အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ - Amawpyay

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ
Knowledge

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

ေခတ္သစ္ဒီဇိုင္းမ်ား ႏွင့္ထူးျခားေသာ ဗိသုကာ လက္ရာ မ်ားျဖင့္ တည္ထားေသာ ေတာင္ထိပ္‌ေပၚ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေလးဟာ ဗုဒၶဘာသာတို႔ သာမန္ထက္ ပိုၿပီး တရားအားထုတ္ ဖို႔အတြက္ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ Tambon Khaem Son ေဒသ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန္ သည္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ တရား အားထုတ္သူမ်ား အတြက္ဓမၼ ဆိတ္ၿငိမ္ ရာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

တရားေဟာေျပာရန္ အတြက္ ခန္းမ ၊ ေစတီ ႏွင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ား ပတ္ပတ္လည္ ရွိေသာ ေတာင္ထိပ္ဘုရား‌ေက်ာင္း ေစတီသည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး အလြန္အံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္း‌ေလာက္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆင္ေဆာက္လုပ္ထား ၿပီး အသစ္ဆန္း ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားေသာ ေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

Khao Kho ေဒသရဲ႕တည္ေနရာကို‌ ေ႐ြး ခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟာ သဘာ၀ ေတာေတာင္ အလွမ်ားျဖင့္ တရားဘာ၀နာ က်င့္ဖို႔ ေနရာေကာင္း တခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။

စိမ္းလန္းေသာေတာေတာင္တန္း၏ ေအးခ်မ္းတိတ္ၿငိမ္ မႈႏွင့္ အညီ ဘုရားတည္ထားျခင္းက အလြန္ထူးျခားတဲ့ပုံစံ တခုျဖစ္တယ္ ။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

ေရခဲျဖဴေရာင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား‌ေတာ္ ငါးဆူကို ကိုယ္စားျပဳ ထားေသာ ‌ဘုရားဟာ ကမာၻတစ္၀န္း လာကေရာက္လည္ပတ္ ၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံး ဘုရားတစ္ဆူ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဴးမ်ားသည္ အတူတကြ တရားမ်ား က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾက ကာ သဘာ၀ေတာေတာင္ခ်ိဴင့္ဝွမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႉၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္း သက္သာေစ ၾကပါ တယ္။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

႐ုပ္ပြားေတာ္ ငါးဆူဟာ တစ္ဆူနဲ႔ တစ္ဆူ အ႐ႊယ္အစား အနည္းငယ္ ပိုႀကီးသည့္ ပုံစံျဖင့္ထုလုပ္ပူေဇာ္ထားၿပီး ေခတ္မွီေသာ ႐ိုးရာထိုင္းဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ အသစ္ဆန္းျဖစ္ေစေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္တည္‌ ေဆာက္ထား ပါတယ္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းတြင္ မတည္ေဆာက္ဖူးေသာ ဒီဇိုင္းကို ၾကာပန္းပြင့္ ပုံသ႑ာန္ အထပ္ထပ္ျဖင့္ အဆင့္ငါးဆင့္သတ္မွတ္ ထားကာ ႀကီးမာေသာမွန္ မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ထပ္ခ်င္းစီကို အလယ္ဗဟိုတြင္ အဆင့္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ ထားၾက ပါတယ္။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ၅ သန္းေက်ာ္ေသာ ပန္းခ်ီမွန္ အုပ္ႂကြပ္မ်ား၊ ေက်ာက္စရစ္မ်ား၊ အိုးထည္ အပိုင္းစမ်ား၊ ႏွင့္တ႐ုတ္ပစၥည္း အစုံလိုက္တို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းမြန္းမံ ထားပါတယ္။

ဘုရားရဲ႕အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဖန္ေက်ာက္စရစ္ အလယ္၌ထိုင္ျခင္းဟာ ကံဇာတာႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကိုယူေဆာင္ႏိုင္တယ္ဟု ဆိုလို ပါတယ္။

Wat Pha Sorn Kaew (Wat Pra Tat Pha Kaew သို႔ Watpratarpharsornkaew ဟုလည္းလူသိမ်ားေသာဘုရား) သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္အၿပီး သတ္တည္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရားေက်ာင္း၏ ႐ုပ္ထု လက္ရာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ခဲ့ပါတယ္။

အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမ်က္ႏွာဘုရား တည္ရွိရာ ေနရာ

သမိုင္းတိုေလး တစ္ေလ်ာက္ တြင္းမွာပဲ ထိုေဝးလံတဲ့ တည္ေနရာက ဘုရားေက်ာင္းဟာ ဗုဒၶတရားက်င့္စဥ္ေတြ အတြက္ အဓိကေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့ပါ တယ္။

Wat Pha Sorn Kaew သည္ထိုင္ းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွိေဝးလံေခါင္သီေသာေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္‌‌ ေလာက္ေအာင္ ခံစား‌ေစ ရသည့္ အႀကံျဖင့္ Catalan ဗိသုကာ ပညာရွင္ Antoni Gaudi ၏ လက္ရာပုံစံသည္တျခားဘယ္သူနဲ႔မွ မတူပဲ ၾကည့္ရႉ ရသည္မွာ ရင္သပ္ ႐ူေမာဖြယ္‌ေကာင္းၿပီးရ ႉခင္းမွာအလြန္သာယာလွပ ပါတယ္။

သိုေပမဲ့ ေတာင္ေပၚကဘုရား ဟာ ေရွးေဟာင္း႐ိုးရာဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူညီ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Wat Pha Sorn Kaew သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ လည္ပတ္လို႔‌ ေကာင္းသည့္‌ ေနရာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသြာ းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေသာေနရာ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါတယ္။ Bangkokၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၅ နာရီခန္႔သြားၿပီးလွ်င္ Phetchabun ေဒသရွိ Lom Sak ႏွင့္ Phitsanulok ၿမိဳ႕ၾကားတြင္ တည္ရွိ ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိကာလ တြင္ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ေရာက္ရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခရီးပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ ႏိုင္ပါ သည္။

Credit : ေန႔စဥ္သတင္းႏွင့္သုတရသအျဖာျဖာ

Unicode

အင်မတန် ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမျက်နှာဘုရား တည်ရှိရာ နေရာ

ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းများ နှင့်ထူးခြားသော ဗိသုကာ လက်ရာ များဖြင့် တည်ထားသော တောင်ထိပ်‌ပေါ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သာမန်ထက် ပိုပြီး တရားအားထုတ် ဖို့အတွက် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက် Tambon Khaem Son ဒေသ အလယ်ပိုင်းတွင် ရှိသော Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန် သည်ဘုန်းတော် ကြီးများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တရား အားထုတ်သူများ အတွက်ဓမ္မ ဆိတ်ငြိမ် ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ် ပါတယ်။

တရားဟောပြောရန် အတွက် ခန်းမ ၊ စေတီ နှင့် ပန်းဥယျာဉ်များ ပတ်ပတ်လည် ရှိသော တောင်ထိပ်ဘုရား‌ကျောင်း စေတီသည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အလွန်အံ့သြ ဖွယ်ကောင်း‌လောက်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ဆောက်လုပ်ထား ပြီး အသစ်ဆန်း ဗိသုကာ လက်ရာများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

Khao Kho ဒေသရဲ့တည်နေရာကို‌ ရွေး ချယ်လိုက်ခြင်းဟာ သဘာ၀ တောတောင် အလှများဖြင့် တရားဘာဝနာ ကျင့်ဖို့ နေရာကောင်း တခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ် ပါတယ်။

စိမ်းလန်းသောတောတောင်တန်း၏ အေးချမ်းတိတ်ငြိမ် မှုနှင့် အညီ ဘုရားတည်ထားခြင်းက အလွန်ထူးခြားတဲ့ပုံစံ တခုဖြစ်တယ် ။

ရေခဲဖြူရောင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား‌တော် ငါးဆူကို ကိုယ်စားပြု ထားသော ‌ဘုရားဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လာကရောက်လည်ပတ် ကြသော ဘုရားဖူးများ လည်ပတ်မှု အများဆုံး ဘုရားတစ်ဆူ လည်းဖြစ် ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိူးများသည် အတူတကွ တရားများ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြ ကာ သဘာဝတောတောင်ချိူင့်ဝှမ်းများကို ကြည့်ရှူပြီး စိတ်အေးချမ်း သက်သာစေ ကြပါ တယ်။

ရုပ်ပွားတော် ငါးဆူဟာ တစ်ဆူနဲ့ တစ်ဆူ အရွှယ်အစား အနည်းငယ် ပိုကြီးသည့် ပုံစံဖြင့်ထုလုပ်ပူဇော်ထားပြီး ခေတ်မှီသော ရိုးရာထိုင်းဗိသုကာ လက်ရာများဖြင့် အသစ်ဆန်းဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်းဖြင့်တည်‌ ဆောက်ထား ပါတယ်။

ဓလေ့ထုံးတမ်းတွင် မတည်ဆောက်ဖူးသော ဒီဇိုင်းကို ကြာပန်းပွင့် ပုံသဏ္ဍာန် အထပ်ထပ်ဖြင့် အဆင့်ငါးဆင့်သတ်မှတ် ထားကာ ကြီးမာသောမှန် များဖွဲ့စည်းပြီး တစ်ထပ်ချင်းစီကို အလယ်ဗဟိုတွင် အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက် ထားကြ ပါတယ်။

မြေမျက်နှာပြင်ကို ၅ သန်းကျော်သော ပန်းချီမှန် အုပ်ကြွပ်များ၊ ကျောက်စရစ်များ၊ အိုးထည် အပိုင်းစများ၊ နှင့်တရုတ်ပစ္စည်း အစုံလိုက်တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းမွန်းမံ ထားပါတယ်။

ဘုရားရဲ့အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖန်ကျောက်စရစ် အလယ်၌ထိုင်ခြင်းဟာ ကံဇာတာနှင့် ကံကောင်းခြင်းများကိုယူဆောင်နိုင်တယ်ဟု ဆိုလို ပါတယ်။

Wat Pha Sorn Kaew (Wat Pra Tat Pha Kaew သို့ Watpratarpharsornkaew ဟုလည်းလူသိများသောဘုရား) သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်အပြီး သတ်တည် ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်း၏ ရုပ်ထု လက်ရာများကို အဆင့်မြှင့်တင် ခဲ့ပါတယ်။

သမိုင်းတိုလေး တစ်လျောက် တွင်းမှာပဲ ထိုဝေးလံတဲ့ တည်နေရာက ဘုရားကျောင်းဟာ ဗုဒ္ဓတရားကျင့်စဉ်တွေ အတွက် အဓိကနေရာ တစ်ခုဖြစ်လာ ခဲ့ပါ တယ်။

Wat Pha Sorn Kaew သည်ထိုင် းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရှိဝေးလံခေါင်သီသောတောင်ကုန်းများနှင့် မသက်ဆိုင်‌‌ လောက်အောင် ခံစား‌စေ ရသည့် အကြံဖြင့် Catalan ဗိသုကာ ပညာရှင် Antoni Gaudi ၏ လက်ရာပုံစံသည်တခြားဘယ်သူနဲ့မှ မတူပဲ ကြည့်ရှူ ရသည်မှာ ရင်သပ် ရူမောဖွယ်‌ကောင်းပြီးရ ှူခင်းမှာအလွန်သာယာလှပ ပါတယ်။

သိုပေမဲ့ တောင်ပေါ်ကဘုရား ဟာ ရှေးဟောင်းရိုးရာဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်များနှင့် အတူညီ ပင်ဖြစ်ပါတယ်။

Wat Pha Sorn Kaew သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သော လည်ပတ်လို့‌ ကောင်းသည့်‌ နေရာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွာ းများကို ဆွဲဆောင် နိုင်သောနေရာ လည်း ဖြစ် ပါတယ်။

သို့ပေမဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အလွန်ခက်ခဲ ပါတယ်။ Bangkokမြို့ မြောက်ဘက် ၅ နာရီခန့်သွားပြီးလျှင် Phetchabun ဒေသရှိ Lom Sak နှင့် Phitsanulok မြို့ကြားတွင် တည်ရှိ ပါတယ်။

ယခုလက်ရှိကာလ တွင်ဗိမာန်တော် သို့ရောက်ရှိရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များဖြင့်သော်လည်းကောင်း ခရီးပို့ဆောင်ရေးဖြင့်သော်လည်းကောင်း သွားရောက် လည်ပတ် နိုင်ပါ သည်။

Credit : နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …