ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး - Amawpyay

ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး

ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး
Religious

ပိဋိကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါး

အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရ တိပိဋကဓရဘြဲ႕ရ အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရ၏ ေထ႐ုပၸတိၱအက်ဥ္း ဖြားရာဇာတိႏွင့္ ဖြားသကၠရာဇ္

အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာဗုႀကီး႐ြာ ခမည္းေတာ္ ဦးတင္ေစာ- မယ္ေတာ္ ေဒၚအုံးခတို႔မွ ၁၃၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ ဖြားျမင္ ေသာ သားရတနာျျဖစ္သည္

ဥပသမၸဒမဂၤလာ ၁၃၆၁ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ၇ မိုင္ ေစာ္ဘြားေလးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရကို ဥပဇၩာယ္ျပဳလ်က္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္မ်ား အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရ

႐ြာဗုႀကီး႐ြာ ဥပၸလႅင္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေသာဘဏ၊ ၇ မိုင္ ေစာ္ဘြားေလးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရႏွင့္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား၊ ကမ္ဘာေအး တိပိဋက မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမၼဘဏ္႑ာဂါရိက၊ အဂၢမဟာပဏ္႑ိတ ဘဒၵႏၲသုမဂၤလာလကၤာရ၊ ဘဒၵႏၲကဝိဓဇ၊ အရွင္ဉာဏကုသလ(ဥဘေတာ ဝိဘဂၤေကာဝိဒ)၊ အရွင္စႏၵန (ဒြိပိဋကေကာဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမၼိက)၊ အရွင္ပညာဝံသာလကၤာရ (ဒြိပိဋက ေကာဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမၼိက)၊ အရွင္သိရိဒတၱာလကၤာရ (ဒြိပိဋကေကာဝိဒ) ေ႐ႊနံ႔သာစံျပေက်း႐ြာ တိပိဋကမဟာဂႏၶာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီတလ(ဒြိပိဋကဓရ)၊ အရွင္ဝါေသ႒ာလကၤာရ (တိပိဋက ဓရ)၊ ဗဟန္းပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းတိုက္ ပဓာနနာယက ဘဒၵႏၲ ေသာဘဏ (အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)၊ ဘဒၵႏၲေတဇနိယ(ပ႒ာန္းအလင္းေရာင္)၊

ဘဒၵႏၲပဝရာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲနာရဒါဘိဝံသ(သ.စ.အ ဓမၼာစရိယ၊ ဝဋံသကာ)ႏွင့္ စာခ်ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ရန္ကင္းေတာင္ဥယ်ာဥ္စာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဇာတိက(အမ္ေအ)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း တိပိဋက မဟာဂနၴဝင္နိကာယ္ေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမၼဘဏ္႑ာ ဂါရိက၊ အဂၢမဟာပဏ္႑ိတ ေရစႀကိဳဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါယာမိႏၵာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲၾသဘာသာ ဘိဝံသ (ဒြိပိဋကေကာဝိဒ၊ ဝိသိ႒မူလအာဘိဓမိၼက) စေသာ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ ပါသည္။

အျမင့္ဆုံးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ား

ဂဏဝါစကသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတိၱသာသနာလကၤာရသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတၱိသဒၶမၼ ရကိၡတ သာမေဏေက်ာ္၊ မဂၤလာဗ်ဴဟာသာမေဏေက်ာ္၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတသာမေဏေက်ာ္ဘြဲ႕မ်ား၊ ၁၃၆၁ ခုႏွစ္ ပထမႀကီးတန္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပထမ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဒုတိယ)သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ နိကာယုေဇၨာတက ဝိနယဓရ ဓမၼာစရိယ၊ နိကာယုေဇၨာတကအတၴဝိသာရဒ ဒီဃဘာဏက၊ နိကာယဝုၯိသမိတိဝိနယေကာဝိဒ၊ နိကာယဝုၯိသမိတိ ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဝိနယဓရ၊ ပရိယတၱိသာသန ဟိတဒီဃဘာဏက၊ ေက်ာင္းတိုက္စာေမးပြဲ မဟာဂနၴဝံသဒီဃာဂမ၊ မဟာ ဂနၳဝံသ မူလအဘိဓမၼာဂမ၊ ဝိနယဝိဒူ၊ ဒီဃနိကာယဝိဒူ၊ အဘိဓမၼဝိဒူ-၁/၂၊ ဝိနယဓရ၊ ဝိနယေကာဝိဒ၊ ဒီဃဘာဏက၊ ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ၊ မူလ အာဘိဓမၼိက၊ မူလအဘိဓမၼေကာဝိဒႏွင့္ နိကာယ္စာေမးပြဲ အသီးသီးတို႔ကို လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

အာဘိဓမၼိကဘြဲ႕လက္မွတ္

၁၃၇၉ ခုႏွစ္ အႀကိမ္(၇ဝ)ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲ အာဂုံျပန္ဆိုပြဲတြင္ အဘိဓမၼပိဋက အဘိဓမၼာဒုတိယပိုင္း ႏွစ္က်မ္း အာဂုံျပန္ဆိုပြဲ၌ ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ အာဘိဓမၼိက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္၊ ၎ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ထီးျဖဴေတာ္ သုံးလက္တံဆိပ္ပါရွိေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္တို႔ကို ခံယူရရွိေတာ္ မူမည္ျဖစ္သည္။

တိပိဋကဓရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္

ယခုအခါ အရွင္ေသ႒ဉာဏာလကၤာရသည္ သင္႐ိုးပိဋကသုံးပုံလုံးကို အာဂုံျပန္ဆို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္သျဖင့္ တိပိဋကဓရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္၊ ၎ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ထီးျဖဴေတာ္ သုံးလက္တံဆိပ္ ပါရွိေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္တို႔ကို အလႉခံရရွိေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ေၾကးမုံသတင္းစဥ္

Credit

Unicode

ပိဋိကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်သော သာသနာ့ အာဇာနည် အရှင်မြတ်တစ်ပါး

အရှင်သေဋ္ဌဉာဏာလင်္ကာရ တိပိဋကဓရဘွဲ့ရ အရှင်သေဋ္ဌဉာဏာလင်္ကာရ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ဖွားရာဇာတိနှင့် ဖွားသက္ကရာဇ်

အရှင်သေဋ္ဌဉာဏာလင်္ကာရသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေဦးမြို့နယ် ရွာဗုကြီးရွာ ခမည်းတော် ဦးတင်စော- မယ်တော် ဒေါ်အုံးခတို့မှ ၁၃၄ဝ ပြည့်နှစ် တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက် (သောကြာနေ့)တွင် ဖွားမြင် သော သားရတနာြဖြစ်သည်

ဥပသမ္ပဒမင်္ဂလာ ၁၃၆၁ ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ၇ မိုင် စော်ဘွားလေးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။

ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်များ အရှင်သေဋ္ဌဉာဏာလင်္ကာရ

ရွာဗုကြီးရွာ ဥပ္ပလ္လင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောဘဏ၊ ၇ မိုင် စော်ဘွားလေးကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရနှင့် စာချဘုန်းတော်ကြီး များ၊ ကမ်ဘာအေး တိပိဋက မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ်ဏ္ဍာဂါရိက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ်ဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသုမင်္ဂလာလင်္ကာရ၊ ဘဒ္ဒန္တကဝိဓဇ၊ အရှင်ဉာဏကုသလ(ဥဘတော ဝိဘင်္ဂကောဝိဒ)၊ အရှင်စန္ဒန (ဒွိပိဋကကောဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမ္မိက)၊ အရှင်ပညာဝံသာလင်္ကာရ (ဒွိပိဋက ကောဝိဒ၊ မူလအာဘိဓမ္မိက)၊ အရှင်သိရိဒတ္တာလင်္ကာရ (ဒွိပိဋကကောဝိဒ) ရွှေနံ့သာစံပြကျေးရွာ တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသီတလ(ဒွိပိဋကဓရ)၊ အရှင်ဝါသေဋ္ဌာလင်္ကာရ (တိပိဋက ဓရ)၊ ဗဟန်းပါဠိတက္ကသိုလ် ညောင်တုန်းတိုက် ပဓာနနာယက ဘဒ္ဒန္တ သောဘဏ (အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု)၊ ဘဒ္ဒန္တတေဇနိယ(ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်)၊

ဘဒ္ဒန္တပဝရာဘိဝံသ၊ ဘဒ္ဒန္တနာရဒါဘိဝံသ(သ.စ.အ ဓမ္မာစရိယ၊ ဝဋံသကာ)နှင့် စာချဘုန်းကြီးများ၊ ရန်ကင်းတောင်ဥယျာဉ်စာသင်တိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇောတိက(အမ်အေ)နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း တိပိဋက မဟာဂန္ထဝင်နိကာယ်ကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ်ဏ္ဍာ ဂါရိက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ်ဏ္ဍိတ ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါယာမိန္ဒာဘိဝံသ၊ ဘဒ္ဒန္တသြဘာသာ ဘိဝံသ (ဒွိပိဋကကောဝိဒ၊ ဝိသိဋ္ဌမူလအာဘိဓမ္မိက) စသော စာချဘုန်းတော်ကြီးများထံတွင် ပိဋကတ်စာပေများကို သင်ကြားခဲ့ ပါသည်။

အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သော စာမေးပွဲများ

ဂဏဝါစကသာမဏေကျော်၊ ပရိယတ္တိသာသနာလင်္ကာရသာမဏေကျော်၊ ပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မ ရက္ခိတ သာမဏေကျော်၊ မင်္ဂလာဗျူဟာသာမဏေကျော်၊ ပရိယတ္တိသာသနဟိတသာမဏေကျော်ဘွဲ့များ၊ ၁၃၆၁ ခုနှစ် ပထမကြီးတန်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပထမ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုတိယ)သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ နိကာယုဇ္ဇောတက ဝိနယဓရ ဓမ္မာစရိယ၊ နိကာယုဇ္ဇောတကအတ္ထဝိသာရဒ ဒီဃဘာဏက၊ နိကာယဝုဍ္ဎိသမိတိဝိနယကောဝိဒ၊ နိကာယဝုဍ္ဎိသမိတိ ဒီဃနိကာယကောဝိဒ၊ ပရိယတ္တိသာသနဟိတဝိနယဓရ၊ ပရိယတ္တိသာသန ဟိတဒီဃဘာဏက၊ ကျောင်းတိုက်စာမေးပွဲ မဟာဂန္ထဝံသဒီဃာဂမ၊ မဟာ ဂန္ထဝံသ မူလအဘိဓမ္မာဂမ၊ ဝိနယဝိဒူ၊ ဒီဃနိကာယဝိဒူ၊ အဘိဓမ္မဝိဒူ-၁/၂၊ ဝိနယဓရ၊ ဝိနယကောဝိဒ၊ ဒီဃဘာဏက၊ ဒီဃနိကာယကောဝိဒ၊ မူလ အာဘိဓမ္မိက၊ မူလအဘိဓမ္မကောဝိဒနှင့် နိကာယ်စာမေးပွဲ အသီးသီးတို့ကို လည်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။

အာဘိဓမ္မိကဘွဲ့လက်မှတ်

၁၃၇၉ ခုနှစ် အကြိမ်(၇ဝ)မြောက် တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ အာဂုံပြန်ဆိုပွဲတွင် အဘိဓမ္မပိဋက အဘိဓမ္မာဒုတိယပိုင်း နှစ်ကျမ်း အာဂုံပြန်ဆိုပွဲ၌ ပြန်ဆိုအောင်မြင်သောကြောင့် အာဘိဓမ္မိက ဘွဲ့တံဆိပ်တော်၊ ၎င်းအောင်လက်မှတ်နှင့် အရိုးနီကနက္ကဒဏ်ထီးဖြူတော် သုံးလက်တံဆိပ်ပါရှိသော သာသနာ့အောင်လံတော်တို့ကို ခံယူရရှိတော် မူမည်ဖြစ်သည်။

တိပိဋကဓရ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်

ယခုအခါ အရှင်သေဋ္ဌဉာဏာလင်္ကာရသည် သင်ရိုးပိဋကသုံးပုံလုံးကို အာဂုံပြန်ဆို အောင်မြင်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သဖြင့် တိပိဋကဓရ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်၊ ၎င်းအောင်လက်မှတ်နှင့် အရိုးနီကနက္ကဒဏ်ထီးဖြူတော် သုံးလက်တံဆိပ် ပါရှိသော သာသနာ့အောင်လံတော်တို့ကို အလှူခံရရှိတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ကြေးမုံသတင်းစဉ်

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ဝဋ်‌ကြွေး ၁၉ ချက်အ‌ကြောင်း သိကောင်းစရာများ
Religious
ဝဋ်‌ကြွေး ၁၉ ချက်အ‌ကြောင်း သိကောင်းစရာများ

ဝဋ်‌ကြွေး ၁၉ ချက်အ‌ကြောင်း သိကောင်းစရာများ ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများ ဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့်‌ နေရပါသလဲ ဆိုတော့ အရင်ဘဝက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ကပ်စေးနှဲ ကော်တရာဖြစ်ပြီး အလှုမလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆန်အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး‌ …

စိတ်ညစ်စရာ ပြဿနာဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ လာတိုင်းကုသိုလ် တစ်ခုခုအမြဲပြုပါ ထူးခြားပါလိမ့်မည်
Religious
စိတ်ညစ်စရာ ပြဿနာဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ လာတိုင်းကုသိုလ် တစ်ခုခုအမြဲပြုပါ ထူးခြားပါလိမ့်မည်

စိတ်ညစ်စရာ ပြဿနာဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ လာတိုင်းကုသိုလ် တစ်ခုခုအမြဲပြုပါ ထူးခြားပါလိမ့်မည် ဒီနေ့တော့စမယ့် ဒုက္ခကြုံတိုင်း ကုသိုလ်တစ်ခု လုပ်ပါဆိုတဲ့ ဒီ Post လေးကို စာပေချစ်သူတွေ အကျိုးရှိမယ် ထင်လို့ အရှင်ဇဝန account မှ ပေးပို့လာတဲ့ ဒီစာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်… တစ်နေ့ သောအခါ ဆရာတော် ဦးဗုဓ်၏ မယ်တော်ကြီးသည် မိမိ နေအိမ် မီးလောင်သွားသော ကြောင့်သာ ဦးဇင်းထံသို့ ပြေးလာပါတယ်။ သူ့ခဗျာ မုဆိုးမကြီး ဆိုတော့ အားကိုးလဲ မရှိရှာပါဘူး။ အဲဒိအတွက် သားဦးဇင်း ထံ အားကိုး တကြီး နဲ့ ပြေး လာတာ ပါ ။ အဲဒိ အချိန်မှာ …

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သိိသင့္သိထိုက္ေသာ အေျခခံံ၊အတိုခ်ဳပ္
Religious
ဗုဒၶဘာသာဝင္ သိိသင့္သိထိုက္ေသာ အေျခခံံ၊အတိုခ်ဳပ္

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သိိသင့္သိထိုက္ေသာ အေျခခံံ၊အတိုခ်ဳပ္ ကေလးငယ္ေတြက ပဲေမးေမး ၊ဘာသာျခားေတြ က ပဲေမးေမး ၊ ဘယ္သူေမးေမးဗုဒၶဘာသာ အေျခခံ ၊အတိုခ်ဳပ္ ေလာက္ေတာ့ေျဖနိုင္ ရမယ္၊ သိထား သင့္တယ္။ အဲဒီလို ေျဖနိုင္ေအာင္္ သိရေအာင္လို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိသင့္ေသာ သိမွတ္ ဖြြယ္ရာမ်ား ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶ = ျမတ္စြာဘုရား ၊ဘာသာ = အယူ သာသနာေတာ္ အဆုံးအမကို လိုက္နာက်င့္သုံး လကၡဏာေရးသုံးပါး အနိစၥ = မျမဲျခင္း ၊ ဒုကၡ = ဆင္းရဲျခင္း ၊အနတၱ = အစိုးမရျခင္း ဘဒၵကမၻာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားငါးဆူ ၁။ …