ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ သူေဌးေတြ႕ရဲ႕ ေငြသုံးနည္း ( ၁၂ ) နည္း - Amawpyay

ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ သူေဌးေတြ႕ရဲ႕ ေငြသုံးနည္း ( ၁၂ ) နည္း

ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ သူေဌးေတြ႕ရဲ႕ ေငြသုံးနည္း ( ၁၂ ) နည္း
Knowledge

ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ သူေဌးေတြ႕ရဲ႕ ေငြသုံးနည္း ( ၁၂ ) နည္း

မ႐ူးသြပ္ပါနဲ႔! အမွန္တစ္ကယ္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ႂကြယ္ဝမႈေတြ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံေတြကို social mediaေပၚတင္ၿပီး ဂယက္မထက်ပါဘူး။ Mediaေတြဟာ လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ စံအိမ္ ခမ္းခမ္းနားနားႀကီးေတြ၊ေဈးႀကီးေပးရတဲ့ ကားေတြနဲ႔၊ ဇိမ္ခံ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို ေဖာ္ျပက်ပါတယ္။

သင္သာ အဲ့ဒီ့ပုံေတြကို ျမင္ဖူးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔လို ခ်မ္းသာဖို႔ဆိုတာ အိပ္မက္ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူေဌးသူႂကြယ္ေတြဟာ သာမာန္လူ သာမာန္ဘဝ ပုံစံနဲ႔ ပဲေနက် တာပါ။

သူတို႔ကို အရမ္းကို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသြားေစတဲ့ အဓိ့က အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ခက္ခံ ပင္ပန္းစြာ ရွာလာတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို ဘယ္လိုေ တြစီမံ အသုံးျပဳသလဲ ဆိုတာ ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ေငြကို စီမံ အသုံးခ်ပုံ ၁၂ခ်က္ကေတာ့_

(1) ၂၄နာရီစည္းမ်ည္း

လူခ်မ္းသာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ကို အေရးသိပ္ မပါတဲ့ ဝယ္ယူမ ႈေသးေသးေလးေတြက အစ ေသခ်ာေတြးေတာၿပီး ကုန္ဆုံးပါတယ္ …။

(2) လက္ငင္းေငြသားအသုံးျပဳျခင္း

လူခ်မ္းသာေတြ ဟာသူတို႔ရဲ႕ ဘဝမွာ အေႂကြးကင္းႏိုင္သမွ် ကင္းေအာင္ေနထိုင္ပါတယ္။ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ကိုေတာင္ မသုံးက်ပါဘူး …။

(3) ေငြစရင္းထားရွိၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း

သူတို႔ဟာ 50/30/20 စည္းမ်ည္းကို အထူးသျဖင့္ သုံးက် ပါတယ္။ ဝင္ေငြရဲ႕ 50%ကို လိုအပ္မႈေတြ အတြက္အသုံးခ်ပါတယ္ ။ ဝင္ေငြရဲ႕30%ကို တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာရ အသုံးခ်ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳၿပီး 20%ကိုေတာ့ ေခ်းငွါးျခင္းနဲ႔ စုေဆာင္းရာမွာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္ ။

(4) ဝင္ေငြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အရာေတြပဲအသုံးျပဳျခင္း

လူခ်မ္းသာေတြဟာေငြကိုဘယ္လိုစု႔ရမလဲဆိုတာကိုသိ့က်ပါတယ္။လိုခ်င္တာအကုန္ေလ်ာက္ဝယ္လို႔မဖစ္တာကိုေရာေပါ့။သာမာန္လူေတြနဲ႔ကြဲျပားတဲ့အခ်က္ကေတာ့သူတို႔ဟာ ေရရွည္အာမခံမႈရွိတဲ့ပစၥည္းေတြကိုပဲအသုံးျပဳက်တာပါ …။

(5) ဝန္ထမ္းမ်ားခန႔္ထား၍အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္း

လူခ်မ္းသာေတြဟာ သူတို႔ကိုစိတ္ပင္ပန္းၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစမယ့္အရာေတြကို ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းခိုင္းရမွာကို မရွက္႐ြံေနပါဘူး …။

(6) အေတြ႕အႀကဳံဆိုတာတန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္စရာပါ

မီလီယမ္နာေတြဟာသူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ဇယားမွာ ဘဝအေတြ႕အႀကဳံရွာဖို႔ကိုပါထည့္သြင္းထားက်တာပါ။သူတို႔ရဲ႕ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြကိုကမာၻသိ့ေအာင္ထုတ္ျပေနမယ့္အစားကမာၻအႏွံ႔သြားလာၿပီး ဘဝအေတြ႕အႀကဳံ ကိုရွာက်ပါတယ္။ေလထီးခုန္တာေတြ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခရီးေတြနဲ႔ေပါ့ …။

လူခ်မ္းသာေတြဟာပိုက္ဆံကိုဘာေတြသုံးခဲ့သလဲဆိုတာထက္ ဘယ္လိုသုံးသင့္သလဲကိုပဲက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေတြးေတာၿပီး တြက္ခ်က္က်ပါတယ္ …။

(8) ဝယ္ယူမႈေတြကိုစရင္းျပဳစု႔ျခင္း

တစ္ကမာၻလုံးက လူေတြဟာ အသုံးမလို ေတာင္ပစၥည္း အေျမာက္အမ်ားကို ဝယ္ယူ ေနက်တာပါ။လူခ်မ္းသာေတြ ကေတာ့သူတို႔ရဲ႕ ဝယ္ယူရန္စရင္းနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ဝယ္ယူမႈ ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး တြက္ခ်က္ကာ ဝယ္ယူၾက ပါတယ္။

(9) သင့္ကိုက်န္းမာေရးကို မထိ့ခိုက္ေစတဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြကို သာဝယ္ယူပါ

မီလီယမ္နာေတြဟာ အလုပ္အရမ္း ႀကိဳးစား သူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ ဘဝအတြက္ အရမ္းအေရး မပါတာေတြအတြက္ ေငြသုံးေလ့ မရွိပါဘူး။သူတို႔ ႐ူးသြပ္တဲ့ အရာေတြ အေပၚမွာေရာေပါ့။ ထိုအတြက္ အကုန္ခံမယ့္အစား ေငြစုက်ပါတယ္။

(10) ေငြမသုံရ ေန႔(သို႔မဟုတ္)ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ပါ

ေငြမသုံးရ ေန႔(သို႔)ပိတ္ရက္ဆိုတာဟာ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္းမွာ အေရးေပၚကိ စၥအတြက္ကလြဲၿပီး အျခားအရာေတြအတြက္ ေငြမသုံးမျပဳတာပါ။

(11) အခြင့္အေရးေတြကို အမိအရ အသုံးခ်ပါ

သင့္အခြင့္ အေရးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွေလ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔။ ေကာ္ဖီနဲ႔ မုန႔္ေတြ ညသြားဝယ္ေနမယ့္အစား သင့္အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ပါ ။

(12) သင့္ပစၥည္းေတြကို မလႊတ္ပစ္ခင္ အရင္ျပင္ၾကည့္ပါ

ရင္းနီျမဳတ္ႏွံရတာကို ႀကိဳက္တဲ့ လူခ်မ္းသာေတြဟာ ဝယ္ယူရတာေတြကို ႏွစ္သက္က်ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပ်က္သြားတဲ့ပစၥည္းေတြကို လႊင့္ျပစ့္မယ့္အစား ျပင္ၾကည့္ဖို႔ႀကိဳးစားက်သူေတြပါ ။

Writer – Min Thu (XYZ News)

Unicode

ချမ်းသာချင်တဲ့သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သူဌေးတွေ့ရဲ့ ငွေသုံးနည်း ( ၁၂ ) နည်း

မရူးသွပ်ပါနဲ့! အမှန်တစ်ကယ်ချမ်းသာတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကို social mediaပေါ်တင်ပြီး ဂယက်မထကျပါဘူး။ Mediaတွေဟာ လူချမ်းသာတွေရဲ့ စံအိမ် ခမ်းခမ်းနားနားကြီးတွေ၊ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ကားတွေနဲ့၊ ဇိမ်ခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြကျပါတယ်။

သင်သာ အဲ့ဒီ့ပုံတွေကို မြင်ဖူးမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့လို ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ အိပ်မက် တစ်ခုလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဌေးသူကြွယ်တွေဟာ သာမာန်လူ သာမာန်ဘဝ ပုံစံနဲ့ ပဲနေကျ တာပါ။

သူတို့ကို အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားစေတဲ့ အဓိ့က အကြောင်းအရင်းကတော့ ခက်ခံ ပင်ပန်းစွာ ရှာလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုေ တွစီမံ အသုံးပြုသလဲ ဆိုတာ ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ငွေကို စီမံ အသုံးချပုံ ၁၂ချက်ကတော့_

(1) ၂၄နာရီစည်းမျည်း

လူချမ်းသာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ အချိန်ကို အရေးသိပ် မပါတဲ့ ဝယ်ယူမ ှုသေးသေးလေးတွေက အစ သေချာတွေးတောပြီး ကုန်ဆုံးပါတယ် …။

(2) လက်ငင်းငွေသားအသုံးပြုခြင်း

လူချမ်းသာတွေ ဟာသူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ အကြွေးကင်းနိုင်သမျှ ကင်းအောင်နေထိုင်ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုတောင် မသုံးကျပါဘူး …။

(3) ငွေစရင်းထားရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း

သူတို့ဟာ 50/30/20 စည်းမျည်းကို အထူးသဖြင့် သုံးကျ ပါတယ်။ ဝင်ငွေရဲ့ 50%ကို လိုအပ်မှုတွေ အတွက်အသုံးချပါတယ် ။ ဝင်ငွေရဲ့30%ကို တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာရ အသုံးချဖို့အတွက် အသုံးပြုပြီး 20%ကိုတော့ ချေးငှါးခြင်းနဲ့ စုဆောင်းရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ။

(4) ဝင်ငွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေပဲအသုံးပြုခြင်း

လူချမ်းသာတွေဟာငွေကိုဘယ်လိုစု့ရမလဲဆိုတာကိုသိ့ကျပါတယ်။လိုချင်တာအကုန်လျောက်ဝယ်လို့မဖစ်တာကိုရောပေါ့။သာမာန်လူတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်ကတော့သူတို့ဟာ ရေရှည်အာမခံမှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုကျတာပါ …။

(5) ဝန်ထမ်းများခန့်ထား၍အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း

လူချမ်းသာတွေဟာ သူတို့ကိုစိတ်ပင်ပန်းပြီး အချိန်ကုန်စေမယ့်အရာတွေကို ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းခိုင်းရမှာကို မရှက်ရွံနေပါဘူး …။

(6) အတွေ့အကြုံဆိုတာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာပါ

မီလီယမ်နာတွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားမှာ ဘဝအတွေ့အကြုံရှာဖို့ကိုပါထည့်သွင်းထားကျတာပါ။သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကမ္ဘာသိ့အောင်ထုတ်ပြနေမယ့်အစားကမ္ဘာအနှံ့သွားလာပြီး ဘဝအတွေ့အကြုံ ကိုရှာကျပါတယ်။လေထီးခုန်တာတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခရီးတွေနဲ့ပေါ့ …။

လူချမ်းသာတွေဟာပိုက်ဆံကိုဘာတွေသုံးခဲ့သလဲဆိုတာထက် ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲကိုပဲကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေးတောပြီး တွက်ချက်ကျပါတယ် …။

(8) ဝယ်ယူမှုတွေကိုစရင်းပြုစု့ခြင်း

တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေဟာ အသုံးမလို တောင်ပစ္စည်း အမြောက်အများကို ဝယ်ယူ နေကျတာပါ။လူချမ်းသာတွေ ကတော့သူတို့ရဲ့ ဝယ်ယူရန်စရင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဝယ်ယူမှု တွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး တွက်ချက်ကာ ဝယ်ယူကြ ပါတယ်။

(9) သင့်ကိုကျန်းမာရေးကို မထိ့ခိုက်စေတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို သာဝယ်ယူပါ

မီလီယမ်နာတွေဟာ အလုပ်အရမ်း ကြိုးစား သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ ဘဝအတွက် အရမ်းအရေး မပါတာတွေအတွက် ငွေသုံးလေ့ မရှိပါဘူး။သူတို့ ရူးသွပ်တဲ့ အရာတွေ အပေါ်မှာရောပေါ့။ ထိုအတွက် အကုန်ခံမယ့်အစား ငွေစုကျပါတယ်။

(10) ငွေမသုံရ နေ့(သို့မဟုတ်)ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပါ

ငွေမသုံးရ နေ့(သို့)ပိတ်ရက်ဆိုတာဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ထိုအချိန်အတွင်းမှာ အရေးပေါ်ကိ စ္စအတွက်ကလွဲပြီး အခြားအရာတွေအတွက် ငွေမသုံးမပြုတာပါ။

(11) အခွင့်အရေးတွေကို အမိအရ အသုံးချပါ

သင့်အခွင့် အရေးတွေကို ဘယ်တော့မှလျော့မတွက်ပါနဲ့။ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တွေ ညသွားဝယ်နေမယ့်အစား သင့်အခွင့်အရေးကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပါ ။

(12) သင့်ပစ္စည်းတွေကို မလွှတ်ပစ်ခင် အရင်ပြင်ကြည့်ပါ

ရင်းနီမြုတ်နှံရတာကို ကြိုက်တဲ့ လူချမ်းသာတွေဟာ ဝယ်ယူရတာတွေကို နှစ်သက်ကျပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပျက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လွှင့်ပြစ့်မယ့်အစား ပြင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားကျသူတွေပါ ။

Writer – Min Thu (XYZ News)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …