ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္- Amawpyay

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-
Knowledge

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-

အခါတစ္ပါး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ဟာ နတ္ျပည္သို႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီရာ တန္ခိုးႀကီးမား ေသာ နတ္သား တစ္ဦးရဲ႕ ဗိမာန္သို႔ေရာက္ေသာ္ ထိုနတ္သားကို ေမးတယ္

“အသင္နတ္သား သင္သည္ အဘယ္ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤႀကီး က်ယ္ ခမ္းနားေသာ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ သလဲ”လို႔ ေမးပါတယ္။

ထိုအခါနတ္သားက”အရွင္ရား တပည့္ေတာ္ အလႉေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ ဖူးပါ ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ မွန္တဲ့ စကားကို သာ မလိမ္မညာတမ္း ေျပာဆို ေစာင့္ထိန္းခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။

ထိုမွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား”လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေလွ်ာက္ ထားပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား နတ္သားေျဖၾကားတာ သိၿပီေနာ္။ ဒီေတာ့ မလႉခ်င္ရင္ေန၊ အလႉအတန္းဝါသနာမပါ ရင္ေန သို႔ေသာ္-မိမိသူ တစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ထိခိုက္ နစ္နာေစမည့္ (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးေစ မည့္ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားေျပာဆို ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကပါေလ။

ဒါဆိုရင္ စာဖတ္သူ မ်ား အလႉ မေပးဘဲ နတ္ခ်မ္းသာ ကို ရရွိ ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုသိုလ္ကို အဆင့္အတန္း ခြဲၾကည့္ ပါ။ ေပးလႉျခင္းသည္”ဒါနကုသိုလ္”။

မုသားလိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းသည္”သီလကုသိုလ္”။ ဒါန ကုသိုလ္ထက္ သီလ ကုသိုလ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္း ျမင့္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ ရမည္။

ေနာက္အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ နတ္ ဗိမာန္ႀကီးပိုင္ရွင္ နတ္သမီးကို ေမးျပန္တယ္- “သင္နတ္သမီး အဘယ္ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ သင္နတ္ သမီး ဤမွ်ေလာက္ေသာ နတ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို
ရရွိသလဲ”လို႔ ေမးပါ တယ္ ။

နတ္သမီးက”တပည့္ေတာ္မ တစ္ခါမွ အလႉမျပဳခဲ့ ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ မလင္ေယာက္်ားေၾကာင့္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္-အရွင္ ျမတ္က-ဘာေၾကာင့္လဲ ကြယ့္ အေၾကာင္းစုံကိုေျပာ ပါအုံးလို႔ မိန႔္ၾကားလိုက္ေတာ့ နတ္သမီးက”

ဒီလို ပါအရွင္ဘုရား လူ႔ျပည္လူ႔ဌာနတုန္းက တပည့္မဟာ ႏွလုံးသားရဲ႕ အလိုကို ဦးေႏွာက္က မဟန႔္ တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မသိစိတ္ရဲ႕အလိုကို သိစိတ္ေတြက မဟန႔္တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မိဘေတြ အတန္တန္ တားေနသည့္ ၾကားက “အရက္သမားကိုမွ ခ်စ္ခင္ စုံမက္ လက္ထပ္ ခဲ့ ပါတယ္

ဘုရား” တပည့္ေတာ္မ လင္ေယာက္်ားဟာ အရက္မႈးၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ တပည့္ေတာ္မကို အျပစ္ မရွိမျပစ္ရွာၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ ပါတယ္ ဘုရား။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္မ ကိုယ့္ကိုယ္ ဆုံးမ ပါတယ္-“ေရစက္ ပါရင္ ဆုံဆည္းမယ္၊ ဖူးစာပါရင္ ညားမယ္၊

ဝဋ္ေႂကြး ပါရင္ ေပးဆပ္ ရမယ္လို႔ ဆုံးမၿပီး တပည့္ေတာ္မရဲ႕ လင္ေယာက္်ား အေပၚ အမ်က္ေဒါသမထားဘဲ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာေနခဲ့ပါ တယ္ဘုရား၊

ထိုေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကုသိုလ္ ေၾကာင့္ တပည့္္ေတာ္မ အခုလို ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနား တဲ့ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္”လို႔ အရွင္ ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား နတ္သမီးေျပာ တာ သတိထားေနာ္။ “ေရစက္ပါလို႔ ဆုံဆည္းၾကရ တာ၊ ဖူးစာပါလို႔ ညားၾကတာ၊ ဝဋ္ေႂကြးပါ လာရင္ ေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာပဲ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသေတြ လႊတ္ ထြက္ မေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾက နတ္ျပည္ေတာ့ေရာက္ ႏိုင္တယ္ေနာ္။

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ ႏိုင္တာ ဟာ “သမထဘာဝနာ ကုသိုလ္ကို အရယူ လိုက္ တာေနာ္” ေလ်ာ့မတြက္ ထားေလနဲ႔”ဒါန ကုသိုလ္၊သီလ ကုသိုလ္ ေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္းျမင့္ တယ္။

ေနာက္တဖန္ အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကံပင္ေတြဝိုင္းရံ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီး အလယ္မွာ ႀကီးမားေသာ နတ္ဘုံဗိမာန္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ နတ္သ မီးကို ေမးျပန္တယ္”နတ္သမီး သင္သည္

အခုလို ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီးနဲ ႔တကြ နတ္ဗိမာန္ နတ္စည္းစိမ္ ကို အဘယ္ေၾကာင္း မႈေၾကာင့္ ရရွိ သလဲ”လို႔ေမး ပါတယ္။

နတ္သမီးက”အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ ဟာ ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္မိတယ္ ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ဟာ မေျပာပေလာက္ ပါဘူး ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ လူ႔ဘဝတုန္းက အစ္ ကိုျဖစ္က ယာထဲက တပည့္ေတာ္ မစားဖို႔ ခ်ိဳးယူ လာခဲ့တဲ့

ႀကံေခ်ာင္းေလး တစ္ခုကို အိမ္ေရွ႕ဆြမ္း ခံရပ္ႂကြ လာတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေပးလႉခဲ့ပါတယ္ ဘုရား ထို ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခံစား ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ ဘုရား” လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူတို႔ ဒီနတ္ သမီးေလးေျပာတာ သတိေလး ထားၾကည့္။ စာဖတ္သူမ်ား ဘယ္ေလာက္ အားရွိ စရာေကာင္းလဲ။ စာဖတ္သူတို႔ အလႉဒါနျပဳခဲ့ၾက တာ ႀကံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းဘယ္ကမလဲ။ အမ်ား ႀကီး အလႉအတန္းေတြ ျပဳခဲ့ဖူး တယ္ေနာ္။

ဘာမွ အားငယ္စရာ မလိုဘူး ေသရင္ နတ္ျပည္ေတာ့ ေရာက္ႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္-“အလႉဒါနျပဳသည့္အခါမွာ သံဃဒါနျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္၊ သံဃာ့ဂုဏ္ ကို အာ႐ုံျပဳ ၿပီးေတာ့ လႉဒါန္းတတ္ ဖို႔ေတာ့ လိုပါ တယ္၊ သံဃာ-ဆိုသည္မွာ ဒုႆီလ မရွိပါဘူး။

သံဃာအား ရည္မွန္၍ လႉဒါန္း လိုက္ျခင္းသည္- ဟို…ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က ေကာ႑ညအရွင္ ျမတ္မွစ၍ ယေန႔ဝတ္သည့္ ဦးဇင္း ကိုရင္ အထိပါ ဝင္ပါတယ္။ ထိုထဲတြင္ မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး ေယာက္၊ ဖိုလ္၌ တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ ပါဝင္ေန ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္ဘုရားက သံဃာ အား လႉဒါန္းျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးမားတယ္လို႔ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီးအား ေဟာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။

စာဖတ္သူမ်ား သံဃာ့ဂုဏ္ကို ဉာဏ္မွာ ရည္မွန္ၿပီးေတာ့ မလႉတန္းတတ္ရင္ “သံဃႆ ေဒမ၊ သံဃႆ ေဒမိ” ဆိုတဲ့ ပါဠိေလးကို ႏႈတ္က ႐ြတ္ဆိုလို႔ လႉဒါန္မႈျပဳ လိုက္ပါလို႔ အႀကံျပဳပ ါတယ္။

အရွင္ျမတ္ဟာ နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္ ၿပီးေတာ့ ဘုရားျမတ္စြာ ထံ ထို အေၾကာင္းကို သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ ထား တယ္”မွန္ေသာ စကားကို ဆိုကာမွ် ျဖင့္ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာမွ်ျဖင့္ နတ္စည္း စိမ္းခ်မ္းသာကို ရရွိ ႏိုင္ပါ သလား ဘုရား”တဲ့။

ျမတ္ဘုရားက”ခ်စ္သားေမာဂၢလႅန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေန ရတာလဲ သင့္ကို နတ္ သား နတ္သမီးေတြက ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးၿပီ မဟုတ္ လား”ဟုမိန႔္ၾကားၿပီး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္အား-

“သစၥံ ဘေဏ န ကုေဇၩာယ်၊ ဒဇၨာ အပၸမၸိ ယာစိေတာ။ ဧေတဟိ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ ဂေစၦ ေဒဝါန န သႏၲိေက”။ ။

မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆို ရာ၏။ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရာ၏။ အေတာင္းလာေသာ သူတို႔အား အနည္း ေလာက္ျဖင့္ျဖင့္ ေပးလႉ ရာ၏။ ဤအေၾကာင္း သုံးပါး တို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို ႔ေရာက္ႏိုင္၏။

ဤေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါ တယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ဤတရားေဒသနာေတာ္ ကို နာၾကား ဖတ္ရႈ ၿပီးေတာ့ ဓမၼအသိေတြ ရင္ဝယ္ ရွိၾက ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ဤဓမၼစာစုကို အဆုံးသတ္ လိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

Credit to original writer

Unicode

ရေစက်ပါရင် ဆုံဆည်းရမယ်- ဖူးစာပါရင် ညားရမယ်- ဝဋ်ကြွေးပါရင် ပေးဆပ်ရမယ်-

အခါတစ်ပါး အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ဟာ နတ်ပြည်သို့ ဒေသစာရီ ကြွချီရာ တန်ခိုးကြီးမား သော နတ်သား တစ်ဦးရဲ့ ဗိမာန်သို့ရောက်သော် ထိုနတ်သားကို မေးတယ်

“အသင်နတ်သား သင်သည် အဘယ် ကောင်းမှုကြောင့် ဤကြီး ကျယ် ခမ်းနားသော နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိ သလဲ”လို့ မေးပါတယ်။

ထိုအခါနတ်သားက”အရှင်ရား တပည့်တော် အလှူကောင်းမှု မပြုခဲ့ ဖူးပါ ဘုရား၊ ဒါပေမယ့် တပည့်တော် မှန်တဲ့ စကားကို သာ မလိမ်မညာတမ်း ပြောဆို စောင့်ထိန်းခဲ့ ပါတယ် ဘုရား။

ထိုမှန်သော စကားကိုသာ ပြောဆို ခဲ့သည့် ကုသိုလ်ကြောင့် တပည့်တော် အခုလို နတ်စည်းစိမ်ကို ခံစား ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား”လို့ အရှင်မြတ်အား လျှောက် ထားပါတယ်။

စာဖတ်သူများ နတ်သားဖြေကြားတာ သိပြီနော်။ ဒီတော့ မလှူချင်ရင်နေ၊ အလှူအတန်းဝါသနာမပါ ရင်နေ သို့သော်-မိမိသူ တစ်ပါး နှစ်ဦးသားတို့ ထိခိုက် နစ်နာစေမည့် (သို့မဟုတ်) အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးစေ မည့် လိမ်ညာ လှည့်ဖြားပြောဆို ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ် ကြပါလေ။

ဒါဆိုရင် စာဖတ်သူ များ အလှူ မပေးဘဲ နတ်ချမ်းသာ ကို ရရှိ နိုင်ပါ တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကုသိုလ်ကို အဆင့်အတန်း ခွဲကြည့် ပါ။ ပေးလှူခြင်းသည်”ဒါနကုသိုလ်”။

မုသားလိမ်ညာ ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ် ခြင်းသည်”သီလကုသိုလ်”။ ဒါန ကုသိုလ်ထက် သီလ ကုသိုလ်ဟာ ပိုပြီးတော့ အဆင့်အတန်း မြင့်တယ်လို့ သဘောပေါက် ရမည်။

နောက်အရှင်မြတ်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ နတ် ဗိမာန်ကြီးပိုင်ရှင် နတ်သမီးကို မေးပြန်တယ်- “သင်နတ်သမီး အဘယ်ကောင်းမှု ကြောင့် သင်နတ် သမီး ဤမျှလောက်သော နတ်စည်းစိမ် ချမ်းသာကို
ရရှိသလဲ”လို့ မေးပါ တယ် ။

နတ်သမီးက”တပည့်တော်မ တစ်ခါမှ အလှူမပြုခဲ့ ပါဘူးဘုရား၊ တပည့်တော် မလင်ယောက်ျားကြောင့် အခုလို နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိ ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါတယ်-အရှင် မြတ်က-ဘာကြောင့်လဲ ကွယ့် အကြောင်းစုံကိုပြော ပါအုံးလို့ မိန့်ကြားလိုက်တော့ နတ်သမီးက”

ဒီလို ပါအရှင်ဘုရား လူ့ပြည်လူ့ဌာနတုန်းက တပည့်မဟာ နှလုံးသားရဲ့ အလိုကို ဦးနှောက်က မဟန့် တား နိုင်ခဲ့လို့၊ မသိစိတ်ရဲ့အလိုကို သိစိတ်တွေက မဟန့်တား နိုင်ခဲ့လို့၊ မိဘတွေ အတန်တန် တားနေသည့် ကြားက “အရက်သမားကိုမှ ချစ်ခင် စုံမက် လက်ထပ် ခဲ့ ပါတယ်

ဘုရား” တပည့်တော်မ လင်ယောက်ျားဟာ အရက်မှုးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် တပည့်တော်မကို အပြစ် မရှိမပြစ်ရှာပြီး ရိုက်နှက် ပါတယ် ဘုရား။ ထိုအခါ တပည့်တော်မ ကိုယ့်ကိုယ် ဆုံးမ ပါတယ်-“ရေစက် ပါရင် ဆုံဆည်းမယ်၊ ဖူးစာပါရင် ညားမယ်၊

ဝဋ်ကြွေး ပါရင် ပေးဆပ် ရမယ်လို့ ဆုံးမပြီး တပည့်တော်မရဲ့ လင်ယောက်ျား အပေါ် အမျက်ဒေါသမထားဘဲ တပည့်တော်မရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ် ကာနေခဲ့ပါ တယ်ဘုရား၊

ထိုဒေါသကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ကုသိုလ် ကြောင့် တပည့်တော်မ အခုလို ကြီးကျယ် ခမ်းနား တဲ့ နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိ ရခြင်းဖြစ် ပါတယ်”လို့ အရှင် မြတ်အား ဖြေကြားလျှောက် ထားပါ တယ်။

စာဖတ်သူ အိမ်ထောင်သည်များ နတ်သမီးပြော တာ သတိထားနော်။ “ရေစက်ပါလို့ ဆုံဆည်းကြရ တာ၊ ဖူးစာပါလို့ ညားကြတာ၊ ဝဋ်ကြွေးပါ လာရင် တော့ ပေးဆပ်ရမှာပဲ ဒါကြောင့် ဒေါသတွေ လွှတ် ထွက် မနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားကြ နတ်ပြည်တော့ရောက် နိုင်တယ်နော်။

ဒေါသကို ထိန်းချုပ်လိုက် နိုင်တာ ဟာ “သမထဘာဝနာ ကုသိုလ်ကို အရယူ လိုက် တာနော်” လျော့မတွက် ထားလေနဲ့”ဒါန ကုသိုလ်၊သီလ ကုသိုလ် တွေထက် ပိုပြီးတော့ အဆင့်အတန်းမြင့် တယ်။

နောက်တဖန် အရှင်မြတ်ဟာ ကြံပင်တွေဝိုင်းရံ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ ကြံဥယျာဉ်ကြီး အလယ်မှာ ကြီးမားသော နတ်ဘုံဗိမာန်ကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင် နတ်သ မီးကို မေးပြန်တယ်”နတ်သမီး သင်သည်

အခုလို ကြံဥယျာဉ်ကြီးနဲ့တကွ နတ်ဗိမာန် နတ်စည်းစိမ် ကို အဘယ်ကြောင်း မှုကြောင့် ရရှိ သလဲ”လို့မေး ပါတယ်။

နတ်သမီးက”အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မ ဟာ ပြောရမှာတောင် ရှက်မိတယ် ဘုရား၊ တပည့်တော်မရဲ့ကောင်းမှု ကုသိုလ်ဟာ မပြောပလောက် ပါဘူး ဘုရား၊ တပည့်တော်မ လူ့ဘဝတုန်းက အစ် ကိုဖြစ်က ယာထဲက တပည့်တော် မစားဖို့ ချိုးယူ လာခဲ့တဲ့

ကြံချောင်းလေး တစ်ခုကို အိမ်ရှေ့ဆွမ်း ခံရပ်ကြွ လာတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ပေးလှူခဲ့ပါတယ် ဘုရား ထို ကုသိုလ်ကြောင့် တပည့်တော်မ အခုလို နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိ ခံစား ရခြင်းဖြစ် ပါတယ် ဘုရား” လို့ အရှင်မြတ်အား ဖြေကြားလျှောက် ထားပါ တယ်။

စာဖတ်သူတို့ ဒီနတ် သမီးလေးပြောတာ သတိလေး ထားကြည့်။ စာဖတ်သူများ ဘယ်လောက် အားရှိ စရာကောင်းလဲ။ စာဖတ်သူတို့ အလှူဒါနပြုခဲ့ကြ တာ ကြံချောင်း တစ်ချောင်းဘယ်ကမလဲ။ အများ ကြီး အလှူအတန်းတွေ ပြုခဲ့ဖူး တယ်နော်။

ဘာမှ အားငယ်စရာ မလိုဘူး သေရင် နတ်ပြည်တော့ ရောက်နိုင်တယ်။ သို့သော်-“အလှူဒါနပြုသည့်အခါမှာ သံဃဒါနဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်၊ သံဃာ့ဂုဏ် ကို အာရုံပြု ပြီးတော့ လှူဒါန်းတတ် ဖို့တော့ လိုပါ တယ်၊ သံဃာ-ဆိုသည်မှာ ဒုဿီလ မရှိပါဘူး။

သံဃာအား ရည်မှန်၍ လှူဒါန်း လိုက်ခြင်းသည်- ဟို…ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က ကောဏ္ဍညအရှင် မြတ်မှစ၍ ယနေ့ဝတ်သည့် ဦးဇင်း ကိုရင် အထိပါ ဝင်ပါတယ်။ ထိုထဲတွင် မဂ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်လေး ယောက်၊ ဖိုလ်၌ တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက် ပါဝင်နေ ပါတယ်။

ဒါကြောင့် မြတ်ဘုရားက သံဃာ အား လှူဒါန်းခြင်းသည် အကျိုးကြီးမားတယ်လို့ မိထွေးတော် ဂေါတမီးအား ဟောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ် တယ်။

စာဖတ်သူများ သံဃာ့ဂုဏ်ကို ဉာဏ်မှာ ရည်မှန်ပြီးတော့ မလှူတန်းတတ်ရင် “သံဃဿ ဒေမ၊ သံဃဿ ဒေမိ” ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးကို နှုတ်က ရွတ်ဆိုလို့ လှူဒါန်မှုပြု လိုက်ပါလို့ အကြံပြုပ ါတယ်။

အရှင်မြတ်ဟာ နတ်ပြည်မှ ဆင်းသက် ပြီးတော့ ဘုရားမြတ်စွာ ထံ ထို အကြောင်းကို သွားရောက် လျှောက် ထား တယ်”မှန်သော စကားကို ဆိုကာမျှ ဖြင့် အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ကာမျှဖြင့် နတ်စည်း စိမ်းချမ်းသာကို ရရှိ နိုင်ပါ သလား ဘုရား”တဲ့။

မြတ်ဘုရားက”ချစ်သားမောဂ္ဂလ္လန် အဘယ့်ကြောင့် ငါဘုရားကို မေးလျှောက်နေ ရတာလဲ သင့်ကို နတ် သား နတ်သမီးတွေက လျှောက်ကြားပြီးပြီ မဟုတ် လား”ဟုမိန့်ကြားပြီး အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား-

“သစ္စံ ဘဏေ န ကုဇ္ဈောယျ၊ ဒဇ္ဇာ အပ္ပမ္ပိ ယာစိတော။ ဧတေဟိ တီဟိ ဌာနေဟိ၊ ဂစ္ဆေ ဒေဝါန န သန္တိကေ”။ ။

မှန်သော စကားကို ပြောဆို ရာ၏။ အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ် ရာ၏။ အတောင်းလာသော သူတို့အား အနည်း လောက်ဖြင့်ဖြင့် ပေးလှူ ရာ၏။ ဤအကြောင်း သုံးပါး တို့ကြောင့် နတ်ပြည်သို့ရောက်နိုင်၏။

ဤဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော်မူ ခဲ့ပါ တယ်။ စာဖတ်သူများ ဤတရားဒေသနာတော် ကို နာကြား ဖတ်ရှု ပြီးတော့ ဓမ္မအသိတွေ ရင်ဝယ် ရှိကြ ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ဤဓမ္မစာစုကို အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။

မေတ္တာဖြင့်

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …