ပို၀လာလွ်င္၊အဆီဖုံးျခင္္း ျဖစ္လွ်င္္ ျမန္မာ႔ေဆးနည္းတိုုေလးမ်ား - Amawpyay

ပို၀လာလွ်င္၊အဆီဖုံးျခင္္း ျဖစ္လွ်င္္ ျမန္မာ႔ေဆးနည္းတိုုေလးမ်ား

ပို၀လာလွ်င္၊အဆီဖုံးျခင္္း ျဖစ္လွ်င္္ ျမန္မာ႔ေဆးနည္းတိုုေလးမ်ား
Health

ပို၀လာလွ်င္၊အဆီဖုံးျခင္္း ျဖစ္လွ်င္္ ျမန္မာ႔ေဆးနည္းတိုုေလးမ်ား

ေရွာက္ရြက္္ ၊ရြဲယိုိရြြက္၊ ေဆးျမင္းခြာရြက္ ၊ဇီးျဖဴသီး ၊ဟင္းဂလာပင္

အသည္းအဆီ ဖုံးျခင္းသည္္ ဆယ္စုနွစ္အတြင္း အျဖစ္ မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္၏ ။ ယခင္အသည္းေရာဂါမွာ အသား၀ါ ရိုးရိုးသာျဖစ္ျပီး ( ပထမ) မ်က္စိ၀ါ၊ ေနာက္ဆုံး ဆီး၀ါျပီး တိုင္းရင္းေဆး

အမွတ္(၁) မက္လင္ခ်ဥ္ေဆး ( ေရွးေဆးက်မ္း မ်ားမွ ေသမွပုတိက သလိပ္ ပုပ္နိုင္ေဆးနည္းကိုယူ ထားေသာေဆး) ျဖစ္ျပီး အဓိက မွာ( မက္လင္သီး၊ မက္လင္ေခါက္) တို႔ျဖစ္၏။

မက္လင္သီး သည္္ အလြန္ခ်ဥ္ၿပီး ဟင္းခ်က္ရာ တြင္္+ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳၾက သည့္ ေတာဓေလ့သုံး အသီးျဖစ္၏။ မက္လင္သီး၊ မက္လင္ေခါက္ တို႔သည္ အသည္း အတြက္ အလြန္ေကာင္းျပီး အသည္း ေရာင္ျခင္း ၊ အသား၀ါျခင္း၊ ဆီး၀ါျခင္းတို႔ကို အလ်ွင္အျမန္ ေကာင္းေစေၾကာင္း သိရ ပါ၏။

(၁၉၉၅) ေနာက္ပိုိင္းမွသာ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာဂါ ၊ အသည္းေျခာက္ေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖုံ းေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ား လာျပီး ေသဆုံးသူ မ်ားျပား လာ၏။ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားသည္-

(၁) တစ္ေန႔တစ္ျခား ၀ၿဖိဳးလာသူ ၊

(၂) အရက္၊ ဘီယာ ေသာက္သုံးလြန္းသူ ၊

(၃) ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆီဓာတ္မ်ားသူ ၊

(၄) အထိုင္မ်ားသူ ၊

(၅) လမ္းေလ်ာက္နည္းသူ၊

(၆) ဇိမ္ယစ္လြန္းေသာ သူမ်ား အတြက္္ အသည္းအဆီ ဖုံးေရာဂါ၊ အသည္းေျခာက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပး နိုင္ေသာ သဘာ၀ အပင္မ်ား ျဖစ္ပါ၍ လိုိအပ္ ပါက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳၾကည့္ နိုင္ပါသည္။

ဟင္းဂလာပင္္

ထိုိအပင္အား ထမင္းလက္ တစ္ဆုပ္ခန္႔ျဖင့္ ေျမစဥ့္အိုးတြင္ (၃) ရက္ခန္႔ အခ်ဥ္တည္ျပီး ဟင္းဂလာခ်ဥ္ဖတ္အျဖစ္ ငါးျဖင့္ခ်က္စားျခင္း၊ ငါးပိရည္ျဖင့္ တြဲဖက္၍ စားသုံးပါက အရက္နာက်ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းအဆီ ဖုံးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစ ပါ။

ယင္း ဟင္းဂလာပင္ကို ျပဳတ္ေသာက္ ပါက ဆီးအတြက္ အလြန္ေကာင္းဧ။္။ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား ဆီးခ်ဳပ္ေသာအခါ ထိုအပင္ကို ခုတ္စဥ္း၍ ႏြားစာတြြင္ ေရာေကြ်းရ၏။

( ေဆာင္းပါးရွင္ဧ။္ အဖိုးတစ္၀မ္း ကဲြေတာ္ သူသည္ ညေနခင္းတိုိင္း ခ်က္အရက္ဟုေခၚေသာ အရက္ျဖဴကို ပုံမွန္ေသာက္ျပီး ဟင္းဂလာခ်ဥ္ကို အျမည္းအျဖစ္ ေန႔စဥ္စားသုံး ခ့ဲရာ အသက္(၉၉) နွစ္ေက်ာ္ (၁၀၀) အတြင္းေရာက္မွ ကြယ္လြန္သည္ဟု သိရပါ၏။

ေတာဓေလ့တြင္ ခ်က္အရက္ေသာက္ျပီး အရက္နာမက်ေ စရန္ ္ဟင္းဂလာခ်ဥ္ဖတ္ကို ပဲႀကီးေလွာ္နွင့္ စားသုံးေလ့ ရိွေၾကာင္း သိရပါ၏ ။)

ေဆးျမင္းခြာရြက္္

အရြက္ေသး၏ ။ အရြက္နွင့္္ အရိုးတြင္ အေမႊးနုေလး မ်ားပါျပီး ရိုးတံ အနီေရာင္နွင့္ အျဖဴေရာင္ နွစ္မ်ိဳးရွိျပီး ေဆးဖက္၀င္၏ ။ ထိုအပင္ကို ႏြယ္လိုက္နႈတ္ယူ၊ ေနရိိပ္တြင္လွန္းအပင္ေျခာက္ေသြ႕ သြားပါက သံဘူး( သို႔ ) ဖန္ပုလင္းတြင္ထည့္။

ေန႔စဥ္မတ္ခြက္ တစ္ခြြက္စာ လက္ဖက္ေျခာက္ခပ္ သလ္ို ခပ္ေသာက္ေပး ပါက အသည္း အဆီဖုံးျခင္းက္ို က်ဆင္းေစနိုင္ျပီး ဆီးေကာင္း၊ ဆီးရႊင္ေစကာ မ်က္စိအားေကာင္းေစ၏ ။

ဆီးျဖဴသီး

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားစြာ၌ ပါ၀င္ျပီး အေနာက္တိုင္း အာဟာရသုေတ သီမ်ားက ဗီတာမင္စီီ အလြန္ၾကြယ္၀ေသာ အသီးျဖစ္ သည္ဟု အသ္ိအမွတ္ျပဳ ထားၾက၏ ။ ၄င္းကို အစိမ္းအတိုင္းစားလ်ွင္ ေသြးခ်ဳပ္၊ ေလခ်ဳပ္ေစ၏ ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာသီ အခ်ိန္အခါတြင္ မစားသင့္ပါ။ အသည္း အဆီဖုံးသူအတြက္ ဆီးျဖဴသီးဆားရည္စိမ္ တစ္ေန႔တစ္လုံး မ်ွစားေပးပါ။ ထိုအသီးကို အေျခာက္လွန္းျပီး၊ ငါးဟင္း၊ ၀က္သားဟင္းတို႔နွင့္ ေရာခ်က္စားလ်ွင္ ဟင္းႏူးေစျပီး အဆီဓာတ္ကို ေလ်ွာ့နည္းေစပါသည္။

ေရွာက္ရြက္

ေရွာက္ရြက္ကိုိ ပါးပါးညွပ္၊ အသုပ္တြင္ေရာထည့္စားျခင္း၊ ဟင္းခ်ိဳျပဳလုပ္ေသာက္ျခင္း၊ အတို႔ိအျမွဳပ္အျဖစ္ စားသုံးပါ။ ေရွာက္ရည္၊ ေရွာက္ရြက္တို႔သည္ အသည္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဓာတ္စာျဖစ္ျပီး အခ်ဥ္ဟင္း မ်ား၌ ေရွာက္ရည္ ထည့္ခ်က္ျခင္း၊ အကင္မ်ား၌ ေရွာက္ရည္ညွစ္စားျခင္းသည္ အသည္း အဆီဖုံးျခင္း အတြက္ ကာကြယ္ပါ၏ ။

ရဲယိုရြက္

ရဲယိုရြက္သည္ နႈတ္ကိုျမိန္ေစျပီး ေလပူက္ိုနိုင္ေသာ သတၱိရွိ၏ ။အသည္းတြင္္ အပူေအာင္းျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္းေရာဂါ အတြက္ ရဲယိုရြက္ကို တစ္ပတ္လ်ွင္ (၂) ႀကိမ္ခန္႔ စားသုံးေပးလ်ွင္ ကာကြယ္ရာ ေရာက္၏ ။

ထို႔အျပင္ ငါးခူ၊ ငါးဖယ္ ၊ ငါးၾကင္း ျခစ္မ်ား နွင့္ ေရာခ်က္စားျခင္း ဖက္ထုပ္ျပဳလုပ္ေၾကာ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္္ လည္း ေပါင္းစားေပး နိုင္ပါ သည္။

သို႔ိပါ၍ ( အဖိုးနည္း၊၀န္ပါ ) ရိုးရာ ေဆးဖက္၀င္အပင္၊ အသီး၊ အရြက္မ်ားကို စားသုံးရင္း ေရာဂါမျဖစ္ခင္ ႀကိုတင္ ကာကြယ္ နိုင္ပါ သည္။

Kyi Lwin Myint – Mudra

Unicode

ပိုဝလာလျှင်၊အဆီဖုံးခြင်း ဖြစ်လျှင် မြန်မာ့ဆေးနည်းတိုလေးများ

ရှောက်ရွက် ၊ရွဲယိုရွက်၊ ဆေးမြင်းခွာရွက် ၊ဇီးဖြူသီး ၊ဟင်းဂလာပင်

အသည်းအဆီ ဖုံးခြင်းသည် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အဖြစ် များသော ရောဂါဖြစ်၏ ။ ယခင်အသည်းရောဂါမှာ အသားဝါ ရိုးရိုးသာဖြစ်ပြီး ( ပထမ) မျက်စိဝါ၊ နောက်ဆုံး ဆီးဝါပြီး တိုင်းရင်းဆေး

အမှတ်(၁) မက်လင်ချဉ်ဆေး ( ရှေးဆေးကျမ်း များမှ သေမှပုတိက သလိပ် ပုပ်နိုင်ဆေးနည်းကိုယူ ထားသောဆေး) ဖြစ်ပြီး အဓိက မှာ( မက်လင်သီး၊ မက်လင်ခေါက်) တို့ဖြစ်၏။

မက်လင်သီး သည် အလွန်ချဉ်ပြီး ဟင်းချက်ရာ တွင်+ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြ သည့် တောဓလေ့သုံး အသီးဖြစ်၏။ မက်လင်သီး၊ မက်လင်ခေါက် တို့သည် အသည်း အတွက် အလွန်ကောင်းပြီး အသည်း ရောင်ခြင်း ၊ အသားဝါခြင်း၊ ဆီးဝါခြင်းတို့ကို အလျှင်အမြန် ကောင်းစေကြောင်း သိရ ပါ၏။

(၁၉၉၅) နောက်ပိုင်းမှသာ ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောဂါ ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါ၊ အသည်းအဆီဖုံ းရောဂါများ အဖြစ်များ လာပြီး သေဆုံးသူ များပြား လာ၏။အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဖက်ဝင် အပင်များသည်-

(၁) တစ်နေ့တစ်ခြား ဝဖြိုးလာသူ ၊

(၂) အရက်၊ ဘီယာ သောက်သုံးလွန်းသူ ၊

(၃) ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီဓာတ်များသူ ၊

(၄) အထိုင်များသူ ၊

(၅) လမ်းလျောက်နည်းသူ၊

(၆) ဇိမ်ယစ်လွန်းသော သူများ အတွက် အသည်းအဆီ ဖုံးရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါများ မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေး နိုင်သော သဘာ၀ အပင်များ ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ် ပါက တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြည့် နိုင်ပါသည်။

ဟင်းဂလာပင်

ထိုအပင်အား ထမင်းလက် တစ်ဆုပ်ခန့်ဖြင့် မြေစဉ့်အိုးတွင် (၃) ရက်ခန့် အချဉ်တည်ပြီး ဟင်းဂလာချဉ်ဖတ်အဖြစ် ငါးဖြင့်ချက်စားခြင်း၊ ငါးပိရည်ဖြင့် တွဲဖက်၍ စားသုံးပါက အရက်နာကျခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းအဆီ ဖုံးခြင်းများ မဖြစ်စေ ပါ။

ယင်း ဟင်းဂလာပင်ကို ပြုတ်သောက် ပါက ဆီးအတွက် အလွန်ကောင်းဧ။်။ ကျွဲ၊ နွားများ ဆီးချုပ်သောအခါ ထိုအပင်ကို ခုတ်စဉ်း၍ နွားစာတွင် ရောကျွေးရ၏။

( ဆောင်းပါးရှင်ဧ။် အဖိုးတစ်ဝမ်း ကွဲတော် သူသည် ညနေခင်းတိုင်း ချက်အရက်ဟုခေါ်သော အရက်ဖြူကို ပုံမှန်သောက်ပြီး ဟင်းဂလာချဉ်ကို အမြည်းအဖြစ် နေ့စဉ်စားသုံး ခဲ့ရာ အသက်(၉၉) နှစ်ကျော် (၁၀၀) အတွင်းရောက်မှ ကွယ်လွန်သည်ဟု သိရပါ၏။

တောဓလေ့တွင် ချက်အရက်သောက်ပြီး အရက်နာမကျေ စရန် ်ဟင်းဂလာချဉ်ဖတ်ကို ပဲကြီးလှော်နှင့် စားသုံးလေ့ ရှိကြောင်း သိရပါ၏ ။)

ဆေးမြင်းခွာရွက်

အရွက်သေး၏ ။ အရွက်နှင့်် အရိုးတွင် အမွှေးနုလေး များပါပြီး ရိုးတံ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် နှစ်မျိုးရှိပြီး ဆေးဖက်ဝင်၏ ။ ထိုအပင်ကို နွယ်လိုက်နှုတ်ယူ၊ နေရိပ်တွင်လှန်းအပင်ခြောက်သွေ့ သွားပါက သံဘူး( သို့ ) ဖန်ပုလင်းတွင်ထည့်။

နေ့စဉ်မတ်ခွက် တစ်ခွက်စာ လက်ဖက်ခြောက်ခပ် သလို ခပ်သောက်ပေး ပါက အသည်း အဆီဖုံးခြင်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး ဆီးကောင်း၊ ဆီးရွှင်စေကာ မျက်စိအားကောင်းစေ၏ ။

ဆီးဖြူသီး

မြန်မာဆေးကျမ်းများစွာ၌ ပါဝင်ပြီး အနောက်တိုင်း အာဟာရသုတေ သီများက ဗီတာမင်စီ အလွန်ကြွယ်ဝသော အသီးဖြစ် သည်ဟု အသိအမှတ်ပြု ထားကြ၏ ။ ၎င်းကို အစိမ်းအတိုင်းစားလျှင် သွေးချုပ်၊ လေချုပ်စေ၏ ။

အမျိုးသမီးများ ရာသီ အချိန်အခါတွင် မစားသင့်ပါ။ အသည်း အဆီဖုံးသူအတွက် ဆီးဖြူသီးဆားရည်စိမ် တစ်နေ့တစ်လုံး မျှစားပေးပါ။ ထိုအသီးကို အခြောက်လှန်းပြီး၊ ငါးဟင်း၊ ဝက်သားဟင်းတို့နှင့် ရောချက်စားလျှင် ဟင်းနူးစေပြီး အဆီဓာတ်ကို လျှော့နည်းစေပါသည်။

ရှောက်ရွက်

ရှောက်ရွက်ကို ပါးပါးညှပ်၊ အသုပ်တွင်ရောထည့်စားခြင်း၊ ဟင်းချိုပြုလုပ်သောက်ခြင်း၊ အတို့ိအမြှုပ်အဖြစ် စားသုံးပါ။ ရှောက်ရည်၊ ရှောက်ရွက်တို့သည် အသည်းအတွက် အလွန်ကောင်းသော ဓာတ်စာဖြစ်ပြီး အချဉ်ဟင်း များ၌ ရှောက်ရည် ထည့်ချက်ခြင်း၊ အကင်များ၌ ရှောက်ရည်ညှစ်စားခြင်းသည် အသည်း အဆီဖုံးခြင်း အတွက် ကာကွယ်ပါ၏ ။

ရဲယိုရွက်

ရဲယိုရွက်သည် နှုတ်ကိုမြိန်စေပြီး လေပူကိုနိုင်သော သတ္တိရှိ၏ ။အသည်းတွင် အပူအောင်းခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်းရောဂါ အတွက် ရဲယိုရွက်ကို တစ်ပတ်လျှင် (၂) ကြိမ်ခန့် စားသုံးပေးလျှင် ကာကွယ်ရာ ရောက်၏ ။

ထို့အပြင် ငါးခူ၊ ငါးဖယ် ၊ ငါးကြင်း ခြစ်များ နှင့် ရောချက်စားခြင်း ဖက်ထုပ်ပြုလုပ်ကြော်စားခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့ဖြင့်် လည်း ပေါင်းစားပေး နိုင်ပါ သည်။

သို့ိပါ၍ ( အဖိုးနည်း၊ဝန်ပါ ) ရိုးရာ ဆေးဖက်ဝင်အပင်၊ အသီး၊ အရွက်များကို စားသုံးရင်း ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင် ကာကွယ် နိုင်ပါ သည်။

Kyi Lwin Myint – Mudra

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့
Health
အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့

အစွမ်းထက်လှတဲ့ နှာရည်ယို၊ နှာမွှန်၊ နှာပိတ် (ထိပ်ကပ်နာ) ရောဂါအတွက် ခရေစေ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃/၄ လခန့်ကစပြီး နှာမွှန်ရောဂါ စွဲကပ်လာပါတယ်.. အိပ်ယာထချိန် နံက်အစောပိုင်းဆို အတော်လေးမွှန်ပါသည်.. မနားမနေကိုနှာချေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေး.. { စီထရင်း (သိုမဟုတ်) ဘာမီတွန်} သောက်ရင် ပျောက်ပါသည် ဆေးအာနိသင်ကုန်တာနှင့် ပြန်ဖြစ်ပါတော့သည်။ တကယ်မွှန်တဲ့နေ့ဆို စွတ်ကြယ်ဂျိုင်းပြတ်အင်္ကျီ ၃ ထည်လောက် နှာရည်ညှစ်ဖို့ ဆောင်ထားရပါသည်။ တရားထိုင်ချိန်၊ တရားမှတ်ချိန်ဆို နှာရည်တွေ တောက်တောက် တောက်တောက်နဲ့ အောက်ကိုစီးကျနေလောက်အောင်ကို မွှန်ပါတယ်… အနံဆိုးများတော့ မထွက်သေးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လခန့်က fbပေါ်မှာ ဦးဇင်းတစ်ပါးတင် ထားတဲ့ ပိုစ်လေးတစ်ခု ဖတ်ရပါသည်။ သူ ၁၄ …

အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ
Health
အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ

အသက္ရွည္လိုပါက (ဂ်င္း) ကို ၿမိဳပါ ” – မွတ္သားဖြယ္ရာ တိဗက္ဆရာေ တာ္ တစ္ပါး၏ နည္းေလးပါ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး တိဗက္ နိုင္ ငံကို အလည္အပတ္ ေရာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၏ ညႊန္ျကားမွဳ ျဖင့္ ေတာင္ ေပၚရြာ ေလးတစ္ ရြာ၏ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာ င္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တည္းခိုခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ထို ဘုန္းျကီးေတာ္ျကီး ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္တို ့မွာ အဂၤလိပ္စကားကို အ ေတာ္အသင့္ေျပာ နိုင္ျကရကား ယင္းဆရာ၀န္ အတြက္လြန္စြာ အဆင္ေျ ပ ေခ်ာေမြ ့လွေပသည္ ဧည့္ခံလိုက္သ ည္မွာလည္း …

Health
ခြေဖနောင့်ကွဲတာကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ

ခြေဖနောင့်ကွဲတာကို အချိန်တိုတိုနဲ့ သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ ခြေဖနောင့်ကွဲနေပြီ ဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ခန်းခြောက် တယ် ဆိုပြီး လူအများစု ထင်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသော အကြောင်းအရင်းတွေ ကြောင့်လည်း ခြေဖနောင့် ကွဲတတ် ပါတယ်။ ၆။ ကိုယ်အလေး ချိန်များခြင်း ကိုယ်အလေးချိန် များလာတဲ့ အခါ ခြေဖနောင့်မှာ ဖိအားတွေ များလာ ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခြေဖနောင့်မှာ အစိုဓါတ် မရှိတော့ဘဲ ခြေဖနောင့်ကွဲ သွားတာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်း လိုက်ရင် ခြေဖနောင့်ကွဲ တာလည်း သက်သာ သွားမှာ ပါ။ ၅။ ဗီတာမင်ဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဗီတာမင်၊ သတ္ထုဓါတ်နဲ့ …