အသည္းႀကီးလွ်င္ ဖရဲသီးစားပါ - Amawpyay

အသည္းႀကီးလွ်င္ ဖရဲသီးစားပါ

အသည္းႀကီးလွ်င္ ဖရဲသီးစားပါ
Knowledge

အသည္းႀကီးလွ်င္ ဖရဲသီးစားပါ

႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္အ သည္းေရာဂါ တို႔ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္ တရက္ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေရာဂါမွာ ပိုးဝင္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အပူအစပ္ အရက္ ေသစာအေသာက္ အစားမ်ား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးထိုးေဆး စားမွား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုတ္ တရက္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ ျဖစ္သည္။

ေဆးကုရ လြယ္ၿပီး အေပ်ာက္ျမန္ သည္။

ဆင္ျခင္ၿပီး ေနထိုင္လွ်င္ ဓာတ္စာျဖင့္ ပင္ေပ်ာက္ ကင္းသက္ သာႏိုင္သည္။ နာတာရွည္ အသည္းေရာဂါ မ်ားမွာအသည္း ႀကီးျခင္း၊ အသည္း အဆီဖုံး ေရာဂါ၊ အသည္းေျခာက္ ေရာဂါ၊ အသည္းတြင္ ပိုးတြယ္ကပ္ ေနေသာေရာဂါ၊ မႈိတက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။

အေနာက္ တိုင္းေဆးပညာအရ ဝမ္းကိုက္ပိုး၊ ဘီပိုး၊ စီပိုးမ်ားသည္ ယခုေခတ္တြင္ အလြယ္တကူ ကူးစက္ ေနသည္။ မသန႔္ရွင္းေသာ အစားအေသာက္ မ်ား၊အသုံး အေဆာင္မ်ား၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ေဈး၊ ေဆး႐ုံ၊ ဘက္စ္ ကားမ်ား၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ မ်ားစ သည္တို႔တြင္ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးျပ ႀကီးမ်ား၊ လူေနထူထပ္ ေသာေန ရာတြင္ေနထိုင္ သူမ်ား အဖို႔ေန႔စဥ္ အသည္းေရာဂါ ရဖို႔ေရွာင္လႊဲ မရ ႏိုင္ေအာင္ႀကဳံေတြ႕ ရေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ႏွင့္ အေၾကာ္ ဆီမ်ား မွာလည္းအသည္း အဆီဖုံး ေရာဂါ ကိုျဖစ္ေစေသာ အဓိက အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

မႏၲေလးကဲ့သို႔ ပူျပင္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံး သူမ်ားတြင္လည္း အသည္းႀကီးေရာဂါ အျဖစ္မ်ား သည္။ အရက္ဘီယာ ဆိုင္မ်ား၊အ ရက္ခ်က္ စက္႐ုံမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ကန႔္သတ္မႈ မရွိလွ်င္ပို၍ ပင္ဆိုးလာ ႏိုင္သည္။

အရက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသည္း ေရာဂါမွာေနာက္ဆက္ တြဲေဖာ ေရာင္ေသာ ေရဖ်ဥ္း စြဲေရာဂါႏွင့္နိဂုံး ခ်ဳပ္အသက္ဆုံး ရေလ့ရွိသည္။

ေၾကာ္ျငာ ေရာင္းခ်ေသာ အသည္း အားေဆးမ်ားသည္ အရက္သမား မ်ား၏အသက္ကို မကယ္ႏိုင္ေပ။အသည္း ကင္ဆာႏွင့္ ေသဆုံးရ သူမ်ားမွာ ေဆးအားကိုး သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ရာသီစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ပူေသာ ရာသီဥတုႏွင့္လည္း အဆင္ေျပ အသည္းေရာဂါ သမားမ်ား အတြက္ လည္းအက်ိဳးျပဳ ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ စာတစ္မ်ိဳးကို တင္ျပရလွ်င္ ယခု အခ်ိန္တြင္ ေပါေပါရႏိုင္ေသာ ဖရဲ သီးကိုပင္တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖရဲသီးသည္ အေအးစာျဖစ္သည္။

ႏုံးတင္ေျမႏွင့္ကိုင္းေျမမ်ား၊ျမစ္ ကမ္း၊ေခ်ာင္းကမ္းစပ္သဲေသာင္ခုံ မ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေသာအသီးမ်ိဳးျဖစ္ သည္။

ဖရဲစိုက္သူမ်ား သည္ျပည္ တြင္းသာမက နယ္စပ္မွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္ၾကသည္ ဖရဲသီးသည္ အာေပါ ဓာတ္စာ ျဖစ္သျဖင့္ အစာအိမ္ကို ေအးျမေစ ၿပီးအစာအိမ္ပူ ေလာင္ျခင္းကိုသက္ သာေစႏိုင္သည္။ ဝမ္းမီးကိုၿငိမ္းေစ ႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳရန္မွာ ထမင္း မစားမီႀကိဳတင္၍ ဖရဲသီး ကိုမစား သင့္ေပ။

ဝမ္းမီးၿငိမ္း သြားသျဖင့္ ထမင္းစားေသာ အခါအစာမေၾက ျဖစ္တတ္သည္။ ဖရဲသီး၊သခြား သီး၊သေဘၤာသီး မွည့္မ်ားကိုစား သုံးလွ်င္ထမင္းစားၿပီးမွသာစား သုံးသင့္သည္။ ဖရဲသီးသည္ဓာတ္စာအျဖစ္ စားလွ်င္ေန႔လည္မြန္းတည့္ခ်ိန္ စက္နာရီ၁၂ နာရီမွ ၁ နာရီအခ်ိန္ အတြင္းစားရမည္ဟ ုေရွးဓာတ္စာ ဆရာႀကီးမ်ားက ဆိုသည္။

ထိုအ ခ်ိန္တြင္ အစာမစားဘဲ ဖရဲသီးခ်ည္း သီးသန႔္တဝ စားေပးျခင္းျဖင့္ဝမ္း တြင္းအပူ ေအာင္းေသာ ေရာဂါမွန္ သမွ်ကိုေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည့္ အျပင္ေက်ာက္တည္ ေသာေရာ ဂါကိုလည္းသက္သာ ေစႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ ကြမ္းစား သူမ်ား၊သည္း ေျခအိတ္ေက်ာက္တည္ သူမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္ရွိသူမ်ား၊ အသည္းႀကီး ေရာဂါရွိ သူမ်ား၊ေန ပူမီးပူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ရသူမ်ား ဤ ဓာတ္စာကို တစ္ပတ္လွ်င္၃ႀကိမ္ ခန႔္စားသုံး ေပးလွ်င္ သက္သာ ေစႏိုင္သည္။

ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ ဖရဲသီးစား ျခင္းကို မွန္မွန္ရက္သတၱပတ္ခန႔္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ေက်ာက္ကပ္မွ ေက်ာက္တည္ေရာဂါရွိသူတစ္ဦး ေက်ာက္မ်ားျပဳတ္က်ၿပီးဆီးသြား ရာတြင္ပါလာသည္ကိုလြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ခန႔္ကေတြ႕ဖူးပါသည္။

ဂ်ပန္ဖရဲေခၚဖရဲသီးအဝါေရာင္စား ၍ေက်ာက္က်ဖူးသူမ်ားလည္းရွိ သည္ဟု ကြမ္းယာေရာင္းသူတစ္ ဦးကေျပာသည္ကိုလည္းမွတ္သား ရဖူးသည္။

အသည္းႀကီးေသာေရာဂါ မွာတိုင္းရင္းျမန္မာေဆးပညာအယူ အဆအရအသည္းတြင္အပူငုပ္ ေသာေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ဖရဲသီးကို ယခုရာသီခ်ိန္တြင္ မွန္မွန္စားသုံး ေပးျခင္းျဖင့္သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

credit

Unicode

အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါ

ရုတ်တရက် ဖြစ်သော အသည်းရောဂါနှင့် နာတာရှည်အ သည်းရောဂါ တို့ဖြစ်သည်။ ရုတ် တရက်ဖြစ်သော အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါမှာ ပိုးဝင်၍သော် လည်းကောင်း၊ အပူအစပ် အရက် သေစာအသောက် အစားများ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဆေးထိုးဆေး စားမှား၍ သော်လည်းကောင်း၊ ရုတ် တရက်ဖြစ်သော ဝေဒနာ ဖြစ်သည်။

ဆေးကုရ လွယ်ပြီး အပျောက်မြန် သည်။

ဆင်ခြင်ပြီး နေထိုင်လျှင် ဓာတ်စာဖြင့် ပင်ပျောက် ကင်းသက် သာနိုင်သည်။ နာတာရှည် အသည်းရောဂါ များမှာအသည်း ကြီးခြင်း၊ အသည်း အဆီဖုံး ရောဂါ၊ အသည်းခြောက် ရောဂါ၊ အသည်းတွင် ပိုးတွယ်ကပ် နေသောရောဂါ၊ မှိုတက်သော ရောဂါများ ဖြစ်သည်။

အနောက် တိုင်းဆေးပညာအရ ဝမ်းကိုက်ပိုး၊ ဘီပိုး၊ စီပိုးများသည် ယခုခေတ်တွင် အလွယ်တကူ ကူးစက် နေသည်။

မသန့်ရှင်းသော အစားအသောက် များ၊အသုံး အဆောင်များ၊ ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ ဈေး၊ ဆေးရုံ၊ ဘက်စ် ကားများ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် များစ သည်တို့တွင် ကူးစက်မှု အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

မြို့ကြီးပြ ကြီးများ၊ လူနေထူထပ် သောနေ ရာတွင်နေထိုင် သူများ အဖို့နေ့စဉ် အသည်းရောဂါ ရဖို့ရှောင်လွှဲ မရ နိုင်အောင်ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိသည်။ နှစ်ပြန်ကြော်နှင့် အကြော် ဆီများ မှာလည်းအသည်း အဆီဖုံး ရောဂါ ကိုဖြစ်စေသော အဓိက အချက်များ ဖြစ်နေသည်။

မန္တလေးကဲ့သို့ ပူပြင်းသော အရပ်ဒေသများတွင် အရက်သေစာ သောက်သုံး သူများတွင်လည်း အသည်းကြီးရောဂါ အဖြစ်များ သည်။ အရက်ဘီယာ ဆိုင်များ၊အ ရက်ချက် စက်ရုံများ၊ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများကို ကန့်သတ်မှု မရှိလျှင်ပို၍ ပင်ဆိုးလာ နိုင်သည်။

အရက် ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်း ရောဂါမှာနောက်ဆက် တွဲဖော ရောင်သော ရေဖျဉ်း စွဲရောဂါနှင့်နိဂုံး ချုပ်အသက်ဆုံး ရလေ့ရှိသည်။

ကြော်ငြာ ရောင်းချသော အသည်း အားဆေးများသည် အရက်သမား များ၏အသက်ကို မကယ်နိုင်ပေ။အသည်း ကင်ဆာနှင့် သေဆုံးရ သူများမှာ ဆေးအားကိုး သူများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

ရာသီစာ အမျိုးမျိုးတွင်ပူသော ရာသီဥတုနှင့်လည်း အဆင်ပြေ အသည်းရောဂါ သမားများ အတွက် လည်းအကျိုးပြု စေနိုင်သော ဓာတ် စာတစ်မျိုးကို တင်ပြရလျှင် ယခု အချိန်တွင် ပေါပေါရနိုင်သော ဖရဲ သီးကိုပင်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ ဖရဲသီးသည် အအေးစာဖြစ်သည်။

နုံးတင်မြေနှင့်ကိုင်းမြေများ၊မြစ် ကမ်း၊ချောင်းကမ်းစပ်သဲသောင်ခုံ များတွင်စိုက်ပျိုးလျှင်ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်သောအသီးမျိုးဖြစ် သည်။

ဖရဲစိုက်သူများ သည်ပြည် တွင်းသာမက နယ်စပ်မှ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ကြသည် ဖရဲသီးသည် အာပေါ ဓာတ်စာ ဖြစ်သဖြင့် အစာအိမ်ကို အေးမြစေ ပြီးအစာအိမ်ပူ လောင်ခြင်းကိုသက် သာစေနိုင်သည်။ ဝမ်းမီးကိုငြိမ်းစေ နိုင်သဖြင့် သတိပြုရန်မှာ ထမင်း မစားမီကြိုတင်၍ ဖရဲသီး ကိုမစား သင့်ပေ။

ဝမ်းမီးငြိမ်း သွားသဖြင့် ထမင်းစားသော အခါအစာမကြေ ဖြစ်တတ်သည်။ ဖရဲသီး၊သခွား သီး၊သင်္ဘောသီး မှည့်များကိုစား သုံးလျှင်ထမင်းစားပြီးမှသာစား သုံးသင့်သည်။ ဖရဲသီးသည်ဓာတ်စာအဖြစ် စားလျှင်နေ့လည်မွန်းတည့်ချိန် စက်နာရီ၁၂ နာရီမှ ၁ နာရီအချိန် အတွင်းစားရမည်ဟ ုရှေးဓာတ်စာ ဆရာကြီးများက ဆိုသည်။

ထိုအ ချိန်တွင် အစာမစားဘဲ ဖရဲသီးချည်း သီးသန့်တဝ စားပေးခြင်းဖြင့်ဝမ်း တွင်းအပူ အောင်းသော ရောဂါမှန် သမျှကိုပျောက်ကင်း စေနိုင်သည့် အပြင်ကျောက်တည် သောရော ဂါကိုလည်းသက်သာ စေနိုင်သည်။

အထူးသဖြင့် ကွမ်းစား သူများ၊သည်း ခြေအိတ်ကျောက်တည် သူများ၊ ကျောက်ကပ် ကျောက်ရှိသူများ၊ အသည်းကြီး ရောဂါရှိ သူများ၊နေ ပူမီးပူနှင့် အလုပ်လုပ် ရသူများ ဤ ဓာတ်စာကို တစ်ပတ်လျှင်၃ကြိမ် ခန့်စားသုံး ပေးလျှင် သက်သာ စေနိုင်သည်။

နေမွန်းတည့်ချိန် ဖရဲသီးစား ခြင်းကို မှန်မှန်ရက်သတ္တပတ်ခန့် ပြုလုပ်သဖြင့်ကျောက်ကပ်မှ ကျောက်တည်ရောဂါရှိသူတစ်ဦး ကျောက်များပြုတ်ကျပြီးဆီးသွား ရာတွင်ပါလာသည်ကိုလွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ခန့်ကတွေ့ဖူးပါသည်။

ဂျပန်ဖရဲခေါ်ဖရဲသီးအဝါရောင်စား ၍ကျောက်ကျဖူးသူများလည်းရှိ သည်ဟု ကွမ်းယာရောင်းသူတစ် ဦးကပြောသည်ကိုလည်းမှတ်သား ရဖူးသည်။

အသည်းကြီးသောရောဂါ မှာတိုင်းရင်းမြန်မာဆေးပညာအယူ အဆအရအသည်းတွင်အပူငုပ် သောရောဂါဖြစ်သဖြင့်ဖရဲသီးကို ယခုရာသီချိန်တွင် မှန်မှန်စားသုံး ပေးခြင်းဖြင့်သက်သာနိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေသည်။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …