သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း - Amawpyay

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း
Astrology

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

Whorl Whorl

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

ဆိုတဲ့ လက္ေဗြကို- သာမုၿဒီက လကၡဏာ က်မ္းေတြမွာ- ခ်ကၠရ (ဝါ) ျစက္ာ၊ ဒါမွမဟုတ္ – သွ်ံခ शंख ဆိုတဲ့ ခ႐ုသင္း လို႔ ေခၚပါတယ္ေနာ္။ ဗိႆႏိုး နတ္ဘုရားရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြမွာ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာကေတာ့- ခ႐ုပတ္ လက္ေဗြ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္တခုက- လကၡဏာ နဲ႔ ဇာတာ ပညာကို ေပါင္းစပ္တဲ့ ပညာေတြ အရ ဆိုယင္ ျစက္ာ လက္ေဗြ- တနည္းအားျဖင့္ ခ႐ုပတ္ေဗြ ဟာ- ရာဇယုဂ္ ကို ေဖၚျပတာပါတဲ့။

ခ႐ုပတ္ေဗြ တခုပါယင္- ရာဇယုဂ္ တခုျဖစ္ၿပီး ၁၀-ခုပါယင္ ရာဇယုဂ္ ၁၀-ခု ျဖစ္ပါတယ္တဲ့ တနည္းအားျဖင့္ သူမ်ားကို မမွီခို၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာက္ထြက္မယ့္၊ အရွင္သခင္ လက္ပါတဲ့။

သက္ဆိုင္ရာ လက္ေခ်ာင္း အလိုက္ – Field တခုမွာ ေဖာက္ထြက္ တတ္ၾကပါတယ္ ေဖာက္ထြက္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာသူမွသာ အရွင္သခင္ ျဖစ္တာမို႔ ဒါဟာလည္းသဘာဝက်တဲ့ အခ်က္တခုပါ။

လက္မ မွာ ခ႐ုပတ္ဆိုယင္- သိပ္မထူးဆန္းပါဘူး ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္ လက္ခလယ္မွာ ခ႐ုပတ္ ျစက္ာ ကေတာ့ ရွားပါး ပါတယ္။ တကယ္တမ္းကေတာ့- လက္ေဗြ ဆိုတာ- စၾကာဝဠာက စြမ္းအင္ေတြကို ခံယူတဲ့ Receptors ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေဗြ ဟာ အဲဒီလူတစ္သက္မွာ မေျပာင္းေတာ့ပါဘူး။

-လက္ေဗြမွာ လမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ရစ္ၿပီး ဝင္သြားတဲ့ အခါ- ခ႐ုပတ္ရဲ႕ ဗဟို အလယ္ခ်က္ ကေန- ျစက္ာဝဠာ စြမ္းအင္ေတြကို- ကိုယ္ထဲ ယူသြင္း ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

ဒါေၾကာင့္ သူ႔မွာ စြမ္းအား ပိုရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ -လက္ဖဝါး က လမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ့- စြမ္းအင္ေတြ ျဖန႔္ျဖဴးေပးတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ၿပီး- အေျပာင္းအလဲ- ရွိေနတတ္ပါတယ္.. ျစကၤာဝဠာ ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြကို လက္ခံ သုံးစြဲ ႏိုင္ဘို႔ အတြက္- တရားထိုင္ တဲ့ အခါ၊

ဆုေတာင္းတဲ့ အခါ ေတြမွာ- လက္ဖဝါးေတြကို အေပၚလွန္ထားၿပီး- လက္ခံတဲ့ အေနထား ျဖစ္ေနဘို႔ သင္ၾကားေပးၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာဂ က်င့္စဥ္ေတြမွာ. မုျဒာ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ- သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ဘို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ – လက္ဆယ္ေခ်ာင္း စလုံး ခ႐ုပတ္ ျဖစ္ေနသူ ဆိုယင္ ေတာ့သူရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ ဟာ- ေက်ာ့ကြင္းေဗြ ဆိုတဲ့- Loop ဆယ္ေခ်ာင္း ျဖစ္သူ ဆိုယင္ အေကာင္းဆုံး ပါပဲ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာလို႔ လဲ ဆိုေတာ့ တေယာက္က- လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာက္ထြက္သူ၊

အမ်ားနဲ႔ဆန႔္က်င္ ေနတတ္သူ၊ တေယာက္ အမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္သူ တဦးကို တဦး ျဖည့္ဆည္းဘက္ ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါေနာ္။ सामुद्रिक သာမုၿဒီက က်မ္းအရ ဟိႏၵဴ နတ္ ဘုရားမွ လူအျဖစ္

အဝတာရ ဝင္စားတဲ့အခါ- ၃၂ ပါး ေသာ လကၡဏာ အဂၤါရပ္မ်ား ပါရွိပါတယ္ေနာ္။ လက္ေခ်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ- ျစက္ာ လက္ေဗြ၊ ခ႐ုပတ္ လက္ေဗြ ျဖစ္ေနယင္ – နတ္ဘုရားဓါတ္ မ်ားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္- ဇီဝါ အတၱမာ နဲ႔ ပရမ အတၱမာ – အပိုင္း ၂-ခုမွာ-ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပရာမ အတၱမာ အပိုင္းက ပိုမ်ားသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္ လို႔- က်မ္းဂန္ တို႔က ျပဆိုပါတယ္။

Curves

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ျမင့္မားလြန္းၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သြားလာ သြက္လက္ လႈပ္ရွားေနတတ္တဲ့ Crvesသမားေတြ ကိုေတြ႕ရမွာပါ။ သူတို႔ဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို တန္ဖိုးထားၿပီး

သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အကူအညီေတြကို ေတာင္းခံတတ္ ၾကေပမဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ ဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

တျခားသူေတြအေပၚကို လႊမ္းမိုးမႈ ရွိတဲ့ ၾသဇာဓါတ္တစ္မ်ိဳးပါ ရွိေလ့ ရွိတတ္ၿပီးတျခားသူေတြရဲ႕ အျမင္ကိုေတာ့ ေလးစားတတ္ ပါတယ္ သူတို႔ဟာ ထိလြယ္၊ ရွလြယ္ တဲ့ စိတ္မ်ိဳးရွိၿပီးေၾကကြဲတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ဘဝ ထဲမွာမၾကာခဏေတြ႕ရေလ့ ရွိပါတယ္ ..။

Loops

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

ဥေရာပမွာလူသုံး အမ်ာဆုံးနဲ႔ အေတြ႕ရအမ်ားဆုံး လက္ေဗြ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္ သူတို႔ေတြ ဟာစိတ္ေနစိတ္ထား ျဖဴစင္ၿပီး တျခားသူေတြရဲ႕ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ ၊ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မႈေတြကို ေဝမွ် ခံစားေပးၾကတဲ့ အေကာင္းဆုံး Listeners ေတြပါ။

စာနာနားလည္မႈ စိတ္အျပည့္အဝ ရွိသူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပည့္ဝ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူသားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာဆိုတာကို သေဘာက်ႏွစ္သက္ သူမ်ားလဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

သူတို႔ ဟာအိပ္မက္ မက္ မေနဘဲ အလုပ္ကိုသာ ထလုပ္တတ္ၾကတဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အခ်စ္ရာေတြ ဟာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈ မရွိတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

swirls

သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လက္ေဗြရာမ်ား အေၾကာင္း

ေမြးကတည္း က ပါရမီပါလာၿပီး သိလြယ္ ၊ တတ္လြယ္တဲ့အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳျပင္ယူဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြမွာ Swirls လက္ေဗြရာေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ႀကိဳးစားရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သေလာက္ ကိုအရည္အခ်င္းရွိၾကေပမဲ့ အရာတစ္ခုထဲကို ေရရွည္ စိတ္ဝင္စားေလ့မရွိဘဲ ၿငီးေငြ႕သြားတတ္တဲ့ စိတ္ေတြေၾကာင့္

သူတို႔ ဟာမေအာင္မျမင္ ျဖစ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အႏုပညာရွင္အမ်ားအျပားဟာ Swirls သူတို႔ဟာ စိတ္ခံစားခ်က္ကို မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေလ့မရွိၾကတဲ့ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္သေဘာကိုခန႔္မွန္းမိႏိုင္ဖို႔ သိတ္ေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။

လူတိုင္းကိုသံသယႀကီးႀကီးထားၿပီးခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိတာသူတို႔ရဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ စိတ္ကူးနဲ႔ အႀကံအစည္ စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာအလြန္ထက္ျမက္ၿပီးတည္တံ့ခန႔္လြန္းတဲ့ ႐ုပ္ရည္ပိုင္ရွင္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္

အမ်ားကနည္းနည္း ႐ြံ႕ၾကေပမဲ့ သူတို႔ ပင္ကိုယ္သေဘာကေတာ့ ေကာက္က်စ္မႈ ကိုမုန္းတီးတဲ့ လူေတြ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

credit Original writer

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ေငြဝင္ကံေကာင္းေစမယ့္ သၾကားေပၚ သစ္ၾကားတင္ လာဘ္ပြင့္အစီအရင္
Astrology
ေငြဝင္ကံေကာင္းေစမယ့္ သၾကားေပၚ သစ္ၾကားတင္ လာဘ္ပြင့္အစီအရင္

ေငြဝင္ကံေကာင္းေစမယ့္ သၾကားေပၚ သစ္ၾကားတင္ လာဘ္ပြင့္အစီအရင္ မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး မဂၤလာ ပါ ခုလို အခ်ိန္ကာလမွာ အၾကပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားအၾကား အဆင္မေျပမႈမ်ား ကံပိတ္လာဘ္ပိတ္ျဖစ္ေန သူမ်ား အစစအရာရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားလုပ္ ထားေသာ အလုပ္မ်ား အခိုက္အတန္႔ အဆင္မေျပမႈမ်ား အတြက္ ဆရာ ယၾတာတခုမွ်ေဝ ပါရေစ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၇နာရီမွ ၇နာရီ ၂၅မိနစ္အတြင္း မိမိအိမ္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ပန္းကန္ ျပားတခ်ပ္ေပၚ၌ ေဘးပတ္ပတ္လည္ တြင္ ဝလုံးပုံ ျဖဴးေပးပါ။ သၾကားေပၚတြင္ သစ္ၾကားသီး ၆လုံး (ပုံပါအတိုင္း)တင္ၿပီး အလယ္တည့္တည့္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ အျဖဴ အေသး ၁တိုင္ထြန္းၿပီး ေအာက္ပါ ဂါထာကို ၂၇ ေခါက္ …

နာဂါတ္ ခ်စ္သူကို သိရွိႏိုင္တဲ့ သင့္ လက္ဖဝါး
Astrology
အနာဂါတ္ ခ်စ္သူကို သိရွိႏိုင္တဲ့ သင့္ လက္ဖဝါး

အနာဂါတ္ ခ်စ္သူကို သိရွိႏိုင္တဲ့ သင့္ လက္ဖဝါး အနာဂါတ္ ခ်စ္သူကို သိရွိႏိုင္တဲ့ သင့္ လက္ဖဝါး No (1) အမ်ိဳးအစား နံပါတ္ (1) ပုံထဲကလို ဘယ္လက္ရဲ႕ ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းက ျမင့္ပီး ညာလက္ ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္း က နိမ့္ေနသူေတြကေတာ့ သတၱိ ရွိတယ္၊ ထက္ျမတ္တယ္ ။ စိန္ေခၚမႈ ေတြကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္ …။အခ်စ္ေရး မွာလည္း အစြဲအလန္းႀကီးတဲ့ သူေတြျဖစ္ပီး ငယ္႐ြယ္တဲ့ ေကာင္ေလး ေခ်ာေခ်ာ ေကာင္မေလးေခ်ာေခ်ာ ေတြနဲ႔ ဖူးစာ ဆုံတတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။ No (2) အမ်ိဳးအစား ပုံပါအတိုင္း ဘယ္ဘက္ …

၂၀၂၁-ခုႏွစ္ တနလာသၤားသမီးမ်ားအတြက္ (၁)ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား
Astrology
၂၀၂၁-ခုႏွစ္ တနလာသၤားသမီးမ်ားအတြက္ (၁)ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား

၂၀၂၁-ခုႏွစ္ တနလာသၤားသမီးမ်ားအတြက္ (၁)ႏွစ္စာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား တနလာသၤားသမီးမ်ား အိမ္တြင္းေရး| လူမူေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္႐ူပ္ေထြးေနရတတ္ၿပီး|မိမိဆႏၵ မိမိသေဘာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရပဲ| ထိန္းခ်ဳပ္ မ်ားစြာေတြ႕ႀကဳံ ရတတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္| ကိုယ့္စြမ္းကိုယ္စမ်ား အသုံးခ်ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ပါ။ အလုပ္အကိုင္မွာ ထင္သေလာက္ အဆင္မေျပပဲ ျပႆနာမ်ား ႐ူပ္ေထြးေန ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြ တခုလာတိုင္း|ျပႆနာေနာက္က ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္လာဘ ပါလာတတ္တာကို သင္မေမ့ ပါနဲ႔| ထို႔ေၾကာင့္ျပႆနာကို ရဲရင့္စြ ာစဥ္းစားရင္ဆိုင္သင့္ပါတယ္။ ဖခင္ က်မ္းမာေရးညံေန တတ္ပါ တယ္ က်မ္းမာေရးမွာေတာ့ အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းျခင္း| …