျသော ပုဂံခေတ် သံသပိတ်ကြီးလက်ထက်မှ စတင်၍ စီရင်ခဲ့သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း

တိတိကျကျ မသိရေ သာ်လည်း မြန်မာ့လောကီ ပညာစစ်စစ်ဟူသည်ကားသေချာလှပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်အဆောင်အစီရင် ကိုခေတ်အဆက်ဆက် အသုံးပြုခဲ့ ကြသည်။ အထက်ပညာသည်များက အထက် အစီရင်ဖြ င့် ၎င်းခု လတ်ပညာသည်များက ခုလတ်ပညာဖြင့်လည်းကောင်း အောက်ပညာရှင်များက

အောက်အစီ ရင်ဖြင့်လည်းကောင်း ရှမ်းလောကီပညာ ကရင်လောကီပညာတို့တွင်လည်း ပိတုန်းအဆောင်အစီရင်သည်မပါမပြီးသော အစီရင် တစ်ခုဖြစ် လာခဲ့သည်ကို ထောက်၍ ပိတုန်းအစီရင်သည် အကျိုးပေးထင်ရှားကြောင်း သိမြင် နိုင်ပါသည်။

စီရင်မူအပေါ်မူတည်၍ တိုက်ပိတုန်း ပီယပိတုန်း စသည်ဖြင့် စီရင်ပုံကွဲလာသလို ပိတုန်းအရောင်မှာလဲ ရွှေပိတုန်း ငွေပိတုန်း မူလပိတုန်းရောင် စသည်ဖြင့်လဲ အသုံးပြုလာ ကြသည်ကိုေ တွ့ရသည်။ လောကီပညာသည်သဘာဝမှ လာသော ပညာသာ ဖြစိ၍ သဘာဝနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖို့ အရေးကြီ းပါသည်။

တချို့ကလဲ ဓမ္မာ အတွင်းရန်မိနေ၍ အတိုက်များကြောင်း ရန်ဓာတ်များကြောင်း အစွမ်းကြီး၍ သတိထားစီရင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ထောက်ပြပြောဆိုကြပါသည်။ ပိတုန်းအစီရင်သည်အစွမ်းကြီးသလောက်ရန်ဓာတ်မိနေသည်မှာလဲအမှန်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအတွက်လဲရန်ဓာတ်ကိုဖြေရန်ဖြေနည်းသိဖို့လိုပါသည်။ ဖြေနည်းသိပါက မည်သည့်နေ့သားမဆို ဆောင်နိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့်သောကြာသားများ အထူးဆောင်သင့်ပါသည်။ ပိတုန်းအစီအရင်နှင့်တွဲ၍လည်းပိတောက်သားပုတီးတွင်ပိတုန်းရုပ်စီရင်၍လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်၏အစွမ်းကိုယူ၍ပုတီးစီရင်ပါကလဲပိတုန်းရုပ်သည်ပိတုန်းနှင့်တူရပါမည်ပိတုန်းသည်ပိတုန်းရုပ်နှင့်မတူပါကအစွမ်းထကိမြတ်မည်မဟုတ်ပါ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိတောက် ပိတုန်း ပုတီးဟုခါ်သော်လည်း ပုတီးကိုပိတောက်သားဖြင့်စီရင်ပြီး ပိတုန်း ရုပ်တွင်သာ လှည်းပဒေါင်း ပိတောက်သား ကို လိုသောနက္ခတိမိချိန်တွင် ပီပီသသထု ပြဒါးသွင်း ပဒိုင်းစေ့နှင့်ပိတ်၍ ပိတုန်းရုပ်ကို သေချာစီရင်ထားခြင်းဖြစ်၍ ပိတုန်းရုပ်ပီပြင်ဖို့လိုပါသည်။

?”ပိတုန်းရုပ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ”?

လှည်းပတောင်း ဖြစ်ရပါမည် ။ပိတောက်သား ဖြစ်ရပါမည် ။ ပန်းတောင်းမြို့ကလှည်းပတောင်းပိတောက်သားကိုပိတုန်းရုပ်ထုထုပါမည် ။ ပိတုန်း ရုပ်သည် အတောင်ပံ ဖြန့်နေသောပုံ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပါးစပ် နှုတ်သီး ဟထားရပါမည်။

ရန်သူ အား တုပ်တော့ ကိုက်တော့မည့်ဟန် ထုရပါမည် ။ပိတုန်းရုပ် သည် မာန်ပါပါ နှင့် ဒေါသဟန် ဖြင့်ရန်သူများ ကို တိုက်ခိုက်တော့မည့်ပုံ ထုရမည်။ သို့မှသာ … အစွမ်းထက် သော သိဒ္ဓိတန်ခိုး နှင့်ပြည့်စုံသော သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း တစ်ကောင်ကိုဆောင်ရွက် စီရင်နိုင်ပေမည် ။

ဤသို့ သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း မျိူး ရရှိလာမှသာ လိုရာ ကိုလိုအပ်သလို ခိုင်းစေနိုင်ပါမည် ။

ပိတုန်းရုပ် ၏ အာနိသင် စွမ်းအား ကို …

၁။ လှည်းပတောင်း … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၂။ ပိတောက်သား … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၃။ ပိတုန်းရုပ် …….. မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%
၄။ ပြဒါးထည့် … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%

စု့စု့ပေါင်း ပိတုန်းရုပ် တစ်ကောင် ၏ အာနိသင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား သည် ၁၀၀% ရှိရပါမည် ။ ဖော်ပြပါ အချက် တစ်ချက် လျော့ ပါက ထင်သလောက် မစွမ်း နိုင်ပါ ။ မိမိ ဆောင်ထား သော ပိတုန်းရုပ် သည် မည်သည့်သိဒ္ဓိ မှမရှိ ..

ထုလုပ် ဆောင်ရွက်ပုံ မှာ … လှည်းပတောင်း ပိတောက် သား ကို ပိတုန်း ရုပ်ထု ပိတုန်းဖင် ကို အပေါက်ဖောက် အပေါက် ထဲ ပြဒါး ထည့် ပါ။ ပဒိုင်း အမြစ် နှင့် အပေါက် ကို ပြန်ပိတ်ပါ ။ ပြီး လျှင် ဆေးကတ္တရာ အနက် သုတ်ပါ ။( ရွှေမချရပါ ) ထု့ လုပ်ရမည့် နေ့ မှာ … တနင်္ဂနွေ .. အင်္ဂါ .. စနေ .. ထို သုံးနေ့ တွင် ဆောင်ရွက် စီမံရပါ မည် ။ နက္ခတ် အချိန် အခါ မမှန်ပါက ထင်သလောက်မစွမ်း နိုင်ပါ ။ ပိတုန်း ရုပ် ထု့ လုပ် ရာ အချိန် သည် နှစ်ဘက်ကဏ်း ခါးပါဒ် နက္ခတ် ဝရစုပ် အချိန်အခါ ဖြစ်ရန် အလွန် အရေး ကြီးသည်။

ဤသို့ … ပိတုန်း ရုပ် များ ထုလုပ် ပြီး နောက်ရဟန္တာ သမုပ် ခဲ့သော သိမ် တစ်ခု့ တွင် သိမ် ထဲရှိ ဘုရား ရှေ့ တွင်
ဆွမ်း (၅) ပွဲ
လက်ဖတ် (၅) ပွဲ
ယို (၅) မျိူး
ဘူးသီးကြော် ဘယာကြော် ပဲကြော် ကြက်သွန်ကြော် အာလူးကြော် အကြော် (၅) မျိူး (၃) ခုစီ ထည့် ပါ ။
စံပါယ်ပန်း (၈) ပွင့် နှင်းဆီပန်း (၈) ပွင့် နှင်းပန်း (၈) ခက် ထီးဖြူ (၃) လက် တံခွန် (၃)လက် ဖယောင်းတိုင် (၈) တိုင် ထွန်းဘုရား ကို ကပ်လှု ပူဇော် ၍ လိုအပ်သောဆုတောင်း ရပါမည် ။

ပြီးလျှင် အောက်ပါ ဂါထာ များ နှင့် သိဒ္ဓိ တင်အသက်သွင်း ရပါမည် ။

၁။ ဉုမ် ဣတိပိအရဟံ အဝိညာဏကသြသထံသဝိညာဏကံ သမံ အံ့ အံ့(၁၈) ခေါက် ရွတ်၍အသက်သွင်းရမည်။

၂။ ဉုမ် ဗုဒ္ဓံ သိဒ္ဓိ ဓမ္မံသိဒ္ဓိ သံဃံသိဒ္ဓိ မာတာပိတုသိဒ္ဓိ အာစရိယာသိဒ္ဓိ ဗြဟ္မသိဒ္ဓိ ဒေဝသိဒ္ဓိ ဝိဇ္ဇာဓရသိဒ္ဓိ ယက္ခသိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ အပေါင်း ထောင်သောင်း တည်ပါစေသတည်း ထက်ပါစေသည်း အောင်ပါစေသတည်း။(၁၈) ခေါက် ရွတ်ဖတ် ၍ သိဒ္ဓိ တင်ပါ ။

၃။ ဗုဒ္ဓဂုဏံ ဗုဒ္ဓစက္ကံ ဓမ္မဂုဏံ ဓမ္မစက္ကံ သံဃဂုဏံ သံဃစက္ကံ မာတာပီတုဂုဏံ မာတာပိတစက္ကံ အာစရိယဂုဏံ အာစရိယစက္ကံ သဗ္ဗဂုဏံ နုဘာဝေန သဗ္ဗစက္ကံ နုဘာဝေနတိုက် ဆြာ တိုက် ခိုက် ဆြာ ခိုက် နှိမ် ဆြာနှိမ် ချူပ် ဆြာ ချူပ် စေ ။ ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှုန်း ဂါထာ နှင့် (၉) ခေါက်ရွတ် ဖတ် ၍ ပိတုန်း ရုပ် ကို နှိုးထား ပါ ။

အရေးအကြောင်း ရှိလျှင် ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းအနိုးဂါထာ ကို အနည်းဆုံး (၇) ခေါက် အများဆုံး (၉) ခေါက် .. ရွတ်ဖတ်ပါ ။ မိမိ အား သူများ မကောင်းကြံစည် ၍ မရပေ ။ရန်သူ ကို ပိတုန်း ရုပ် က သိမြင်နိင်ပေသည်။လိုအပ်သလို ခိုင်းစေ ၍ ရသည် ။

အတိုက်ခိုက် မှန်သမျှ ကာကွယ်သည် ။ မိမိ နှင့် တသားထဲ ထားပါ ။ အရေးကြောင်းတစုံတခုရှိလျှင် ပိတုန်းရုပ်ကမိမိအား အိမ်မက် ပေးသည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် ပိတုန်းရုပ် ကို မြင်တွေ့ရ၏ ။

ပိတုန်းရုပ် အား လက်ကိုင်ပုဝါ ထောင့်စွန်း တွင်ထုံးချည် ၍ ဆောင်ထား ရသည် ။ မည်သူ မျှ မတွေ့စေ ရ ။ အိမ် တွင် အစောင့် ထား မည်ဆိုပါက ပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ခုကို အပေါက်ဖောက် အပေါက်ထဲ ပိတုန်း ထည့် ပြီးလျှင် ပိတောက်သား နှင့် ပြန်ပိတ် မိမိ ၏ အိမ် ခြံ မြေ တွင် မြုပ်ထားရပါ မည် ။

တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါက ထိုပိတောက်သား အား ထောင့်တနေရာတွင် မမြင်အောင် ထားရမည်။ထောင့် လေး ထောင့် လေးကောင် မြုပ်ရမည်။ တစ်ကောင် ထား တိုင်း ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ(၉) ခေါက် ရွတ်ရပါမည် ။

ဤသို့ လျှင် ပိတုန်းရုပ် အာနိသင် ကြီးမား၏ ။ ရန်သူမျိူး ၅ ပါး ကာကွယ် ၏ ။ သူခိုး ဓားပြ ဘေး အနုကြမ်းစီး ဘေး ကာကွယ်၏ ။ လပြည့်လကွယ် (၁၂) နာရီ တွင် ပိတုန်းအားစပယ် (၈) ပွင့် နှင့် အစာကြွေး ပြီး လရောင်ပြရ၏ ။

အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်း ခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့်မြုပ်၍ စီရင် ထားနိုင် ပေသည် ။

?စီရင်ပုံ မှာ?

ပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ပိုင်း ကို ဖြတ်ပါ ။အပေါ်မှနေ၍ လွန် နှင့်ဖောက်ပါ ။ထို အပေါက် ထဲသို့ ပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့်ပါ ။ ပြီး လျှင် ပိတောက်သား နှင့်ပင် ကျပ်နေအောင်စို့ ရိုက်ပြီး ပိတ်ပါ ။

မိမိ ၏ အိမ် ခြံဝင်းခြံလေးထောင့် ( သို့ ) ခြံ ရှစ်ထောင့် တွင် ပိတုန်းရုပ် ထည့်ထားသော ပိတောက်သား ပိုင်း အား မြုပ်ပါ ။ကျောက်လောင်း ပြီး မြုပ်ထားပါက ပိတုန်းရုပ်ထည့် ထားသော ပိတောက်သား သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမြေကြီးထဲမပျက်စီးပဲနှင့်ထာဝရတည့်တံ့စေနိုင်ပါသည်။

?မြုပ်ပုံ မြုပ်နည်း?မှာ

ပထမ ဦးစွာ အိမ်မှာမြုပ်လျှင်အိမ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ပိတုန်းတစ်ကောင် မြုပ်ရမည်။ပြီး မှ ထောင့်လေးထောင့် တွင် မြုပ်ရပါမည် ။ခြံဝင်း ဖြစ်ပါ လျှင်လည်း အလယ်ဗဟို မြေကြီးတွင်ပထမဆုံး ပိတုန်း တစ်ကောင် စတင်မြုပ်ရပါမည်။

တစ်ကောင် မြုပ်တိုင်း မြုပ်တော့မည် ဆိုပါက ပိတုန်းစေ ဂါထာ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ ဖြင့် (၉) ခေါက် ရွတ်ဆိုပြီး မြုပ်ရပါမည် ။ ထိုနည်းတူ လယ်မြေ ယာမြေ များတွင်လည်းထိုနည်း အတိုင်း ပင် ဖြစ်ပေသည် ။

ဤကဲ့သို့ပိတုန်းရုပ်ကိုစီရင်ဆောင်ရွက်ထားသောအိမ်သည်မကောင်းသော (၃၇) မင်းနတ်များနတ်မိစ္ဆာ များ မပူးကပ်ဝံ့ အနှောက်အယှက် မပြုစုန်းကဝေ သရဲတဘက်များ မကပ်နိုင်။

ထို့ပြင်သူခိုးဓားပြအနုကြမ်းသမား များ အန္တရာယ်မပြု့နိုင်ခိုးရန်လာပါက မိမိ အိမ် အား ရှာမတွေ့နိုင်ပေ။ အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်းခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့် မြုပ်၍ စီရင် ထားနို င်ပေသည် ။

?ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုမှာ?

မော်လမြိုင်ြမ်ု့နယ် အတွင်းမှ မွန်ရွာ တစ်ရွာတွင် မိသားစု တစ်စု ရှိလေသည် ။ ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်အနဲငယ်ကြာအိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း နှင့် စီးပွားတိုးတက် လာသည်။

မိသားစု့တွင် လည်း မွေးမြူရေး နှင့် အောင်မြင်လာပေ သည် ။ ဤ တွင် တနှစ်လျှင် ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ် ကျွဲပျောက်နွားပျောက် မည်သူက ခိုး မှန်း မသိ ဖြစ်လေ၏။ ညရေးညတာလဲ အပြင်မထွက်ရဲ သိသိကြီး နှင့် လက် လွှတ် ကြည့်နေရ၏ ။ တစ ထက် တစ သူခိုး များ က အတင့်ရဲ လာ၏ ။ ထို စဉ် ဝေပုလ္လဆရာတော် ကြီး ထံ ရောက်ရှိ လာ
ပေသည် ။

ဆရာတော် … ” ဟဲ့ .. ဒကာမကြီး တွေမလာစဖူးအလာထူး ပါလား ..? ဘာကိစ္စရှိပါသလဲ..?ရှိခဲ့ရင် လျှောက်တင်စမ်း ဟဲ့ … ”

ဒကာမကြီး …. ” တန်ခိုးကြီးသော ဆရာတော်သိဒ္ဓိကြီးသောဆရာတော် မြို့နယ်အနှံ့ကျော်ကြားနေ၍ဆရာတော်ထံအားကိုးတကြီးရောက်လာကြတာပါ ဘုရား ”

တပည့်တော်မ တို့ဟာ မရှိဆင်းရဲ တဲ့ ဘဝကနေတက်လာတာပါ ဘုရား လူဆိုးသူခိုးတွေကဆိတ်တွေ့ရင်ဆိတ်ခိုးနွားတွေ့နွားခိုးနဲ့တပည့်တော်တို့လဲ ညရေး ညတာအပြင်ဘက် မလိုက်ရဲ တော့ သူတို့ အကြိုက် ဖြစ်နေတာ ဘုရား ။ဒါမို့ အိမ် အား သူခိုး အခိုး မခံရလေအောင် ..

အဆောင် ဖြစ်စေ ယတြာ ဖြစ်စေ စွန့်တော်မူပါဘုရား ..” ဟု့ လျှောက် တင်လေသည်။

ဆရာတော် ….”အေး ..အေး ..ဒါဆိုရင်ပိတုန်းရုပ်ထုထုဟပိတုန်းရုပ်တွေကို အိမ် အလည်ဗဟို မှာအိမ်တိုင် ထဲ တစိကောင်ထည့် အိမ် လေးတိုင်မှာ လွန်နဲ့ ဖောက် အပေါက်ထဲပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့် ပိတ်.. ငါ ကိုယ်တိုင် ဂါထာ စုပ် ပြီးအမိန့် ပြန်ပေး မယ် .. နင်တို့ကသာ ငါ ညွှန်ပြသလိုပိတုန်း ရုပ် တွေ ကိုသာ ခပ်များများ ရအောင် သွား

ထု ကြ ” ထိုသို့ အမိန့်ပေး ပြီး ချက်ချင်းပင် နေ့ကောင်းရက်
မြတ်ရွေး ၍ ပိတုန်းရုပ် စီစဉ်ရလေ၏ ။

ပိတုန်း ရုပ် များ ထဲ ပြဒါး ထည့် ပဒိုင်း မြစ်နှင့် ဆို့ပိတ်ပြီး ဆေးကတ္တရာ အမဲ သုတ်နေလှန်းဆေး သုတ်ထား ရာ ခြောက်သွား မှ ပိတုန်းရုပ်

အား အသက်သွင်း သိဒ္ဓိတင် ၍ ပိတုန်းအနှိုးအစေဂါထာ ထပ်စုပ် မနိး ၍ လိုရာ ကို အမိန့်ပေးပြီးအိမ်တိုင် ကြီးထဲတွင် အပေါက်ဖောက် ပိတုန်းရုပ်များ ကိုထည့် ၍ အသေ ပိတ်လိုကိပါတော့၏။

ခြံ လေးထောင့် တွင် လည်း ပိတုန်း တစ်ကောင်စီထည့် ၍ အမိန့် ပြန်ခဲ့လေသည်။ပိတုန်းရုပ် မြုပ်ပြီး .. နောင် လ အနဲငယ် ကြာသော်
ထို မိသားစု့ သည် ဝမ်းသာအားရ ဖြင့် လာရောက်ကန်တော့ ကြလေသည် ။

ဆရာတော် ….. ” ဟဲ့ … နင်တို့တွေ နေကောင်းကြရဲ့လား ပစ္စည်းတွေ အခိုးခံရသေးလား ဟဲ့ ”

ဒကာမများ …. ” … သူခိုးတွေ လာပြီး ဝန်ချ တောင်း ပန် သွားပါတယ် ဘုရား .. ပိတုန်း မြုပ်ပေးပီးလ အနဲငယ် ကြာ မှာ သူတို့ လာခိုး တဲ့ အခါ သူတို့ဟာ အိမ် ကို လဲ ရှာမတွေ့ခြံလဲ ရှာမတွေ့ပါဘုရား .. ဒီလိုနဲ့ မိုးလင်းသွားတဲ့အခါပြန်ပြေးရတော့တာပေ့ါဘုရား …သူခိုးတွေဟာဘယ်

နှစ်ကြိမ်လောက် လာပြီး ခိုးတာတော့ မသိပါဘုရား .. ခိုးဖို့ လာလိုက် မတွေ့လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဝန်ချ တောင်းပန်သွားတာပါ ဘုရား ..”

“.. အဒေါ် တို့အိမ် မှ ကျွဲ နွား ပစ္စည်း တွေ ခိုးယူနေတာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ပါ .. ဒီအတွက် …ကျနော်တို့ ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ် … နောင် နောင် ကိုလဲအဒေါ် တို့ အိမ်က ပစ္စည်း တွေ မခိုး တော့ပါ ဘူး။

လို့ သစ္စာ လဲ ပြု့ပါတယ် .. ကတိ လည်း ပေးပါတယ် … ခိုးယူမိတဲ့ အမှား အတွက် လည်း နောင်တရလို့ မဆုံး ပါ ဘူး ..

ဘာ ကြောင့် ဆို တော့ .. အဒေါ် တို့ အိမ် မှာဘာအဆောင် ရှိသလဲ ..?

ဘာတွေလုပ်ထားလဲတော့ ကျနော်တို့ မပြောတက်ပါ ဘူး .. အဒေါ် တို့ အိမ် ကျနော်တို့ ခိုး ဖို့ လာတာ၃ ခါ လောက် ရှိပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ .. ထူးဆန်းတာကနေ့ ခင်း ပိုင်း က အိမိ ကို ဘယ်လို မှတ်ထားပါစေ

ခိုး ဖို့ လာရင် လမ်းမှား အိမ်မှား အိမ်ကို ရှာလို့မတွေ့ပဲ အိမ် ရှာရင်း မိုး လင်း သွားတာနဲ့ပြန်ပြေး ရတော့တာပဲ လို့ . ပြောသွား ပါတယ်
ဘုရား ..

ဤ ကား ဆရာတော် ကြီး အစီအရင် ဖြစ်သောပိတုန်း ရုပ်၏ကိုယ်တွေ့ အား ဆရာတော် မှရေး သား တင်ပြ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပေသည် ။

ဆရာတော်၏ ပိတုန်းရုပ် အစီရင်အား မြုပ်နှံအဆောင် အဖြစ်ဆောင်ပြီး နောက် ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ ဆရာတော် တင်ပြ ခဲ့သည် များ ကိုအလျဉ်း သင့်သလို ရေးသား ဖော် ပြ ပေးသွားပါဦးမည် ။

ကျမ်းကိုး ဝေပုလ္လရာမ ဆရာတော်

လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …