လူလိမ္္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မနိုင္ပါဘူး - Amawpyay

လူလိမ္္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မနိုင္ပါဘူး

လူလိမ္္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မနိုင္ပါဘူး
Knowledge

လူလိမ္္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မနိုင္ပါဘူး

လူလိမ္ကို အနိုင္ယူနည္း…

“သေစၥနာလိကဝါဒိန”တဲ့။“အလိကဝါဒီ” ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မွန္မွန္မေျပာဘူး။ မဟုတ္တာ မမွန္တာကို အျမဲ ေျပာေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးကို သေစၥန-မိမိကမွန္တာကိုသာ ေျပာျခင္းျဖင့္ အနိုင္ယူပါတဲ့။

ဆိုိလိုတာက လိိမ္တတ္တဲ့သူကို မလိမ္ဘဲနဲ႔ဲ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာျခင္းျဖင့္ အနိုင္ ယူရမယ္။

ဒါ ပစၥဳပၸန္ဘဝမွာ အနိုိင္ယူပုံ ကို ေျပာတာ။ဘယ္ေလာက္ လိိမ္လိမ္ကိုယ္ကမွန္တာကိုပဲေျပာတယ္။

မွန္တာေျပာလို႔ မွန္တာေျပာတဲ့သူ ဒုကၡေရာက္ခ်င္ေရာက္ သြားမယ္။ လိမ္္ေျပာတဲ့ သူ က အထက္တန္းေရာက္ခ်င္ေရာက္ သြားမယ္ေပါ့။

ေလာကီ လူေတြ အျမင္ကို ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ မလိမ္လို႔ ေနရာတကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာလို႔ ဒီလူ ဒုကၡေရာက္တာ၊မႀကီးပြား တာလို႔ ေျပာမယ္။

ဟို လူ က ေတာ့ လိမ္ၿပီးေတာ့ ပစၥဳပၸန္ ဘဝမွာႀကီးပြား တိုးတက္ေန တာလည္း ရွိနိုင္ တာေပါ့။

အဲဒီေတာ့ အနိုင္အရွုံးဟာ လိမ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က နိုင္သေယာင္ ရွိတယ္။

မွန္မွန္ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္္က အရွုံးသမား ျဖစ္ေန တယ္။

သို႔ေသာ္ သံသရာနဲ႔ ၾကည့္ လိုက္မယ္ ဓမၼ အျမင္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ လိမ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သည္ဘယ္ေလာက္ ထိေအာင္ နိမ့္က် သြားလဲ ဆိုတာျမတ္စြာဘုရား က ေဟာထား တယ္။

“ဧကံ ဓမၼံ အတီတႆ၊မုသာဝါဒိႆ ဇႏၲိေနာ ဝိတိဏၰ ပရေလာကႆ၊နတၳိ ပါပံ အကာရိယံ”

မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုမွု ဝစီ သစၥာတရား တစ္ခုကိုေက်ာ္ လြန္ၿပီး လိမ္ညာ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ဟာ သူ မလုပ္တဲ့ အကုသိုလ္ ဆိုတာ မရွိဘူး တဲ့။

အဲဒီေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ရဲ့သႏၲာန္မွာ အကုသိုလ္ မ်ိဳးစုံ ဝင္ေနတယ္။ အကုသိုိလ္ ေတြ ဝင္လာတယ္ ဆို ကတည္းက ဒီ ပုဂၢိဳလ္ ဟာ ဆုတ္ယုတ္ ဖို႔ပဲ။

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ဟာ အကုသိုလ္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ရ တယ္။

ေအး၊ဒါေၾကာင့္ အကုသိုလ္ရဲ့ လႊမ္းမိုးမွု ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အကုသိုလ္ဟာ ဘယ္ကိုပို ႔သလဲ ဆိုရင္

“ေယေကစိအကုသလာ ဓမၼာ၊ သေဗၺ ေတ အေဓာ ဘာ ဂဂၤမနီယာ”

အကုသိုလ္ မွန္သမၽွ ဟာ ေအာက္ဆြဲ ခ်တာပဲ။ ကုသိုလ္ မွန္သမၽွ ဟာ အထက္ကို မ တင္တယ္။

အကုသိုလ္ ေတြ လႊမ္းမိုး ႏွိပ္စက္မွု ခံရတဲ့ လိမ္ လည္ တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ရဲ့ သႏၲာန္မွာ..

အကုသိုလ္ေတြ လႊမ္းမိုးေနသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ဟာ ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ တန္း ေနာက္တန္း က်တဲ့ ဘဝမ်ိဳးနဲ႔ သံသရာမွာ က်င္ လည္ ရမယ္။

သူက အရွုံးသမား ျဖစ္ေနတယ္။

မွန္ကန္စြာ ေျပာတတ္ တဲ့ လူ တစ္ေယာက္ရဲ့ သႏၲာန္ မွာ အကုသိုလ္ ဆိုတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းစင္တဲ့ အတြက္ ဒီဘဝ မွာ သူဟာ ရွုံးသလိုလို ၾကဳံရေသာ္လည္း ပဲ သံသရာမွာ သူက အဆင့္ျမင့္ သ ထက္ ျမင့္လာတယ္။

ဘာ နဲ႔ ဥပမာ တူ လဲဆိုရင္ နီတိက်မ္း ေတြမွာ ေျပာ တယ္။

“တြင္းတူးတဲ့ လူ နဲ႔ တံတိုင္းစီ တဲ့ လူ” တဲ့။

တြင္းတူးတဲ့သူ ဆိုတာ တြင္းနက္ေလ ေအာက္ ေရာက္ သြားေလ ပဲ။ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပထမ စ တူးခါစ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ထိုင္ တူး မွာေပါ့။

တြင္းနက္ သြား ရင္ တြင္းထဲ ဆင္းတူးရတာ၊ သူက တေျဖးေျဖး နိမ့္က် သြားတယ္။တံတိုင္းစီတဲ့ လူ က အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ တံတိုင္း ျမင့္ လာေလ လူကလည္း အထပ္ျမင့္လာတယ္။

အဲဒီလိုပဲ လိမ္တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟာ အကုသိုလ္ရဲ့ လႊမ္းမိုးမွု ေၾကာင့္ နိမ့္က် သြားတယ္။တြင္းတူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အလားတူတယ္။မွန္ကန္တဲ့ စကားကို ဆိုတဲ့သူဟာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္ တက္ လာတယ္။

မွန္ကန္တဲ့စကားေတြ ဆို မွု ကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး သူ႔ရဲ့ သႏၲာန္မွာ ကုသိုလ္ေတြ တေျဖးေျဖး ျမင့္ တက္ လာ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ သံသရာနဲ႔ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဓမၼ ရွု ေထာင့္ က ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ လိမ္တဲ့ လူဟာ အရွုံး သမား ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ က အနိုင္ ရတယ္ေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ ပရိတ္သတ္ တို႔ ေလာက အျမင္နဲ႔ “နိုင္သူႏွင့္ ရွုံးသူ”ဟာ ပုံစံ တစ္မ်ိဳး နဲ႔ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓမၼအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မွ တကယ့္နိုင္သူ အစစ္နဲ႔ ရွုံးသူ အစစ္ကို ျမင္ၾက ရမွာ။

တို႔တေတြ ဟာ နိုင္သူ ဘက္က ေနမလား၊ ရွုံးသူ ဘက္ က ေနမလား၊ သို႔မဟုတ္ တို႔တေတြဟာ ဘယ္ နည္းနဲ႔ အနိုင္ ယူမလဲ ဆိုတာ ကို လည္းပဲ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားတဲ့ ေဒသနာေတာ္အရ မွတ္ သား သင့္တယ္။

မွတ္သားၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ့ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လက္ ေတြ႕ က်င့္သုံး ဖို႔ လိုအပ္တယ္။

လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ဘုန္းႀကီးတို႔တေတြ ဟာ သံသရာမွာ အရွုံးသမားမ်ား မျဖစ္ဘဲ အနိုင္ရ သူ မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္ ပရိသတ္တို႔ သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကား ခဲ့တဲ့

“အေကၠာေဓန ဇိေန ေကာဓံ၊`အသာဓု သာဓုနာ ဇိေန” “ဇိေန ကဒရိယံ ဒါေနနသေစၥနာ’လိကဝါဒိနံ။”ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ဦးထိပ္ ထားၿပီး သံသရာ ဘဝမွာ အနိုင္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သာ ျဖစ္ၾက ပါေစ ကုန္သတည္း။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္္

ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ

Unicode

လူလိမ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မနိုင်ပါဘူး

လူလိမ်ကို အနိုင်ယူနည်း…

“သစ္စေနာလိကဝါဒိန”တဲ့။“အလိကဝါဒီ” ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မှန်မှန်မပြောဘူး။ မဟုတ်တာ မမှန်တာကို အမြဲ ပြောနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးကို သစ္စေန-မိမိကမှန်တာကိုသာ ပြောခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါတဲ့။

ဆိုလိုတာက လိမ်တတ်တဲ့သူကို မလိမ်ဘဲနဲ့ဲ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောခြင်းဖြင့် အနိုင် ယူရမယ်။

ဒါ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာ အနိုင်ယူပုံ ကို ပြောတာ။ဘယ်လောက် လိမ်လိမ်ကိုယ်ကမှန်တာကိုပဲပြောတယ်။

မှန်တာပြောလို့ မှန်တာပြောတဲ့သူ ဒုက္ခရောက်ချင်ရောက် သွားမယ်။ လိမ်ပြောတဲ့ သူ က အထက်တန်းရောက်ချင်ရောက် သွားမယ်ပေါ့။

လောကီ လူတွေ အမြင်ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် မလိမ်လို့ နေရာတကာ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောလို့ ဒီလူ ဒုက္ခရောက်တာ၊မကြီးပွား တာလို့ ပြောမယ်။

ဟို လူ က တော့ လိမ်ပြီးတော့ ပစ္စုပ္ပန် ဘဝမှာကြီးပွား တိုးတက်နေ တာလည်း ရှိနိုင် တာပေါ့။

အဲဒီတော့ အနိုင်အရှုံးဟာ လိမ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်သယောင် ရှိတယ်။

မှန်မှန်ပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က အရှုံးသမား ဖြစ်နေ တယ်။

သို့သော် သံသရာနဲ့ ကြည့် လိုက်မယ် ဓမ္မ အမြင်နဲ့ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် လိမ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သည်ဘယ်လောက် ထိအောင် နိမ့်ကျ သွားလဲ ဆိုတာမြတ်စွာဘုရား က ဟောထား တယ်။

“ဧကံ ဓမ္မံ အတီတဿ၊မုသာဝါဒိဿ ဇန္တိနော ဝိတိဏ္ဏ ပရလောကဿ၊နတ္ထိ ပါပံ အကာရိယံ”

မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုမှု ဝစီ သစ္စာတရား တစ်ခုကိုကျော် လွန်ပြီး လိမ်ညာ ပြောဆိုတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဟာ သူ မလုပ်တဲ့ အကုသိုလ် ဆိုတာ မရှိဘူး တဲ့။

အဲဒီတော့ လူတစ်ယောက် ရဲ့သန္တာန်မှာ အကုသိုလ် မျိုးစုံ ဝင်နေတယ်။ အကုသိုလ် တွေ ဝင်လာတယ် ဆို ကတည်းက ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ ဆုတ်ယုတ် ဖို့ပဲ။

မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဟာ အကုသိုလ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရ တယ်။

အေး၊ဒါကြောင့် အကုသိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကုသိုလ်ဟာ ဘယ်ကိုပို့သလဲ ဆိုရင်

“ယေကေစိအကုသလာ ဓမ္မာ၊ သဗ္ဗေ တေ အဓော ဘာ ဂင်္ဂမနီယာ”

အကုသိုလ် မှန်သမျှ ဟာ အောက်ဆွဲ ချတာပဲ။ ကုသိုလ် မှန်သမျှ ဟာ အထက်ကို မ တင်တယ်။

အကုသိုလ် တွေ လွှမ်းမိုး နှိပ်စက်မှု ခံရတဲ့ လိမ် လည် တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ရဲ့ သန္တာန်မှာ..

အကုသိုလ်တွေ လွှမ်းမိုးနေသည့် အတွက် ကြောင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် အောက် တန်း နောက်တန်း ကျတဲ့ ဘဝမျိုးနဲ့ သံသရာမှာ ကျင် လည် ရမယ်။

သူက အရှုံးသမား ဖြစ်နေတယ်။

မှန်ကန်စွာ ပြောတတ် တဲ့ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ သန္တာန် မှာ အကုသိုလ် ဆိုတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်တဲ့ အတွက် ဒီဘဝ မှာ သူဟာ ရှုံးသလိုလို ကြုံရသော်လည်း ပဲ သံသရာမှာ သူက အဆင့်မြင့် သ ထက် မြင့်လာတယ်။

ဘာ နဲ့ ဥပမာ တူ လဲဆိုရင် နီတိကျမ်း တွေမှာ ပြော တယ်။

“တွင်းတူးတဲ့ လူ နဲ့ တံတိုင်းစီ တဲ့ လူ” တဲ့။

တွင်းတူးတဲ့သူ ဆိုတာ တွင်းနက်လေ အောက် ရောက် သွားလေ ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပထမ စ တူးခါစ မြေကြီး ပေါ်မှာ ထိုင် တူး မှာပေါ့။

တွင်းနက် သွား ရင် တွင်းထဲ ဆင်းတူးရတာ၊ သူက တဖြေးဖြေး နိမ့်ကျ သွားတယ်။တံတိုင်းစီတဲ့ လူ က အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ တံတိုင်း မြင့် လာလေ လူကလည်း အထပ်မြင့်လာတယ်။

အဲဒီလိုပဲ လိမ်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ အကုသိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ကြောင့် နိမ့်ကျ သွားတယ်။တွင်းတူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အလားတူတယ်။မှန်ကန်တဲ့ စကားကို ဆိုတဲ့သူဟာ တဖြည်းဖြည်း မြင့် တက် လာတယ်။

မှန်ကန်တဲ့စကားတွေ ဆို မှု ကို အကြောင်း ပြုပြီး သူ့ရဲ့ သန္တာန်မှာ ကုသိုလ်တွေ တဖြေးဖြေး မြင့် တက် လာ တယ်။

ဒါကြောင့် သံသရာနဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဓမ္မ ရှု ထောင့် က ကြည့်မယ် ဆိုရင် လိမ်တဲ့ လူဟာ အရှုံး သမား ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က အနိုင် ရတယ်ပေါ့။

ဒါကြောင့် တရားချစ်ခင် သူတော်စင် ပရိတ်သတ် တို့ လောက အမြင်နဲ့ “နိုင်သူနှင့် ရှုံးသူ”ဟာ ပုံစံ တစ်မျိုး နဲ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်သော်လည်း ဓမ္မအမြင်နဲ့ ကြည့်မှ တကယ့်နိုင်သူ အစစ်နဲ့ ရှုံးသူ အစစ်ကို မြင်ကြ ရမှာ။

တို့တတွေ ဟာ နိုင်သူ ဘက်က နေမလား၊ ရှုံးသူ ဘက် က နေမလား၊ သို့မဟုတ် တို့တတွေဟာ ဘယ် နည်းနဲ့ အနိုင် ယူမလဲ ဆိုတာ ကို လည်းပဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတဲ့ ဒေသနာတော်အရ မှတ် သား သင့်တယ်။

မှတ်သားပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လက် တွေ့ ကျင့်သုံး ဖို့ လိုအပ်တယ်။

လက်တွေ့ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့တတွေ ဟာ သံသရာမှာ အရှုံးသမားများ မဖြစ်ဘဲ အနိုင်ရ သူ များ ဖြစ်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်ရမယ်။

ဒါကြောင့် တရားချစ်ခင်သူတော်စင် ပရိသတ်တို့ သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြား ခဲ့တဲ့

“အက္ကောဓေန ဇိနေ ကောဓံ၊`အသာဓု သာဓုနာ ဇိနေ” “ဇိနေ ကဒရိယံ ဒါနေနသစ္စေနာ’လိကဝါဒိနံ။”ဟူသော ဒေသနာတော်ကို ဦးထိပ် ထားပြီး သံသရာ ဘဝမှာ အနိုင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သာ ဖြစ်ကြ ပါစေ ကုန်သတည်း။

ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်

ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …