ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ နိမိတ္ တေဘာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန - Amawpyay

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ နိမိတ္ တေဘာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ နိမိတ္ တေဘာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
Knowledge

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့ နိမိတ္ တေဘာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန

ႀကိဳတင္ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို နိမိတ္ဖတ္ ခဲ့ၾက သည္။ ေရွ႕၌ လာလတၱံ့ေသာ အေၾကာင္းတရား၊ အက်ိဳးတရား အျဖစ္အေရွးေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္ ကစၿပီး ေလာကုတၱရာ ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၌ အတိတ္၊ နိမိတ္၊ စနည္း၊ တေဘာင္ မ်ားကို မူတည္၍
ပ်က္ တို႔ ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးကာ

သယ္ေဆာင္ လာခဲ့သည့္ ေတးသီခ်င္ းတို႔ကို “တေဘာင္”ဟု ေခၚဆိုရာ ယခုေဖာ္ျပမည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေရွးေခတ္ နိမိတ္ တေဘာင္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ကုန္း ေဘာင္ ေခတ္ က တည္း က ေပၚ ခဲ့ တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တေဘာင္ တစ္ ခု ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ ဆိုခ်က္မ်ား ကေတာ့

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။

( ၂ ) ထိုဟသၤာ ကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ခြင္းမည္။

( ၃ ) မုဆိုး ကို ထီး႐ိုး႐ိုက္လိမ့္မည္ ။

(၄)ထီး႐ိုး ကို မိုးႀကိဳးပစ္ လိမ့္မည္။

(၅)သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္မည္။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။

(၇)လက္ပံ လည္း ရွားလိမ့္မည္။

(၈)ၾကက္မတြန္ လို႔ မိုးလင္းမည္ ။

(၉)ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္

(၁၀)ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာ လိမ့္မည္။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။ ဟံသာဝတီမြန္ တို႔ အင္းဝ ကို သိမ္းပိုက္ လိမ့္မည္။ ဟသၤာမွာ ဟံသာဝတီမြန္တို႔၏ အမွတ္အသား ျဖစ္ၿပီး

အင္းဆိုသည္မွာ အင္းဝကို ဆိုလိုသည္။ အင္းတို႔၏ အဝမွာ ရွိလို႔ အင္းဝ (InWa)၊ ျမစ္တို႔အင္းတို႔ ၏ ဆုံရာအဝမွာရွိလို႔ အဝ ( AVA )၊

အင္းကိုး အင္းအလယ္မွာ ရွိလို႔ အင္းနဝ(Innwa) စ သျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾက ပါ သည္ ။

(၂)ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလး နဲ႔ခြင္း မည္ ။ ထိုဟံသာဝတီ အင္အားစု ကို မုဆိုးဘို (ေ႐ႊဘို)အင္အားစုက အႏိုင္ယူ လိမ့္မည္။ ကုန္းေဘာင္မင္း ဆက္ကို အခ်ိဳ႕က မုဆိုးမင္းဆက္ဟုလည္း ေခၚၾက သည္ ။

(၃)မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္ လိမ့္မည္ ။ ထိုကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခၚ မုဆိုးမင္းဆက္ကို စေနနံတိုင္းတပါးမင္းက အႏိုင္ယူ ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္။

(၄)ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္ လိမ့္မည္ ။ စေနနံတိုင္းတပါးမင္းအစိုးရကို ၾကာသပေတးနံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၾကာသာပေတးနံ အဖြဲ႕အစည္း တို႔က ျဖဳတ္ ခ်ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးလိမ့္မည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မ ေတာ္၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း.. အားလုံးဟာ ၾကာသာပေတးနံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

(၅)သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္ မည္ ။ တပ္မေတာ္ မွာ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာ င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ..တို႔ ျဖစ္သည္။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။ ယခုပင္ ေႏြရာသီ ဆို ဧရာဝတီ မွာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာေတြ ဝါးလုံးေထာက္ စမ္းၿပီးသြားေနရၿပီ။ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ကေတာ့ သြားၿပီ..။

(၇) လက္ပံလည္း ရွား လိမ့္မည္ ။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခု အေတာအတြင္း တ႐ုတ္ နဲ႔ ကမာၻ႔ေဈးကြက္ က ကြၽန္းသစ္ထက္ ေတာင္ ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားဆုံးခိုးထုတ္ခံေနရေသာ

တမလန္းသစ္ မွာ လက္ပံမ်ိဳးႏြယ္ ဟု သိရ သည္ ။

(၈) ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးလင္းမည္။အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ က ျမန္မာျပည္ ကို ျပည္သူ႔ အာဏာပိုင္စိုးေသာ ဒီမိုကေရစီ အ လင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ေစလိမ့္မည္။

(၉) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္..ထို အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကို ေစာင့္ေရွာက္ အေလးထားေသာ မင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး

သာသနာေတာ္ ကို ျပန္လည္ထြန္းလင္းေစ လိမ့္မည္ ။ (ဗုဒၶရာဇာ= ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း)

(၁၀)ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္ ။ ဒါကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရေပအုံးမည္ ။

ေဒါက္တာအရွင္လကၡဏသာရ

REF: APANN PYAY

Unicode

သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ် တဘောင် ဖွင့်ဆိုချက် နှင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေ

ကြိုတင်ဖြစ်စဉ် များကို နိမိတ်ဖတ် ခဲ့ကြ သည်။ ရှေ့၌ လာလတ္တံ့သော အကြောင်းတရား၊ အကျိုးတရား အဖြစ်အရှေးခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင်အဆက်ဆက် ကစပြီး လောကုတ္တရာ ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ၌ အတိတ်၊ နိမိတ်၊ စနည်း၊ တဘောင် များကို မူတည်၍
ပျက် တို့ ကို အကျဉ်းချုံးကာ

သယ်ဆောင် လာခဲ့သည့် တေးသီချင် းတို့ကို “တဘောင်”ဟု ခေါ်ဆိုရာ ယခုဖော်ပြမည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရှေးခေတ် နိမိတ် တဘောင်များဖြစ် ကြသည်။

ကုန်း ဘောင် ခေတ် က တည်း က ပေါ် ခဲ့ တဲ့ နာမည်ကျော် တဘောင် တစ် ခု ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆိုချက်များ ကတော့

(၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကို ဆင်း မည် ။

( ၂ ) ထိုဟင်္သာ ကို မုဆိုး လေးနဲ့ခွင်းမည်။

( ၃ ) မုဆိုး ကို ထီးရိုးရိုက်လိမ့်မည် ။

(၄)ထီးရိုး ကို မိုးကြိုးပစ် လိမ့်မည်။

(၅)သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့်မည်။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။

(၇)လက်ပံ လည်း ရှားလိမ့်မည်။

(၈)ကြက်မတွန် လို့ မိုးလင်းမည် ။

(၉)ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်

(၁၀)ဗုဒ္ဓရာဇာ သာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး စည်ကားသာယာ ဝပြော လိမ့်မည်။

အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ

(၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကို ဆင်း မည် ။ ဟံသာဝတီမွန် တို့ အင်းဝ ကို သိမ်းပိုက် လိမ့်မည်။ ဟင်္သာမှာ ဟံသာဝတီမွန်တို့၏ အမှတ်အသား ဖြစ်ပြီး

အင်းဆိုသည်မှာ အင်းဝကို ဆိုလိုသည်။ အင်းတို့၏ အဝမှာ ရှိလို့ အင်းဝ (InWa)၊ မြစ်တို့အင်းတို့ ၏ ဆုံရာအဝမှာရှိလို့ အဝ ( AVA )၊

အင်းကိုး အင်းအလယ်မှာ ရှိလို့ အင်းနဝ(Innwa) စ သဖြင့် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြ ပါ သည် ။

(၂)ထိုဟင်္သာကို မုဆိုး လေး နဲ့ခွင်း မည် ။ ထိုဟံသာဝတီ အင်အားစု ကို မုဆိုးဘို (ရွှေဘို)အင်အားစုက အနိုင်ယူ လိမ့်မည်။ ကုန်းဘောင်မင်း ဆက်ကို အချို့က မုဆိုးမင်းဆက်ဟုလည်း ခေါ်ကြ သည် ။

(၃)မုဆိုးကို ထီးရိုးရိုက် လိမ့်မည် ။ ထိုကုန်းဘောင်မင်းဆက်ခေါ် မုဆိုးမင်းဆက်ကို စနေနံတိုင်းတပါးမင်းက အနိုင်ယူ ဖြုတ်ချလိမ့်မည်။

(၄)ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ် လိမ့်မည် ။ စနေနံတိုင်းတပါးမင်းအစိုးရကို ကြာသပတေးနံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကြာသာပတေးနံ အဖွဲ့အစည်း တို့က ဖြုတ် ချဖယ်ရှားပြီး လွတ်လပ်ရေး အရယူပေးလိမ့်မည်။

ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ၊ ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်၊ မျိုးချစ် ဗမာ့တပ်မ တော်၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း.. အားလုံးဟာ ကြာသာပတေးနံများသာ ဖြစ်သည် ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့ရလိမ့်မည်။

(၅)သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့် မည် ။ တပ်မတော် မှာ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့သူများထဲမှ လေးယောက်မှာ နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်။

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမော င်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ..တို့ ဖြစ်သည်။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။ ယခုပင် နွေရာသီ ဆို ဧရာဝတီ မှာ မော်တော်၊ သင်္ဘောတွေ ဝါးလုံးထောက် စမ်းပြီးသွားနေရပြီ။ မြစ်ဆုံစီမံ ကိန်းသာ အကောင်အထည်ဖော်လို့ကတော့ သွားပြီ..။

(၇) လက်ပံလည်း ရှား လိမ့်မည် ။ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ပင် ယခု အတောအတွင်း တရုတ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် က ကျွန်းသစ်ထက် တောင် ကြိုက်လို့ အများဆုံးခိုးထုတ်ခံနေရသော

တမလန်းသစ် မှာ လက်ပံမျိုးနွယ် ဟု သိရ သည် ။

(၈) ကြက်မတွန်လို့ မိုးလင်းမည်။အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် က မြန်မာပြည် ကို ပြည်သူ့ အာဏာပိုင်စိုးသော ဒီမိုကရေစီ အ လင်းခေတ်သို့ ရောက်စေလိမ့်မည်။

(၉) ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်မည်။ သို့သော်..ထို အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးဘာသာသာသနာ ကို စောင့်ရှောက် အလေးထားသော မင်းအစိုးရ တက်လာပြီး

သာသနာတော် ကို ပြန်လည်ထွန်းလင်းစေ လိမ့်မည် ။ (ဗုဒ္ဓရာဇာ= ဗုဒ္ဓသာသနာပြုမင်း)

(၁၀)ဗုဒ္ဓရာဇာ သာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး စည်ကားသာယာ ဝပြောလိမ့်မည် ။ ဒါကတော့ ဖြစ်မလာသေးလို့ စောင့်ကြည့်ရပေအုံးမည် ။

ဒေါက်တာအရှင်လက္ခဏသာရ

REF: APANN PYAY

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …