အိပ္ေမာက်ခါနီးမွာ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလို ဆတ္ခနဲျဖစ္ သြားေလ့ ရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ…? - Amawpyay

အိပ္ေမာက်ခါနီးမွာ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလို ဆတ္ခနဲျဖစ္ သြားေလ့ ရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ…?

အိပ္ေမာက်ခါနီးမွာ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလို ဆတ္ခနဲျဖစ္ သြားေလ့ ရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ…?
Knowledge

အိပ္ေမာက်ခါနီးမွာ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလို ဆတ္ခနဲျဖစ္ သြားေလ့ ရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ…?

အိပ္ေမာက်ခါနီး အခ်ိန္္မွာ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲ၊ သိမ္႔ခနဲ ျဖစ္သြားတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ခံစားဖူးလား တကယ္ေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ရျခင္းက ၾကြက္သားေတြ လႈပ္႐ွားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပေန ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလုိျဖစ္္ရျခင္းက အခုေဖာ္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ ။

အိပ္တစ္ဝက္ ႏုိးတစ္ဝက္ အေျခအေန”

လူေတြဟာ ႏိုးေနတဲ့အခ်ိန္္မွာ ဦးေႏွာက္က လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လူေတြရဲ႕ ႏိုးၾကားတဲ့ အသိစိတ္ကို ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္က လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ပိတ္ခ် လုိက္ၿပီး လူေတြကို အနားယူ ေစ တာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ အေျခအေနရဲ႕ ၾကားအေျခအေနျဖစ္ တဲ့ ႏုိးတစ္ဝက္ အိပ္တစ္ဝက္ အေျခအေနမွာ အဖြင့္အပိတ္ စနစ္ကို ေသခ်ာ မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လိုက္တဲ့ အတြက္ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အသိစိတ္ကေန လံႈေဆာ္မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြားေစ တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အိပ္မက္နဲ႔ လက္ေတြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္”

အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ ဆတ္ခနဲ ခံစားသြားရျခင္း ေနာက္တစ္ခ်က္က ဦးေႏွာက္ကေနၿပီး အိပ္မက္နဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ရတာပါ။

ဥပမာ – အိပ္မက္ ထဲမွာ ေဘာလံုးကန္ေန တယ္လုိ႔ ျမင္မက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အျပင္မွာလည္း တကယ့္ကို ကန္လုိက္ မိတာမ်ိဳး။ ဒါဟာ ဦးေႏွာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အေျခအေနမွာသာ ႐ွိေန တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။

စိတ္ ဖိစီးမႈေၾကာင့္”

အိပ္စက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြား ရျခင္း ေနာက္တစ္ခ်က္က စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ေမ့လာ တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေတြနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြား သည့္တိုင္ေ င္ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲခံစားရၿပီး လန္႔ႏိုးလာတတ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတတ္တာပါ ။

Credit

Unicode

အိပ္ေမာက်ခါနီးမွာ ခႏၶာကိုယ္က အလိုလို ဆတ္ခနဲျဖစ္ သြားေလ့ ရွိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ…?

အိပ္ေမာက်ခါနီး အခ်ိန္္မွာ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲ၊ သိမ္႔ခနဲ ျဖစ္သြားတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ခံစားဖူးလား တကယ္ေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ရျခင္းက ၾကြက္သားေတြ လႈပ္႐ွားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပေန ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလုိျဖစ္္ရျခင္းက အခုေဖာ္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ ။

အိပ္တစ္ဝက္ ႏုိးတစ္ဝက္ အေျခအေန”

လူေတြဟာ ႏိုးေနတဲ့အခ်ိန္္မွာ ဦးေႏွာက္က လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လူေတြရဲ႕ ႏိုးၾကားတဲ့ အသိစိတ္ကို ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္က လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ပိတ္ခ် လုိက္ၿပီး လူေတြကို အနားယူ ေစ တာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ အေျခအေနရဲ႕ ၾကားအေျခအေနျဖစ္ တဲ့ ႏုိးတစ္ဝက္ အိပ္တစ္ဝက္ အေျခအေနမွာ အဖြင့္အပိတ္ စနစ္ကို ေသခ်ာ မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လိုက္တဲ့ အတြက္ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အသိစိတ္ကေန လံႈေဆာ္မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြားေစ တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အိပ္မက္နဲ႔ လက္ေတြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္”

အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ ဆတ္ခနဲ ခံစားသြားရျခင္း ေနာက္တစ္ခ်က္က ဦးေႏွာက္ကေနၿပီး အိပ္မက္နဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ရတာပါ။

ဥပမာ – အိပ္မက္ ထဲမွာ ေဘာလံုးကန္ေန တယ္လုိ႔ ျမင္မက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အျပင္မွာလည္း တကယ့္ကို ကန္လုိက္ မိတာမ်ိဳး။ ဒါဟာ ဦးေႏွာက္က ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အေျခအေနမွာသာ ႐ွိေန တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။

စိတ္ ဖိစီးမႈေၾကာင့္”

အိပ္စက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြား ရျခင္း ေနာက္တစ္ခ်က္က စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ေမ့လာ တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေတြနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြား သည့္တိုင္ေ င္ ခႏၶာကိုယ္က ဆတ္ခနဲခံစားရၿပီး လန္႔ႏိုးလာတတ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတတ္တာပါ ။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …