ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ - Amawpyay

ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ

ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ
အခ်စ္ေရး

ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ

၁။ သင့္ဇနီးသည္ဟာ ျပည့္စုံသူ မဟုတ္လို႔ သူ႔ ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။

၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အ႐ိုးထဲက အ႐ိုးျဖစ္လို႔ သူ႔ကို မ႐ိုက္ခ်ိဳး ပါနဲ႔။

၃။ သင့္ဇနီး ဟာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္တယ္၊ တန္ဖိုးထားပါ။

၄။ သင့္ဇနီးဟာ ရွားပါးတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ အ႐ိုင္းေလး ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ မနာလို စိတ္ေလးေတြကို လမ္းမွန္ တည့္ေပးပါ။

၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြပါ၊ သူ႔ကို ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံပါ။

၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကိုျပည့္ဝ အားအင္ ရွိေစပါ။

၇။ သင့္ဇနီးဟာ ယုယမႈ ခံထိုက္ သူပါ၊ သူ႔အတြက္ ေက်နပ္ ဝမ္းသာပါ။

၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဟာရပါ၊ သူ႔ကို ယုယပါ။

၉။ သင့္ဇနီးဟာ နတ္ဆိုး တစ္ေကာင္ မဟုတ္ပါ၊ စြန႔္ပစ္မထား ပါနဲ႔။

၁၀။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လိင္မႈ ကိစ ၥအတြက္ ေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥတိုင္း အတြက္ သူ႔ကိုေခၚ သြားပါ။

၁၁။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရန္သူ မဟုတ္ပါ၊ ခြန္အားေပးပါ။

၁၂။ သင့္ဇနီးဟာ မိသားစု ရဲ႕အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မဟုတ္ပါ၊ သင့္ မိသားစုဝင္ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ သူတို႔လက္ထဲ မအပ္ပါနဲ႔။

၁၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ၿပိဳင္ဖက္ မဟုတ္ပါ၊ သူနဲ႔ မယွဥ္ ပါနဲ႔။

၁၄။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုေလးစားပါ။

၁၅။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ားဆိုင္ မဟုတ္ပါ၊ အျခားသူနဲ႔ မႏႈိင္းယွဥ္ ပါနဲ႔။

၁၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လက္ေဆးခုံ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေနတာေတြ ရပ္ပါ။

၁၇။ သင့္ဇနီးဟာ ထိရွလြယ္ ပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ကိုင္တြယ္ပါ။

၁၈။ သင့္ဇနီးဟာ လွပတဲ့ မိဖုရားပါ၊ ခမ္းနားစြာ ပြဲခံပါ။

၁၉။ သင့္ဇနီးဟာ တိုက္ခိုက္ေရးသမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မတိုက္ခိုက္ ပါနဲ႔။

၂၀။ သင့္ဇနီးဟာ ေလ့က်င့္ေရး သဲအိတ္ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မထိုးႀကိတ္ ပါနဲ႔။

၂၁။ သင့္ဇနီးဟာ ကစားစရာ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မကစားပါနဲ႔။

၂၂။ သင့္ဇနီးကို အရင္ႏူးနပ္ပါ၊ အတင္းအဓမၼ မလုပ္ပါနဲ႔။

၂၃။ သင့္ဇနီးဟာ ခ်ိတ္တစ္ခုပါ၊ သူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

၂၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အခ်စ္ အားလုံးစုရာပါ၊ သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းပါ။

၂၅။ သင့္ဇနီးဟာ အေရးႀကီး သူပါ၊ တန္ဖိုးထား ႐ိုေသပါ။

၂၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ပုံသြင္းတဲ့ ျဖစ္မယ့္သူပါ၊ လက္ခံပါ။

၂၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကို အလိုလိုက္ပါ။

၂၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေလးေပးမႈ လိုပါတယ္၊ လူၾကားထဲမွာ အရွက္မ (ခြဲ) ရပါေစနဲ႔။

၂၉။ သင့္ဇနီးဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း မဟုတ္ပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။

၃၀။ သင့္ဇနီးဟာ ထူးျခားတဲ့ ကိုယ္ရည္ေသြး ရွိသူျဖစ္တယ္၊ အျခားအလုပ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းျခင္း မလုပ္ပါနဲ႔။

၃၁။ သင့္ဇနီးဟာ သစၥာရွိ သူပါ။ သူ႔ကို မယုံသကၤာ မရွိပါနဲ႔။

၃၂။ သင့္ဇနီးဟာ က်ပ္မျပည့္သူ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔အႀကံေပးခ်က္ေတြ နားေထာင္ေပးပါ။

၃၃။ သင့္ဇနီးဟာ အဖ်က္သမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ထိခိုက္ေစ လိုတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ သိမ္းမထားပါနဲ႔။

၃၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြပါ၊ သူနဲ႔ရင္းႏွီးပြင့္လင္းပါ။

၃၅။ သင့္ဇနီးဟာ လက္သုပ္ပုဝါ မဟုတ္ပါ၊ အသုံးျပဳပုံမမွားပါေစနဲ႔။

၃၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အိမ္ေစ မဟုတ္ ပါ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ထဲမွာ သူ႔ကို ကူညီပါ။

၃၇။ သင့္ဇနီးဟာ အခ်စ္ႀကီး ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးစလြယ္ မဆက္ဆံပါနဲ႔။

၃၈။ သင့္ဇနီးဟာ အရမ္းအေရး ပါသူပါ၊ သူ႔ ေမြးေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။

၃၉။ သင့္ဇနီးဟာ မိဖုရားတစ္ပါးပါ၊ သူနဲ ႔စကား အျငင္းအခုန္ မလုပ္ပါနဲ႔။

၄၀။ သင့္ဇနီးဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးထိန္း မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ကေလးထိန္းကူပါ။

၄၁။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔ကို မႏွိမ္ပါနဲ႔။

၄၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပါ၊ သူ႔ကိုေထာက္ပံ့ပါ။

၄၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ၊ သူ႔ကိုအိပ္ယာခြဲ မအိပ္ခိုင္းပါနဲ႔။

၄၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဘဝရဲ႕နံပတ္တစ္ပါ၊ သူ႔ေနရာကို သင့္မိခင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအစားမထိုးပါနဲ႔။

၄၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဖိုးတန္ရတနာပါ၊ ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းပါ။

၄၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ကူညီမႈ လိုအပ္ ပါတယ္၊ သူ႔ကို ကူညီပါ။

၄၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အာ႐ုံစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ တီဗြီကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ မေနပါနဲ႔။

၄၈။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔တန္ဖိုးကို ထပ္ေပါင္းျမႇင့္တင္ေပးပါ။

၄၉။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕သရဖူပါ၊ စြန႔္ပစ္ မထားပါနဲ႔။

၅၀။ သင့္ဇနီးအတြက္ ဘုရားေရွ႕မွာ သင့္တာဝန္ ရွိပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ပါ။

(မူရင္း Odebiyi Kolawole ၏ ေရးသားခ်က္ကို နားလည္ လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

credit. s.s.s

ယောက်ျားလေးဆို (၃) မိနစ် အချိန်ပေးဖတ်ပြီး၊ မိန်းကလေးဆို ချစ်သူယောက်ျားမြင်အောင် ရှယ်လိုက်ပါ

၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူ မဟုတ်လို့ သူ့ ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။

၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲက အရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကို မရိုက်ချိုး ပါနဲ့။

၃။ သင့်ဇနီး ဟာ လက်ဆောင် ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။

၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ ကျောက်မျက် အရိုင်းလေး ဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ မနာလို စိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန် တည့်ပေးပါ။

၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကို ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပါ။

၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက် စရာပါ၊ သူ့ကိုပြည့်ဝ အားအင် ရှိစေပါ။

၇။ သင့်ဇနီးဟာ ယုယမှု ခံထိုက် သူပါ၊ သူ့အတွက် ကျေနပ် ဝမ်းသာပါ။

၈။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အဟာရပါ၊ သူ့ကို ယုယပါ။

၉။ သင့်ဇနီးဟာ နတ်ဆိုး တစ်ကောင် မဟုတ်ပါ၊ စွန့်ပစ်မထား ပါနဲ့။

၁၀။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်လိင်မှု ကိစ ္စအတွက် လောက်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကိစ္စတိုင်း အတွက် သူ့ကိုခေါ် သွားပါ။

၁၁။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရန်သူ မဟုတ်ပါ၊ ခွန်အားပေးပါ။

၁၂။ သင့်ဇနီးဟာ မိသားစု ရဲ့အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း မဟုတ်ပါ၊ သင့် မိသားစုဝင်တွေ အသုံးပြုဖို့ သူတို့လက်ထဲ မအပ်ပါနဲ့။

၁၃။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ပြိုင်ဖက် မဟုတ်ပါ၊ သူနဲ့ မယှဉ် ပါနဲ့။

၁၄။ သင့်ဇနီးဟာ အမျိုးသမီး ဖြစ်လို့ သူ့ကိုလေးစားပါ။

၁၅။ သင့်ဇနီးဟာ အများဆိုင် မဟုတ်ပါ၊ အခြားသူနဲ့ မနှိုင်းယှဉ် ပါနဲ့။

၁၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်လက်ဆေးခုံ မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို နှိပ်စက်နေတာတွေ ရပ်ပါ။

၁၇။ သင့်ဇနီးဟာ ထိရှလွယ် ပါတယ်၊ ဂရုစိုက် ကိုင်တွယ်ပါ။

၁၈။ သင့်ဇနီးဟာ လှပတဲ့ မိဖုရားပါ၊ ခမ်းနားစွာ ပွဲခံပါ။

၁၉။ သင့်ဇနီးဟာ တိုက်ခိုက်ရေးသမား မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မတိုက်ခိုက် ပါနဲ့။

၂၀။ သင့်ဇနီးဟာ လေ့ကျင့်ရေး သဲအိတ် မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မထိုးကြိတ် ပါနဲ့။

၂၁။ သင့်ဇနီးဟာ ကစားစရာ မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို မကစားပါနဲ့။

၂၂။ သင့်ဇနီးကို အရင်နူးနပ်ပါ၊ အတင်းအဓမ္မ မလုပ်ပါနဲ့။

၂၃။ သင့်ဇနီးဟာ ချိတ်တစ်ခုပါ၊ သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။

၂၄။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အချစ် အားလုံးစုရာပါ၊ သူ့ကို ချီးမွမ်းပါ။

၂၅။ သင့်ဇနီးဟာ အရေးကြီး သူပါ၊ တန်ဖိုးထား ရိုသေပါ။

၂၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင်ပုံသွင်းတဲ့ ဖြစ်မယ့်သူပါ၊ လက်ခံပါ။

၂၇။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ဝမ်းမြောက် စရာပါ၊ သူ့ကို အလိုလိုက်ပါ။

၂၈။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အလေးပေးမှု လိုပါတယ်၊ လူကြားထဲမှာ အရှက်မ (ခွဲ) ရပါစေနဲ့။

၂၉။ သင့်ဇနီးဟာ ဓားတစ်ချောင်း မဟုတ်ပါ၊ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ။

၃၀။ သင့်ဇနီးဟာ ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ရည်သွေး ရှိသူဖြစ်တယ်၊ အခြားအလုပ်တွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။

၃၁။ သင့်ဇနီးဟာ သစ္စာရှိ သူပါ။ သူ့ကို မယုံသင်္ကာ မရှိပါနဲ့။

၃၂။ သင့်ဇနီးဟာ ကျပ်မပြည့်သူ မဟုတ်ပါ၊ သူ့အကြံပေးချက်တွေ နားထောင်ပေးပါ။

၃၃။ သင့်ဇနီးဟာ အဖျက်သမား မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို ထိခိုက်စေ လိုတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ သိမ်းမထားပါနဲ့။

၃၄။ သင့်ဇနီးဟာ သင်ရနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေပါ၊ သူနဲ့ရင်းနှီးပွင့်လင်းပါ။

၃၅။ သင့်ဇနီးဟာ လက်သုပ်ပုဝါ မဟုတ်ပါ၊ အသုံးပြုပုံမမှားပါစေနဲ့။

၃၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အိမ်စေ မဟုတ် ပါ၊ မီးဖိုချောင် ထဲမှာ သူ့ကို ကူညီပါ။

၃၇။ သင့်ဇနီးဟာ အချစ်ကြီး ဖြစ်တယ်၊ ပြီးစလွယ် မဆက်ဆံပါနဲ့။

၃၈။ သင့်ဇနီးဟာ အရမ်းအရေး ပါသူပါ၊ သူ့ မွေးနေ့ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။

၃၉။ သင့်ဇနီးဟာ မိဖုရားတစ်ပါးပါ၊ သူနဲ့စကား အငြင်းအခုန် မလုပ်ပါနဲ့။

၄၀။ သင့်ဇနီးဟာ တစ်ဦးတည်းသော ကလေးထိန်း မဟုတ်ပါ၊ သူ့ကို ကလေးထိန်းကူပါ။

၄၁။ သင့်ဇနီးဟာ တန်ဖိုးရှိသူပါ၊ သူ့ကို မနှိမ်ပါနဲ့။

၄၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့တာဝန်ပါ၊ သူ့ကိုထောက်ပံ့ပါ။

၄၃။ သင့်ဇနီးဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ၊ သူ့ကိုအိပ်ယာခွဲ မအိပ်ခိုင်းပါနဲ့။

၄၄။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ဘဝရဲ့နံပတ်တစ်ပါ၊ သူ့နေရာကို သင့်မိခင်နဲ့ ဘယ်တော့မှအစားမထိုးပါနဲ့။

၄၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အဖိုးတန်ရတနာပါ၊ မြတ်နိုးစွာထိန်းသိမ်းပါ။

၄၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့ကူညီမှု လိုအပ် ပါတယ်၊ သူ့ကို ကူညီပါ။

၄၇။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို လိုအပ်ပါတယ်၊ တီဗွီကိုပဲ အာရုံစိုက် မနေပါနဲ့။

၄၈။ သင့်ဇနီးဟာ တန်ဖိုးရှိသူပါ၊ သူ့တန်ဖိုးကို ထပ်ပေါင်းမြှင့်တင်ပေးပါ။

၄၉။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့သရဖူပါ၊ စွန့်ပစ် မထားပါနဲ့။

၅၀။ သင့်ဇနီးအတွက် ဘုရားရှေ့မှာ သင့်တာဝန် ရှိပါတယ်၊ ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ပါ။

(မူရင်း Odebiyi Kolawole ၏ ရေးသားချက်ကို နားလည် လွယ်အောင် ဘာသာပြန် ဆိုသည်။)

credit. s.s.s

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

အခ်စ္ေရး
ဘယ်တော့မှမဆုံစည်းနိုင်တော့တဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို သတိရလာတဲ့အခါ..

ဘယ်တော့မှမဆုံစည်းနိုင်တော့တဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို သတိရလာတဲ့အခါ.. သင့်ရဲ့ဘဝမှာ လုံးဝ မဆုံနိုင်တော့တဲ့ သူတစ်ယောက်၊ အမြဲ သတိရနေသူ တစ်ယောက် ကတော့ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ အခုရှိနေ ရင်လည်း ရှိနေမှာပေါ့။ သူက ကိုယ့်အနားလုံးဝမရှိတော့တာဖြစ်စေ၊ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မရှိတော့ တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို သတိရတဲ့ အချိန် ရှိမှာပါပဲ။ အဲ့လိုအချိန်မှာ တမ်းတစိတ်ကြောင့် ရူးရူးမိုက်မိုက် မဖြစ်သွား ပါနဲ့။ သင်ခံစား နိုင်ပါတယ်။ နာကျင်နိုင်ပါတယ်။ သတိရ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိရတဲ့ အချိန်တိုင်း အရင်ကထက် ပိုသက်သာစေ မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။ ၁။ ဒီလိုခံစားရတာ သင့်အမှား မဟုတ်ပါဘူး အချိန်က အရာရာကို ကုစား သွားမယ်လို့ …

အခ်စ္ေရး
မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချစ်သွားမိရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ

မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချစ်သွားမိရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ မိန်းကလေးတွေဟာ မွေးရာပါ မိခင်စိတ် ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ စိတ်နှလုံးနူးညံ့တယ်၊ သနားလွယ်တယ်၊ အနစ်နာခံ တတ်တယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီ ဆိုရင် သူမတူအောင်ကို ချစ်နိုင်ကြပါတယ် …. ။ ချစ်သူအတွက် ချစ်သူ အဖြစ်သာမက မိခင်တစ်ယောက် နီးပါးကို ဂရုစိုက် နိုင်တဲ့၊ ချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေ သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူသာ ဒီလို မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့ရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအကောင်းဆုံး လူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိထား လိုက်ပါနော် ။ (1) အချိန်ပြည့်စိတ်ပူပေးတယ် မိခင်တစ်ယောက် နီးပါး …

အခ်စ္ေရး
အချိန်ကြာ လမ်းခွဲပြီးသွားမှ ပြန်လက်တွဲသွားကြတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ ထူးခြားချက်(၅) ချက်

အချိန်ကြာ လမ်းခွဲပြီးသွားမှ ပြန်လက်တွဲသွားကြတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ ထူးခြားချက်(၅) ချက် ချစ်သူချင်း အဆင်မပြေလို့ ကွဲကြ၊ ကွာကြတာဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေ အချိန်အတော်ကြာ အဆက်အသွယ်လည်း မလုပ်ကြဘဲ နောက်မှ ပြန်တွဲကြတဲ့အခါ နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ရေးမျာ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကတော့.. (၁) သံယောဇဉ်ပိုတိုးလာတယ် ဒါကတော့ ဒီလို ပြန်တွဲခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးကိစ္စပါပဲ။ ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပိုသေချာသွားတာကြောင့် သူနဲ့လည်းအတူပြန်ရှိရော သံယောဇဉ်တွေ အရင်ကထက်ပိုတိုးလာတာပါ။ (၂) ပိုရင့်ကျက်လာကြတယ် ပြဿနာဖြစ်တိုင်း အရင်လို ဒေါနဲ့မောနဲ့ ြဖေရှင်းမယ်၊ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ပြတ်မယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် ဝေးသွားခဲ့ကြတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံလာရင်တောင် …