ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ အထူးပြင့္လန္းေစတဲ့ ေန နဲ႔ လႏွစ္ပါးဆိုင္တဲ့ သိၾကားကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္း - Amawpyay

ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ အထူးပြင့္လန္းေစတဲ့ ေန နဲ႔ လႏွစ္ပါးဆိုင္တဲ့ သိၾကားကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္း

ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ အထူးပြင့္လန္းေစတဲ့ ေန နဲ႔ လႏွစ္ပါးဆိုင္တဲ့ သိၾကားကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္း
Knowledge

ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ အထူးပြင့္လန္းေစတဲ့ ေန နဲ႔ လႏွစ္ပါးဆိုင္တဲ့ သိၾကားကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္း

ေန နဲ႔ လ ႏွစ္ပါးဆိုင္ သိၾကား ကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္းပဲ

ယခုလို အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္း တိုင္ေလးမွာ ဘံ လာ ဟိ ဧ လို႔ေရးၿပီး ေန႔စဥ္ ေန႔၁၁နာရီ ၃၀မိနစ္ မွ ၁၂နာရီ၁၀မိနစ္အတြင္း ငါးပါး သီလထဲက ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ သီလေလး ထိန္းၿပီး

ဘုရားကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔မယ္ ဆိုရင္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ အတြက္ ပူစရာလိုပါဦးမလားလို႔ လုပ္ၾကည္ၾက ပါလားဗ်ာ

အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ မေျပာေတာ့ ပါဘူး လုပ္ၾကည့္ရင္ သိလာပါ လိမ့္မယ္ဗ်ာ ။

ေနာက္ထက္ ျမန္႔မာေလာကီ ပညာရပ္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ အထူး ပြင့္လန္းပြားမ်ားေစတဲ့ အစီအရင္ နည္းလမ္းေကာင္းေလး တစ္ခု ေမတၱာ လက္ေဆာင္ ထက္ေပါင္းေပး လိုက္ပါဦးမယ္ေလ… လိုအပ္ရင္ေတာ့ အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္

အလြန္အစြမ္းထက္…လြန္းလွ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ယခု အစီအရင္အား ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သင္ၾကားျပသေပး ပါေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရာဇဂု႐ု ဆရာႀကီးအား ဦးခိုက္ ကန္ေတာ့ရင္း ျပန္လည္ၿပီး ပညာဒါနျပဳ လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။

တနဂၤေတြသားသမီးမ်ား (အင္ၾကင္းသား)

တစ္လက္ မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ ပါ။ အဲ့ဒီ တစ္လက္ မပတ္လည္ အင္ၾကင္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါတယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ား (ကံ့ေကာ္သား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မပတ္လည္ ကံ့ေကာ္သား အတုံးေလးေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါတယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား (ေဇာင္ခ်မ္းသား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မ ပတ္လည္ ေဇာင္ခ်မ္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလး တစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္း တိုင္ေလးထြန္း ညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား (ယြန္းခြက္ (သို႔မဟုတ္) ဝါးခြက္)

ဝါး နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခြက္ အေသးတစ္ခု႔ အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္ေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား (မန္က်ည္းသား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မပတ္လည္ မန္က်ည္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား (သံခြက္)

သံနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခြက္ အေသးတစ္ခု အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

စေနသားသမီးမ်ား (ႏြယ္ခ်ိဳ)

တစ္လက္မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံးရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မ ပတ္လည္ ႏြယ္ခ်ိဳ အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရး ထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါ တယ္။

အထက္တြင္ေရးျပ ထားတဲ့ အတိုင္ မိမိနံသင့္ အသား တစ္လက္မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံးအေပၚမွာ မက္ေစ့ေလး တစ္ေစ့ တင္ၿပီး ဧဟိလာဘံေရး ထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ႏိုင္ပါတယ္

မိမိေန႔နံသားရွာလို႔ လြယ္တဲ့ သူေတြ လုပ္ၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္ ဘယ္လို အက်ိဳးထူးေၾကာင္း ဘယ္လိုစြမ္းေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ သိလာပါ လိမ့္မယ္ ခင္ဗ်ာ။ အဲ့ဒီလို အခ်ိန္းမ်ိဳးမွာ ကြၽန္ေတာ္ ပီတိမ်ားစြာျဖင့္ အၿပဳံးပန္းဆင္ ခ်င္ပါေသး တယ္ခင္ဗ်ာ။

ရသင့္ရရန္ရွိေသာ ေကာင္းျခင္း မဂၤလာမ်ား ရရွိရ လြယ္ၾက ပါေစ ခင္ဗ်ာ။ Min Min

Credit

Unicode

ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ အထူးပြင့္လန္းေစတဲ့ ေန နဲ႔ လႏွစ္ပါးဆိုင္တဲ့ သိၾကားကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္း

ေန နဲ႔ လ ႏွစ္ပါးဆိုင္ သိၾကား ကိုယ္တိုင္မ မည့္ကိန္းပဲ

ယခုလို အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္း တိုင္ေလးမွာ ဘံ လာ ဟိ ဧ လို႔ေရးၿပီး ေန႔စဥ္ ေန႔၁၁နာရီ ၃၀မိနစ္ မွ ၁၂နာရီ၁၀မိနစ္အတြင္း ငါးပါး သီလထဲက ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ သီလေလး ထိန္းၿပီး

ဘုရားကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔မယ္ ဆိုရင္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ အတြက္ ပူစရာလိုပါဦးမလားလို႔ လုပ္ၾကည္ၾက ပါလားဗ်ာ

အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ မေျပာေတာ့ ပါဘူး လုပ္ၾကည့္ရင္ သိလာပါ လိမ့္မယ္ဗ်ာ ။

ေနာက္ထက္ ျမန္႔မာေလာကီ ပညာရပ္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘ အထူး ပြင့္လန္းပြားမ်ားေစတဲ့ အစီအရင္ နည္းလမ္းေကာင္းေလး တစ္ခု ေမတၱာ လက္ေဆာင္ ထက္ေပါင္းေပး လိုက္ပါဦးမယ္ေလ… လိုအပ္ရင္ေတာ့ အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္

အလြန္အစြမ္းထက္…လြန္းလွ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ယခု အစီအရင္အား ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သင္ၾကားျပသေပး ပါေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရာဇဂု႐ု ဆရာႀကီးအား ဦးခိုက္ ကန္ေတာ့ရင္း ျပန္လည္ၿပီး ပညာဒါနျပဳ လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။

တနဂၤေတြသားသမီးမ်ား (အင္ၾကင္းသား)

တစ္လက္ မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ ပါ။ အဲ့ဒီ တစ္လက္ မပတ္လည္ အင္ၾကင္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါတယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ား (ကံ့ေကာ္သား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မပတ္လည္ ကံ့ေကာ္သား အတုံးေလးေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါတယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား (ေဇာင္ခ်မ္းသား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မ ပတ္လည္ ေဇာင္ခ်မ္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလး တစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္း တိုင္ေလးထြန္း ညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား (ယြန္းခြက္ (သို႔မဟုတ္) ဝါးခြက္)

ဝါး နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခြက္ အေသးတစ္ခု႔ အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ အစိမ္ေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား (မန္က်ည္းသား)

တစ္လက္မ ပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံး ရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မပတ္လည္ မန္က်ည္းသား အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား (သံခြက္)

သံနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခြက္ အေသးတစ္ခု အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရးထားတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ရပါတယ္။

စေနသားသမီးမ်ား (ႏြယ္ခ်ိဳ)

တစ္လက္မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံးရွာလိုက္ပါ အဲ့ဒီ တစ္လက္မ ပတ္လည္ ႏြယ္ခ်ိဳ အတုံးေလး အေပၚမွာ (မတ္ေစ့ေလးတစ္ေစ့) တင္ၿပီး (ဧဟိလာဘံ)ေရး ထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ဖေယာင္းတိုင္ေလး ထြန္းညႇိ ပူေဇာ္ ရပါ တယ္။

အထက္တြင္ေရးျပ ထားတဲ့ အတိုင္ မိမိနံသင့္ အသား တစ္လက္မပတ္လည္ အတုံးေလး တစ္တုံးအေပၚမွာ မက္ေစ့ေလး တစ္ေစ့ တင္ၿပီး ဧဟိလာဘံေရး ထားတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ ႏိုင္ပါတယ္

မိမိေန႔နံသားရွာလို႔ လြယ္တဲ့ သူေတြ လုပ္ၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္ ဘယ္လို အက်ိဳးထူးေၾကာင္း ဘယ္လိုစြမ္းေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ သိလာပါ လိမ့္မယ္ ခင္ဗ်ာ။ အဲ့ဒီလို အခ်ိန္းမ်ိဳးမွာ ကြၽန္ေတာ္ ပီတိမ်ားစြာျဖင့္ အၿပဳံးပန္းဆင္ ခ်င္ပါေသး တယ္ခင္ဗ်ာ။

ရသင့္ရရန္ရွိေသာ ေကာင္းျခင္း မဂၤလာမ်ား ရရွိရ လြယ္ၾက ပါေစ ခင္ဗ်ာ။ Min Min

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …