အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ။ - Amawpyay

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ။
Knowledge

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ။

ေခတ္သစ္ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ ဗိသုကာလက္ရာ မ်ားျဖင့္ တည္ထားေသာေတာင္ထိပ္‌ေပၚ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေလးဟာ ဗုဒၶဘာသာတို႔ သာမန္ထက္ ပိုၿပီး တရားအားထုတ္ ဖို႔အတြက္ ေနရာေလး တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ဘက္ Tambon Khaem Son ေဒသ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန္ သည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ တရားအားထုတ္သူ မ်ား အတြက္ဓမၼ ဆိတ္ၿငိမ္ရာေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တရားေဟာေျပာရန္ အတြက္ ခန္းမ ၊ ေစတီ ႏွင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ား ပတ္ပတ္လည္ ရွိေသာ ေတာင္ထိပ္ ဘုရား‌ေက်ာင္း ေစတီသည္ သန့္ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး

အလြန္အံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္း‌ေလာက္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆင္ေဆာက္ လုပ္ထား ၿပီး အသစ္ဆန္း ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားေသာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Khao Kho ေဒသရဲ႕တည္ေနရာကို‌ ေ႐ြး ခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟာ သဘာ၀ေတာေတာင္ အလွမ်ားျဖင့္ တရားဘာ၀နာ က်င့္ဖို႔ ေနရာေကာင္း တခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။

စိမ္းလန္းေသာ ေတာေတာင္တန္း၏ ေအးခ်မ္းတိတ္ၿငိမ္ မႈႏွင့္ အညီ ဘုရားတည္ထားျခင္းက အလြန္ထူးျခားတဲ့ ပုံစံ တခုျဖစ္တယ္ ။

ေရခဲျဖဴေရာင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား‌ေတာ္ ငါးဆူကို ကိုယ္စားျပဳ ထားေသာ ‌ဘုရားဟာကမာၻတစ္၀န္းလာကေရာက္ လည္ပတ္ၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံး ဘုရားတစ္ဆူလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဴးမ်ားသည္ အတူတကြ တရားမ်ား က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကကာ သဘာ၀ေတာေတာင္ ခ်ိဴင့္ဝွမ္း မ်ားကိုၾကည့္ရႉၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္း သက္သာေစၾက ပါတယ္။

႐ုပ္ပြားေတာ္ ငါးဆူဟာ တစ္ဆူနဲ႕တစ္ဆူ အ႐ႊယ္အစားအနည္းငယ္ ပိုႀကီးသည့္ပုံစံျဖင့္ထုလုပ္ပူေဇာ္ထားၿပီး ေခတ္မွီေသာ ရိုးရာထိုင္း ဗိသုကာ လက္ရာ မ်ားျဖင့္ အသစ္ဆန္းျဖစ္ေစေသာဒီဇိုင္းျဖင့္တည္‌ ေဆာက္ထား ပါတယ္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းတြင္ မတည္ေဆာက္ဖူးေသာ ဒီဇိုင္းကို ၾကာပန္းပြင့္ ပုံသ႑ာန္ အထပ္ထပ္ျဖင့္ အဆင့္ငါးဆင့္ သတ္မွတ္ ထားကာ ႀကီးမာေသာ မွန္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ထပ္ခ်င္းစီကို အလယ္ဗဟိုတြင္ အဆင့္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားၾက ပါတယ္။

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ၅ သန္းေက်ာ္ေသာ ပန္းခ်ီမွန္ အုပ္ႂကြပ္မ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္မ်ား၊ အိုးထည္အပိုင္းစမ်ား၊ ႏွင့္တ႐ုတ္ ပစၥည္းအစုံ လိုက္တို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းမြန္းမံ ထားပါတယ္။

ဘုရားရဲ႕အတြင္းမွ ာရွိတဲ့ ဖန္ေက်ာက္စရစ္ အလယ္၌ ထိုင္ျခင္းဟာ ကံဇာတာႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကိုယူေဆာင္ နိုင္တယ္ဟု ဆိုလို ပါတယ္။

Wat Pha Sorn Kaew (Wat Pra Tat Pha Kaew သို႔ Watpratarpharsornkaew ဟုလည္းလူသိမ်ားေသာဘုရား) သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္တည္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ဘုရားေက်ာင္း၏႐ုပ္ထု လက္ရာ မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ခဲ့ ပါတယ္။

သမိုင္းတိုေလး တစ္ေလ်ာက္ တြင္းမွာပဲ ထိုေဝးလံတဲ့ တည္ေနရာက ဘုရားေက်ာင္းဟာ ဗုဒၶတရားက်င့္စဥ္ေတြ အတြက္ အဓိကေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။

Wat Pha Sorn Kaew သည္ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွိေဝးလံေခါင္ သီေသာေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္‌‌ ေလာက္ေအာင္ ခံစား‌ေစ ရသည့္ အႀကံျဖင့္ Catalan ဗိသုကာ ပညာရွင္

Antoni Gaudi ၏ လက္ရာပုံစံသည္ တျခားဘယ္သူနဲ႕ မွမတူပဲ ၾကည့္ရႉရသည္မွာ ရင္သပ္ ႐ူေမာဖြယ္‌ေကာင္းၿပီး ရႉခင္းမွာ အလြန္သာယာ လွပပါတယ္။

သိုေပမဲ့ ေတာင္ေပၚက ဘုရား ဟာ ေရွးေဟာင္း ရိုးရာဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ မ်ားႏွင့္ အတူညီပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Wat Pha Sorn Kaew သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ လည္ပတ္လို႔‌ ေကာင္းသည့္‌ ေနရာအသစ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ နိုင္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါတယ္။ Bangkokၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၅ နာရီခန့္သြ ားၿပီးလွ်င္ Phetchabun ေဒသရွိ Lom Sak ႏွင့္ Phitsanulok ၿမိဳ႕ၾကားတြင္တည္ရွိပါတယ္။

ယခုလက္ရွိကာလ တြင္ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ေရာက္ရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခရီးပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္လည္ပတ္နိုင္ ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …