” တရားထိုင္ရင္း အခက္ခဲႀကဳံတဲ့အခါ ဖတ္ရန္ ” - Amawpyay

” တရားထိုင္ရင္း အခက္ခဲႀကဳံတဲ့အခါ ဖတ္ရန္ ”

” တရားထိုင္ရင္း အခက္ခဲႀကဳံတဲ့အခါ ဖတ္ရန္ ”
Knowledge

” တရားထိုင္ရင္း အခက္ခဲႀကဳံတဲ့အခါ ဖတ္ရန္ ”

ကိုယ္ခႏၶာထဲမွ မခံသာေသာ ေဝဒနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ရႈမွတ္နည္း

ကိုယ္ထဲ၌ နာၾကင္မႈစေသာ ၊ မခံသာသည့္ေဝဒနာ တစုံတရာေပၚလာလွ်င္ ၊ ထိုမခံသာမႈကိုသာစူးစိုက္၍…….

နာသည္ နာသည္ဟု ၊က်င္သည္ က်င္သည္ဟု ၊ကိုက္သည္ ကိုက္သည္ဟု ၊ေအာင့္သည္ ေအာင့္သည္ ဟု ၊ေမာသည္ေမာသည္ ဟု ၊

စသည္ျဖင့္္ ေခၚေနက်အတိုင္း ၊မေႏွးမျမန္ မွန္မွန္ပိုင္း၍ ၊ ပိုင္း၍ မွတ္ပါ။

ထိုေဝဒနာသည္ မွတ္ေနရင္း ေပ်ာက္၍လည္း သြားတတ္သည္ ။တိုး၍လည္း လာတတ္သည္ ။

မေလွ်ာ့ပဲ အတင္း မွတ္ေနလွ်င္ ေပ်ာက္တတ္သည္ သာမ်ားပါ သည္ ။

သို႔ရာတြင္ မမွတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မခံသာမႈ လြန္ကဲလာလွ် င္ကား ထိုေဝဒနာကို ဆက္၍ႏွလုံး မသြင္းပါႏွင့္။

မွတ္ေနက် ထြက္သက္ ဝင္သက္ကိုသာ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ မျပတ္ မွတ္ပါ။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ သမာဓိ အရွိန္တက္ လွ်က္ အမွတ္ ေကာင္းေနခိုက္ အလြန္မခံ သာေသာ ေဝဒနာေပၚလာတတ္သည္။ရင္ဝ၌္ ေလလုံးႀကီး ေဆာင့္တကိ လာသဲ့သို႔ ထင္ရ တတ္သည္။

အသားထဲကို ဓားခြၽန္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ သကဲ့သို႔ နာတတ္သည္။ တစ္ကိုယ္လုံး ပူေလာင္ေန သကဲ့သို႔ လည္း ထင္ရ တတ္သည္။

အပ္ ဖ်ားျဖင့္ထိုးသကဲ့ဲသို႔ မ်ိဳးတိုးမ်က္တက္လည္း ျဖစ္ေန တတ္သည္ ။

ပိုးေကာင္ေလးမ်ား အႏွံ႔တက္ေန သကဲ့သို႔ ႐ိုး႐ိုး ႐ြ႐ြလည္း ျဖစ္ေန တတ္သည္။ အလြန္ယား ျခင္း ၊ ကိုက္ျခင္း ၊ ခ်မ္းေအးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာသည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္မ မွတ္ပဲေနလိုက္ လွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ ထိုေဝဒနာ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္ ။

တဖန္မွတ္၍ အရွိန္ေကာင္း လာျပန္လွ်င္ ထိုေဝဒနာေပၚ ၿမဲေပၚလာ ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕လွ်င္ မေၾကာက္ ပါႏွင့္ ၊ေရာဂါလည္းမဟုတ္ ၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဝဒနာလည္းမဟုတ္ပါ ။

ကိုယ္ထဲ၌ ေရွးက ပင္ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနေသာ သာမာန္ ေဝဒနာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္ ။

မမွတ္ပဲေနစဥ္၌ ယင္း ေဝဒနာမ်ားထက္ ထင္ရွားေသာအာ႐ုံမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ ၊ ယင္းေဝဒနာမ်ားမထင္ေပၚပဲ ျမဳပ္ကြယ္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ေကာင္းစဥ္တြင္မူ ျမႇဳပ္ကြယ္ေနေသာ ထိုေဝဒနာ မ်ားသည္ သမာဓိ တည္ၾကည္မႈ ေၾကာင့္ ၊တရားသေဘာအတိုင္း ထင္ရွား ေပၚလာပါသည္။ ထိုအခါ ထိုသို႔ ေပၚလာေသာ ေဝဒနာကိုသာ စူးစိုက္၍ ၊လြန္ ေျမာက္ေအာင္ မွတ္ပါ။

မွတ္သည့္အတြက္ တစုံတရာ ဘာမွ် နစ္နာျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ ။မမွတ္ဘဲ ရပ္နား ရပ္နား ေနလွ်င္ကား ၊ ေနာင္အခါ၌လည္း၊ မွတ္တိုင္း မွတ္တိုင္း ထိုမွ်ေလာက္သမာဓိေကာင္းလာလွ်င္ ထိုေဝဒနာမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႕၍ေတြ႕၍သာ ေနတတ္ ပါသည္။

မေလ်ာ့ေသာလုံ႔လႏွင့္္ အတင္းမွတ္ေနလွ်င္ကားမၾကာမွီအတြင္း၌ ယူပစ္လိုက္သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါမွစ၍ ထိုေဝဒနာမ်ိဳး တဖန္ မျဖစ္ေပၚ ေတာ့ပဲ ၿငိမ္းသြားတတ္ ပါသည္။

ကိုယ္ကိုယိမ္းျခင္လွ်င္ ယိမ္းျခင္သည္ဟုမွတ္။ယိမ္းဆဲ၌လဲ ယိမ္းသည္ ယိမ္းသည္ဟုမွတ္ ။တခ်ိဳ႕မွတ္ေနၾက အတိုင္း မွတ္ေနစဥ္ ၊

အလိုလိုယိမ္းေနတတ္သည္။ မေၾကာက္ပါႏွင့္ ။ယိမ္းေအာင္လည္း စိတ္ကို အားမေပးပါႏွင့္။မွတ္လွ်င္ ေပ်ာက္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး ထိုယိမ္းမႈကို အထူးစူးစိုက္၍ ယိမ္းသည္ ယိမ္းသည္ဟု ၊မေႏွးမျမန္ မွန္မွန္ ပိုင္း၍ မွတ္ပါ။

မၾကာမွီ ထိုယိမ္းမႈ ေပ်ာက္သြားမည္။ အလြန္ယိမ္း လာလ််င္ကား တိုင္ ၊ နံရံ စသည္တို႔ကိုမွီ၍ျဖစ္ေစ ၊ အိပ္၍ ျဖစ္ေစမွတ္ပါ။မၾကာမွီ ထိုယိမ္းမႈ အလ်င္း ေပ်ာက္သြားမည္။

တုန႔္မႈ ၊အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္းထိုနည္းတူမွတ္ပါ။

အမွတ္ေကာင္းေနစဥ္

ဖ်ဥ္းကနဲ ဖ်ဥ္းကနဲ ၾကက္သီးထ တတ္သည္။ မေၾကာက္ပါႏွင့္္ ။ တရား သေဘာအတိုင္း ပီတိျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစုံတရာကို ၾကားရေသာ ေၾကာင့္လည္း ဖ်တ္ကနဲ လန႔္တတ္ သည္ ။ မေၾကာက္ပါႏွင့္ သမာဓိအရွိန္ေကာင္းလာသည့္အတြက္ဖႆဒါဏ္ ျပင္းျပပုံကို ထင္ရွားစြာ သိလာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေျခ ကိုယ္အဂၤါတို႔ကို ျပဳျပင္လို တိုင္းျပင္ လိုသည့္ စိတ္ကို မွတ္ပါ။

ျပင္ေသာအခါတြင္ ျပင္သည့္ ကိုယ္အမူအယာ ဟူသမွ် တို႔ကိုလည္း ေခၚေနက် အတိုင္း ပိုင္း၍ ပိုင္း၍မွတ္ပါ ။မျမန္ေစရပါ။

ဥပမာ-ေျခေထာက္ ဆန႔္လွ်င္ ဆန႔္သည္ ဆန႔္သည္ဟု မွတ္ေပးပါ။ ေျခေထာက္ ႂကြလွ်င္ ႂကြသည္ ႂကြသည္ဟုမွတ္ပါ။ ေျမႇာက္လွ်င္ ေျမႇာက္သည္ဟု မွတ္ေပးပါ။

ျပန္ခ်လွ်င္ ခ်သည္ ။ ေ႐ႊ႕လွ်င္ ေ႐ႊ႕သည္။ ျပန္ေကြးလွ်င္ ေကြးသည္……စသည္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္မွတ္ေပးပါ။ႏႈတ္က႐ြတ္ဆိုေနရမည္မဟုတ္ ။ စိတ္က လိုက္၍ သိေပးေန မွတ္ေပးေနရ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

ျပင္သည့္အခါ ၊ ေျဖးေျဖးျပင္ပါ။

ေဝဒနာအင္မတန္ ျပင္းထန္ ေနခ်ိန္၌မျပင္ပါက ခႏၶာကို ႏွိပ္စက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္၏။ခဏခဏျပင္ေနပါကလည္းသမာဓိေလ်ာ့က်တတ္၏။ သတိႏွင့္္ ႀကိဳးစားေက်ာ္ျဖတ္ေတာ္ မူၾကပါကုန္။သာယာခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

သစၥာနီ

မွီျငမ္း

ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္စာ ၅၁၅-၅၁၆

Unicode

” တရားထိုင်ရင်း အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါ ဖတ်ရန် ”

ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှ မခံသာသော ဝေဒနာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ရှုမှတ်နည်း

ကိုယ်ထဲ၌ နာကြင်မှုစသော ၊ မခံသာသည့်ဝေဒနာ တစုံတရာပေါ်လာလျှင် ၊ ထိုမခံသာမှုကိုသာစူးစိုက်၍…….

နာသည် နာသည်ဟု ၊ကျင်သည် ကျင်သည်ဟု ၊ကိုက်သည် ကိုက်သည်ဟု ၊အောင့်သည် အောင့်သည် ဟု ၊မောသည်မောသည် ဟု ၊

စသည်ဖြင့်် ခေါ်နေကျအတိုင်း ၊မနှေးမမြန် မှန်မှန်ပိုင်း၍ ၊ ပိုင်း၍ မှတ်ပါ။

ထိုဝေဒနာသည် မှတ်နေရင်း ပျောက်၍လည်း သွားတတ်သည် ။တိုး၍လည်း လာတတ်သည် ။

မလျှော့ပဲ အတင်း မှတ်နေလျှင် ပျောက်တတ်သည် သာများပါ သည် ။

သို့ရာတွင် မမှတ်နိုင်လောက်အောင် မခံသာမှု လွန်ကဲလာလျှ င်ကား ထိုဝေဒနာကို ဆက်၍နှလုံး မသွင်းပါနှင့်။

မှတ်နေကျ ထွက်သက် ဝင်သက်ကိုသာ အထူးဂရုပြု၍ မပြတ် မှတ်ပါ။

အချို့သူများမှာ သမာဓိ အရှိန်တက် လျှက် အမှတ် ကောင်းနေခိုက် အလွန်မခံ သာသော ဝေဒနာပေါ်လာတတ်သည်။ရင်ဝ၌် လေလုံးကြီး ဆောင့်တကိ လာသဲ့သို့ ထင်ရ တတ်သည်။

အသားထဲကို ဓားချွန်ဖြင့် ထိုးလိုက် သကဲ့သို့ နာတတ်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး ပူလောင်နေ သကဲ့သို့ လည်း ထင်ရ တတ်သည်။

အပ် ဖျားဖြင့်ထိုးသကဲ့ဲသို့ မျိုးတိုးမျက်တက်လည်း ဖြစ်နေ တတ်သည် ။

ပိုးကောင်လေးများ အနှံ့တက်နေ သကဲ့သို့ ရိုးရိုး ရွရွလည်း ဖြစ်နေ တတ်သည်။ အလွန်ယား ခြင်း ၊ ကိုက်ခြင်း ၊ ချမ်းအေးခြင်းများလည်း ဖြစ်တတ် သည်။

ထိုသို့ ဖြစ်လာသည်ကို ကြောက်သောကြောင့်မ မှတ်ပဲနေလိုက် လျှင် ချက်ခြင်းပင် ထိုဝေဒနာ ပျောက်သွားတတ်သည် ။

တဖန်မှတ်၍ အရှိန်ကောင်း လာပြန်လျှင် ထိုဝေဒနာပေါ် မြဲပေါ်လာ ပြန်သည်။

ထိုသို့ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကို တွေ့လျှင် မကြောက် ပါနှင့် ၊ရောဂါလည်းမဟုတ် ၊ ကြီးကျယ်သော ဝေဒနာလည်းမဟုတ်ပါ ။

ကိုယ်ထဲ၌ ရှေးက ပင်ဖြစ်လျှက် ရှိနေသော သာမာန် ဝေဒနာမျှသာ ဖြစ်ပါသည် ။

မမှတ်ပဲနေစဉ်၌ ယင်း ဝေဒနာများထက် ထင်ရှားသောအာရုံများရှိနေသည့် အတွက် ၊ ယင်းဝေဒနာများမထင်ပေါ်ပဲ မြုပ်ကွယ် နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်ကောင်းစဉ်တွင်မူ မြှုပ်ကွယ်နေသော ထိုဝေဒနာ များသည် သမာဓိ တည်ကြည်မှု ကြောင့် ၊တရားသဘောအတိုင်း ထင်ရှား ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအခါ ထိုသို့ ပေါ်လာသော ဝေဒနာကိုသာ စူးစိုက်၍ ၊လွန် မြောက်အောင် မှတ်ပါ။

မှတ်သည့်အတွက် တစုံတရာ ဘာမျှ နစ်နာခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ ။မမှတ်ဘဲ ရပ်နား ရပ်နား နေလျှင်ကား ၊ နောင်အခါ၌လည်း၊ မှတ်တိုင်း မှတ်တိုင်း ထိုမျှလောက်သမာဓိကောင်းလာလျှင် ထိုဝေဒနာမျိုးနှင့် တွေ့၍တွေ့၍သာ နေတတ် ပါသည်။

မလျော့သောလုံ့လနှင့်် အတင်းမှတ်နေလျှင်ကားမကြာမှီအတွင်း၌ ယူပစ်လိုက်သကဲ့သို့ ပျောက်ကင်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ထိုအခါမှစ၍ ထိုဝေဒနာမျိုး တဖန် မဖြစ်ပေါ် တော့ပဲ ငြိမ်းသွားတတ် ပါသည်။

ကိုယ်ကိုယိမ်းခြင်လျှင် ယိမ်းခြင်သည်ဟုမှတ်။ယိမ်းဆဲ၌လဲ ယိမ်းသည် ယိမ်းသည်ဟုမှတ် ။တချို့မှတ်နေကြ အတိုင်း မှတ်နေစဉ် ၊

အလိုလိုယိမ်းနေတတ်သည်။ မကြောက်ပါနှင့် ။ယိမ်းအောင်လည်း စိတ်ကို အားမပေးပါနှင့်။မှတ်လျှင် ပျောက်သွားမည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချပြီး ထိုယိမ်းမှုကို အထူးစူးစိုက်၍ ယိမ်းသည် ယိမ်းသည်ဟု ၊မနှေးမမြန် မှန်မှန် ပိုင်း၍ မှတ်ပါ။

မကြာမှီ ထိုယိမ်းမှု ပျောက်သွားမည်။ အလွန်ယိမ်း လာလျျင်ကား တိုင် ၊ နံရံ စသည်တို့ကိုမှီ၍ဖြစ်စေ ၊ အိပ်၍ ဖြစ်စေမှတ်ပါ။မကြာမှီ ထိုယိမ်းမှု အလျင်း ပျောက်သွားမည်။

တုန့်မှု ၊အခြားလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်လာလျှင်လည်းထိုနည်းတူမှတ်ပါ။

အမှတ်ကောင်းနေစဉ်

ဖျဉ်းကနဲ ဖျဉ်းကနဲ ကြက်သီးထ တတ်သည်။ မကြောက်ပါနှင့်် ။ တရား သဘောအတိုင်း ပီတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

တစုံတရာကို ကြားရသော ကြောင့်လည်း ဖျတ်ကနဲ လန့်တတ် သည် ။ မကြောက်ပါနှင့် သမာဓိအရှိန်ကောင်းလာသည့်အတွက်ဖဿဒါဏ် ပြင်းပြပုံကို ထင်ရှားစွာ သိလာခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

လက်ခြေ ကိုယ်အင်္ဂါတို့ကို ပြုပြင်လို တိုင်းပြင် လိုသည့် စိတ်ကို မှတ်ပါ။

ပြင်သောအခါတွင် ပြင်သည့် ကိုယ်အမူအယာ ဟူသမျှ တို့ကိုလည်း ခေါ်နေကျ အတိုင်း ပိုင်း၍ ပိုင်း၍မှတ်ပါ ။မမြန်စေရပါ။

ဥပမာ-ခြေထောက် ဆန့်လျှင် ဆန့်သည် ဆန့်သည်ဟု မှတ်ပေးပါ။ ခြေထောက် ကြွလျှင် ကြွသည် ကြွသည်ဟုမှတ်ပါ။ မြှောက်လျှင် မြှောက်သည်ဟု မှတ်ပေးပါ။

ပြန်ချလျှင် ချသည် ။ ရွှေ့လျှင် ရွှေ့သည်။ ပြန်ကွေးလျှင် ကွေးသည်……စသည်ဖြင့် အဆက်မပြတ်မှတ်ပေးပါ။နှုတ်ကရွတ်ဆိုနေရမည်မဟုတ် ။ စိတ်က လိုက်၍ သိပေးနေ မှတ်ပေးနေရ ခြင်းသာ ဖြစ်ပါ၏။

ပြင်သည့်အခါ ၊ ဖြေးဖြေးပြင်ပါ။

ဝေဒနာအင်မတန် ပြင်းထန် နေချိန်၌မပြင်ပါက ခန္ဓာကို နှိပ်စက် သကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်၏။ခဏခဏပြင်နေပါကလည်းသမာဓိလျော့ကျတတ်၏။ သတိနှင့်် ကြိုးစားကျော်ဖြတ်တော် မူကြပါကုန်။သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေ

သစ္စာနီ

မှီငြမ်း

ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်စာ ၅၁၅-၅၁၆

Unicode

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …