သားဦးမွာ စေန ေမြးလွ်င္ မီးလိုေမႊဟုေတာ႔ မဆိုပါနဲ႔ - Amawpyay

သားဦးမွာ စေန ေမြးလွ်င္ မီးလိုေမႊဟုေတာ႔ မဆိုပါနဲ႔

သားဦးမွာ စေန ေမြးလွ်င္ မီးလိုေမႊဟုေတာ႔ မဆိုပါနဲ႔
Knowledge

သားဦးမွာ စေန ေမြးလွ်င္ မီးလိုေမႊဟုေတာ႔ မဆိုပါနဲ႔

စေနသားသမီးဟာ ဒုတိယ ဘုန္းကံ အႀကီးဆုံး စေနသား ဦးေမြးလိုိ႔ ဓါးထမ္းေက်ာ္တဲ့ မိဘေတြ ေစာေစာေသ ကုန္ၾကေလရဲ႕ စေနေန႔ မရွိိခဲ့ရင္ ရတနာ၃ပါးလည္းေလာက မွာမရွိ ႏိုင္ေတာ့ဘူး

စေနေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရတနာ၃ပါးစုံတဲ့ ရတနာအခါေတာ္ေန႔ပဲဲ

စေနေန႔ဟာ တနည္းအားျဖင့္ ဓမၼစက္စတည္ တဲ့ေန စေနေနဟာ သိိပ္မြန္ျမတ္ တဲ့ေန႔ ဘုရားရတနာ ဗုဒၶဟူးေန႔စေ ပၚသည္္

တရားရတနာနဲ႔ သံံဃာ ရတနာ ကေတာ့ စေနေန႔မွ ာစေပၚတာ ဘုရားေမြးေန႔ ေသာၾကာေန႔က အျမတ္ဆုံး ၆၄၇ ရတနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက

ဗုဒၶဟူးေန႔ တရားနဲ႔သံဃာက စေနေန႔စေ ပၚရပါတယ္ ရတနာသုံးပါးေပၚတဲ့ေန႔ေတြဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာ ကိုေကာက္လည္း ၄၇၇ပဲေနာ္ စေနေန႔ မရွိပဲ

တရားလည္းမရွိ ႏိုင္ သံဃာရတနာလည္း မရွိႏိိုင္ တရားနဲ႔သံဃာမွ မရွိရင္ ဘုရားပြင့္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းမသိႏိုင္ ရတနာ၃ပါး နဲ႔ သာသနာႀကီး ဆုံေတြ႕ခြင့္ရတာ

ဒါကိုိ သားဦးစေနမီး လိုေမႊဆိုၿပီး ေပါက္ကရေျပာသူက ရွိခဲ့တယ္ ရဟန္းေတာ္ေတြ အားလုံးဟာ ဘုရားရဲ႕ ဘာေတြလဲ သားေတာ္ေတြ မဟုတ္ဘူးလား

သားေတြထဲက ဦးဆုံးသားကိုိ ဘာလို႔ေခၚ သားဦး လို႔ေခၚတယ္ေနာ္ပထမဦးဆုံး စေနေန႔မွာ ဓမၼစၾကာတရားဦးေဟာေတာ့ အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္ တည္တယ္

ဘုရားထံမွာ ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းတယ္ သံဃာရတနာ အစဟာ ေဗဒင္ဆရာကပဲ ေကာ႑ည က ေဗဒင္ဆရာဘဝ ကလာတာေလ ရဟန္းေတြမွာ ပထမဆုံး ေသာတာပန္ရဟန္းက ေဗဒင္ဆရာေကာ႑ညပဲေလ ေကာ႑ည က ဘုရားအမ်ိဳး သက်သာကီဝင္ မ်ိဳးႏြယ္ပဲ

ပထမဆုံးရဟန္း ဟာ ေဗဒင္ဆရာဘဝက လာတယ္လို႔ိ မွတ္ပါ။ တပုႆ နဲ႔ဘလႅိက ညီေနာင္ဟာ လူပုဂၢိဳလ္ အေနနဲ႔ ဘုရားကိုိ စၿပီးဖူးရတာ မွန္တယ္။ သူတို႔ဟာ အရိယာမျဖစ္ဘူး ။

သရဏဂုံ ၂ပါး တည္သူ ကုန္သည္ညီေနာင္ က ရဟန္းမွမျဖစ္ပဲကို ဘုရားဖူး သက္သက္ပဲ ကို တကယ့္သားေတာ္ ရဟန္းဟာ စေနေန႔စေပၚတာေလ စေနသားဦး ပုထုဇဥ္ဘဝက အရိယာ ျဖစ္ေတာ့ အလြန္မထူးသြား ဘူးလား ဒါ့ေၾကာင့္ စေန သားဦး အလြန္ထူးတယ္။

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး နရပတိ ေနတက္ေရတက္ မွာေမြးလိုိ႔ ဘယ့္သူ႔ကိူမွ မီးလိုမေမႊသြားဘူးေလေခတ္ အဆက္ဆက္က ရဟႏၲာမေထရ္ႀကီးေတြ သားဦးစေနေတြ မ်ားခဲ့ၾကတယ္ မိဘကိုရာသက္ပန္ အိမ္ေထာင္မျပဳပဲ ရွာေကြၽးေန သူေတြ လည္းမ်ားစြာေတြ႕ရတယ္

စေနသားသမီ းသားဦးေမြးတဲ့ မိဘဟာ ကေလးက ဘုန္းအလြန္ႀကီးတယ္ အဲဒီီမိဘေတြဟာ သီလမလုံဘူးဆိုရင္ အက်င့္ စ႐ိုက္ မျပည့္စုံရင္ အဲမိဘေတြ လွိမ့္ခံေရာပဲ

အမွန္တကယ္သား ဦးစေနကေလးဟာ ေလာကကို အက်ိဳးျပဳဖို ႔ေရာက္လာတာ အကယ္၍ မိမိဓါးထမ္းေက်ာ္ ခဲ့ေသာ ဤသားဦးစေန ကေလးသည္ အနာဂတ္၌ ရဟႏၲာျဖစ္မယ့္သူဆိုရင္ ဓါးထမ္းေက်ာ္တဲ့မိဘ မေတြးဝံ့ဘူးေနာ္

စေနသားဦးေမြးရင္ ေကာင္းလားဆိူရင္ ေကာင္းတယ္။ အေကာင္းကိုလြန္ေနတာ ေကာင္းတဲ့ဒဏ္မခံႏိုင္ရင္ သြားတာပဲ

လူ႔ျပည္နဲ႔ျဗဟၼာ့ျပည္ စတင္ဆက္သြယ္ တဲ့ေန႔ လည္္း စေနေန႔ပါပဲ နတ္ျဗဟၼာေပါင္း ၁၈ကုေဋ ကြၽတ္တမ္းဝင္ တဲ့ေန႔ဟာလည္း စေနေန႔ပါပဲ

ဒီေလာက္မြန္ျမတ္တဲ့ စေနေန႔ကိုိ ဘာအေထာက္ထားနဲ႔ သားဦးစေန မီးလိုေမႊလို႔ေျပာခဲ့ သလဲ ေရွ႕လူႀကီးေတြဟာ အ႐ူးေတြ မ်ားတယ္။

အက်ိဳး အေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ မသုံးသပ္္ တတ္ ပညာ နည္းပါးၾကတယ္ ေရွ႕ေခတ္က ရဟန္းနဲ႔ပုဏၰား ၂မ်ိဳးသာလွ်ငိ ပညာႂကြယ္ ခဲ့ၾကတယ္ သူဆငိးရဲမ်ိဳး၌ ပညာရွိအလြန္ရွားပါးခဲ့တယ္ ေရွးစကားအမွားေတြ မ်ားစြာရွိတယ္

သူဆင္းရဲမ်ိဳးေတြက အဲေခတ္ေတြက ပညာမသင္ ႏိုင္ဘူးေလ အ႒ာရသ၁၈ရပ္ဆိုတာ မင္းညီမင္းသားေတြနဲ႔သူႂကြယ္သားသမီးေတြပဲ သင္ႏိုိင္တာေလ အဲဒီေတာ့ ပညာမတတ္ တဲ့ေခတ္က ေျပာခဲ့တဲ့ေပါက္ လြတ္ပဲစား စကားေတြကို လက္မခံ ပဲျပင္ရမွာ ရွိရင္ျပင္ရမွာပဲ

စကားတိုင္းကို မဆိုလိုိ ဘူး ေနာ္ အမွားစကားေတြ ကိုေတာ့ ျပင္ကို ျပင္ရမယ္။ သားဦးစေနမီးလိုေမႊတဲ့ ဘယ္ကေလ ကဝက ေျပာခဲ့တာ ပါလိမ့္ စေနေန႔ေလာက္ အက်ိဳးထူးမ်ား တဲ့ေန႔ ကို စေနေန႔မရွိရင္ ဗုဒၶဘာသာလည္းမရွိ

အကိုတို ႔ိဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခြင့္ ရခဲ့တာ မဟာသကၠရာဇ္၁၀၃ ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔ရဲ႕ေက်းဇူးကင္းလို႔လား

ဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္္ အမွားမလုပ္ မိေစရန္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

Unicode

သားဦးမှာ စနေ မွေးလျှင် မီးလိုမွှေဟုတော့ မဆိုပါနဲ့

စနေသားသမီးဟာ ဒုတိယ ဘုန်းကံ အကြီးဆုံး စနေသား ဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့ မိဘတွေ စောစောသေ ကုန်ကြလေရဲ့ စနေနေ့ မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်းလောက မှာမရှိ နိုင်တော့ဘူး

စနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီး ရတနာ၃ပါးစုံတဲ့ ရတနာအခါတော်နေ့ပဲ

စနေနေ့ဟာ တနည်းအားဖြင့် ဓမ္မစက်စတည် တဲ့နေ စနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ် တဲ့နေ့ ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စေ ပါ်သည်

တရားရတနာနဲ့ သံံဃာ ရတနာ ကတော့ စနေနေ့မှ ာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ ရတနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စေ ပါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာ ကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော် စနေနေ့ မရှိပဲ

တရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်း မရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့ သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာ

ဒါကို သားဦးစနေမီး လိုမွှေဆိုပြီး ပေါက်ကရပြောသူက ရှိခဲ့တယ် ရဟန်းတော်တွေ အားလုံးဟာ ဘုရားရဲ့ ဘာတွေလဲ သားတော်တွေ မဟုတ်ဘူးလား

သားတွေထဲက ဦးဆုံးသားကို ဘာလို့ခေါ် သားဦး လို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံး စနေနေ့မှာ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော့ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန် တည်တယ်

ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြုခွင့်တောင်းတယ် သံဃာရတနာ အစဟာ ဗေဒင်ဆရာကပဲ ကောဏ္ဍည က ဗေဒင်ဆရာဘဝ ကလာတာလေ ရဟန်းတွေမှာ ပထမဆုံး သောတာပန်ရဟန်းက ဗေဒင်ဆရာကောဏ္ဍညပဲလေ ကောဏ္ဍည က ဘုရားအမျိုး သကျသာကီဝင် မျိုးနွယ်ပဲ

ပထမဆုံးရဟန်း ဟာ ဗေဒင်ဆရာဘဝက လာတယ်လို့ိ မှတ်ပါ။ တပုဿ နဲ့ဘလ္လိက ညီနောင်ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့ ဘုရားကို စပြီးဖူးရတာ မှန်တယ်။ သူတို့ဟာ အရိယာမဖြစ်ဘူး ။

သရဏဂုံ ၂ပါး တည်သူ ကုန်သည်ညီနောင် က ရဟန်းမှမဖြစ်ပဲကို ဘုရားဖူး သက်သက်ပဲ ကို တကယ့်သားတော် ရဟန်းဟာ စနေနေ့စပေါ်တာလေ စနေသားဦး ပုထုဇဉ်ဘဝက အရိယာ ဖြစ်တော့ အလွန်မထူးသွား ဘူးလား ဒါ့ကြောင့် စနေ သားဦး အလွန်ထူးတယ်။

ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး နရပတိ နေတက်ရေတက် မှာမွေးလို့ ဘယ့်သူ့ကိူမှ မီးလိုမမွှေသွားဘူးလေခေတ် အဆက်ဆက်က ရဟန္တာမထေရ်ကြီးတွေ သားဦးစနေတွေ များခဲ့ကြတယ် မိဘကိုရာသက်ပန် အိမ်ထောင်မပြုပဲ ရှာကျွေးနေ သူတွေ လည်းများစွာတွေ့ရတယ်

စနေသားသမီ းသားဦးမွေးတဲ့ မိဘဟာ ကလေးက ဘုန်းအလွန်ကြီးတယ် အဲဒီမိဘတွေဟာ သီလမလုံဘူးဆိုရင် အကျင့် စရိုက် မပြည့်စုံရင် အဲမိဘတွေ လှိမ့်ခံရောပဲ

အမှန်တကယ်သား ဦးစနေကလေးဟာ လောကကို အကျိုးပြုဖို့ရောက်လာတာ အကယ်၍ မိမိဓါးထမ်းကျော် ခဲ့သော ဤသားဦးစနေ ကလေးသည် အနာဂတ်၌ ရဟန္တာဖြစ်မယ့်သူဆိုရင် ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘ မတွေးဝံ့ဘူးနော်

စနေသားဦးမွေးရင် ကောင်းလားဆိူရင် ကောင်းတယ်။ အကောင်းကိုလွန်နေတာ ကောင်းတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ရင် သွားတာပဲ

လူ့ပြည်နဲ့ဗြဟ္မာ့ပြည် စတင်ဆက်သွယ် တဲ့နေ့ လည်း စနေနေ့ပါပဲ နတ်ဗြဟ္မာပေါင်း ၁၈ကုဋေ ကျွတ်တမ်းဝင် တဲ့နေ့ဟာလည်း စနေနေ့ပါပဲ

ဒီလောက်မွန်မြတ်တဲ့ စနေနေ့ကို ဘာအထောက်ထားနဲ့ သားဦးစနေ မီးလိုမွှေလို့ပြောခဲ့ သလဲ ရှေ့လူကြီးတွေဟာ အရူးတွေ များတယ်။

အကျိုး အကြောင်းဆီလျှော်စွာ မသုံးသပ် တတ် ပညာ နည်းပါးကြတယ် ရှေ့ခေတ်က ရဟန်းနဲ့ပုဏ္ဏား ၂မျိုးသာလျှငိ ပညာကြွယ် ခဲ့ကြတယ် သူဆငိးရဲမျိုး၌ ပညာရှိအလွန်ရှားပါးခဲ့တယ် ရှေးစကားအမှားတွေ များစွာရှိတယ်

သူဆင်းရဲမျိုးတွေက အဲခေတ်တွေက ပညာမသင် နိုင်ဘူးလေ အဋ္ဌာရသ၁၈ရပ်ဆိုတာ မင်းညီမင်းသားတွေနဲ့သူကြွယ်သားသမီးတွေပဲ သင်နိုင်တာလေ အဲဒီတော့ ပညာမတတ် တဲ့ခေတ်က ပြောခဲ့တဲ့ပေါက် လွတ်ပဲစား စကားတွေကို လက်မခံ ပဲပြင်ရမှာ ရှိရင်ပြင်ရမှာပဲ

စကားတိုင်းကို မဆိုလို ဘူး နော် အမှားစကားတွေ ကိုတော့ ပြင်ကို ပြင်ရမယ်။ သားဦးစနေမီးလိုမွှေတဲ့ ဘယ်ကလေ ကဝက ပြောခဲ့တာ ပါလိမ့် စနေနေ့လောက် အကျိုးထူးများ တဲ့နေ့ ကို စနေနေ့မရှိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမရှိ

အကိုတို့ိဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခွင့် ရခဲ့တာ မဟာသက္ကရာဇ်၁၀၃ ဝါဆိုလပြည့် စနေနေ့ရဲ့ကျေးဇူးကင်းလို့လား

ဗဟုသုတရစေရန်နှင့် အမှားမလုပ် မိစေရန် ပြန်လည် တင်ပြခြင်းဖြစ် ပါသည်။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …