ပဋာစာရီ ကို ဘုရား ဘာ တရား ေဟာခဲ့တာလဲ - Amawpyay

ပဋာစာရီ ကို ဘုရား ဘာ တရား ေဟာခဲ့တာလဲ

ပဋာစာရီ ကို ဘုရား ဘာ တရား ေဟာခဲ့တာလဲ
Knowledge

ပဋာစာရီ ကို ဘုရား ဘာ တရား ေဟာခဲ့တာလဲ

ပဋာစာရီေထရီမျကီး လင္ေသ သားေသလို ႔႐ူးသြားတဲ့ အေၾကာင္းေတာ့ လူတိုင္းဖတ္ဖူး ၾကလိမ့္ မယ္ထင္ ပါတယ္ အ႐ူးတပိုင္း ျဖစ္ေနလို႔ အ၀တ္ေတာင္ မကပ္ေတာ့တဲ့ အေျခအေန ကေနၿပီး ျမတ္ဘုရား က ဘာတရားမ်ာ းေဟာလိုက္လို႔

အ႐ူးေပ်ာက္ သြားရတာ လဲလို ႔သိခ်င္မိလို ႔႐ွာေဖြျပီး သိလိုက္ရတဲ့ တရားကို ျပန္ျဖန္႔ေ၀ လိုက္ပါတယ္ ။

ခ်စ္သမီး ပဋာစာရီ အိုရလိမ့္ အံုးမယ္၊ နာရလိမ့္ အံုးမယ္၊ ေသရ လိမ့္အံုး မယ္ဆိုတဲ့ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း မရွိ ဘူးလားလို႔-ျမတ္စြာဘုရားက ေမး ေတာ့၊ ပဋာစာရီ က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ရွိပါတယ္ဘုရား၊

ထိုအိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ရွိပါလွ်င္ မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရား ကာ မရွိဘူးလား လို႔ေမးတေယ္။ ပဋာစာရီက မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရားလဲ ရွိပါ တယ္ ဘုရား။

အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားလဲရွိတယ္၊ မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရား လဲရွိတယ္ ဆိုလွ်င္ ထိုအိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားကို သင္မေၾကာက္ဘူး လားလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေမးေတာ့၊ ပဋာစာရီ က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္း တရားကို ေၾကာက္ပါ တယ္ ဘုရား။

☆ အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္လွ်င္ မအို,မနာ, မေသတဲ့ တရားကို ရွာမွေပါ့။ သည္ေတာ့ ပဋာစာရီက ေလွ်ာက္ ထားသည္မွာ အရွင္ဘုရား က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ေၾကာက္လွ်င္ မအို, မနာ, မေသတဲ့တ ရားရွာ ရမယ္လို႔ အမိန္ ႔ရွိတယ္။

တပည့္ေတာ္မ ဘယ္လို ရွာရ ပါမည္လဲ ဘုရား လို႔ ေလွ်ာက္ထား ျပန္ေတာ့ သူတပါးကိုလဲ မခ်စ္ႏွင့္၊ မိမိ ကိုယ္ကိုလဲ မခ်စ္ႏွင့္လို႔ အမိန္႔ရွိေတာ့၊ ပဋာစာရီ က တပည့္ေတာ္မ ကေတာ့ ခ်စ္ေသးတယ္ ဘုရား-ခ်စ္ ေသးတာဘဲ၊ မခ်စ္ဘဲ ရွိပါ့ မလား ဘုရား၊

တပည့္ေတာ္မ သားကေလး က မ်က္ လံုးျပဴး ကေလးနဲ႔ မ်က္ေတာင္ေကာ့ ကေလးနဲ့ ပလီပလာ တီတီတာတာ အလြန္ ေျပာတတ္တယ္ ဘုရား-ေျပာတတ္ တယ္။ သည္ေတာ့ တပည့္ေတာ္မ က ခ်စ္ တာေပါ့ ဘုရား-ခ်စ္တာေပါ့…ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။

သည္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ သင္ခ်စ္တယ္ ဆိုတာဟာ မသိလို႔ ခ်စ္တာ၊ သိလွ်င္ သင္မခ်စ္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္-မသိလို ႔လိုခ်င္၊ လိုခ်င္လို႔ စြဲလမ္း၊ စြဲလမ္းေတာ့ ျပဳလုပ္၊ ျပဳလုပ္ေတာ့-ရရွိ၊ ရရွိေတာ့-ခံၾက၊ ခံရ လိမ့္မယ္။

မသိတာက အဝိဇၨာလို႔ ေခၚတယ္၊ လိုခ်င္တာက တဏွာလို႔ ေခၚတယ္၊ စြဲလမ္းတာက ဥပါဒါန္လို႔ ေခၚတယ္။ ျပဳလုပ္တာက သခၤါရလို႔ ေခၚတယ္၊ ရရွိ တာက ဘဝလို႔ ေခၚတယ္၊

အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ႏွစ္ပင္ပူးလို႔ အေၾကာင္းျပဳလိုက္ ေတာ့ေလ.ဇာတိတရားၾကီး ရတာေပါ့ ။

အဲဒီ ဇာတိတရား ဝဋ္ေကာင္ၾကီး ရမွျဖင့္ ခံရ လိမ့္မယ္၊ မညဥ္းႏွင့္၊ သင့္ၾကည့္ ပါလား ရြာစဥ္ က်ယ္ တလယ္လယ္ ႏွင့္ မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္၊ ရင္ထဲ ႏွလံုးထဲ ကြဲမတတ္,

ေဆြးမတတ္, ပြင့္မ တတ္ သင္ခံ ရတယ္၊ ဘယ့္အတြက္ ခံရတယ္၊ ကိုဒါသခ်စ္မိလို႔ သင္ခံရတယ္၊

ဘယ္အတြက္ ခ်စ္မိတယ္၊ မသိလို႔ ခ်စ္မိတယ္၊ သိလွ်င္ သင္ မခ်စ္ဘူး မခ်စ္လွ်င္ နင္သည္လိုခံရမွာ မဟုတ္ဘူး သင့္သား ကေလးေတြကို သင္ခ်စ္မိလို ႔ခံရတယ္၊ ဘယ့္အတြက္ သင္ခ်စ္ မိတယ္၊ သင္မသိလို႔ ခ်စ္မိတယ္၊ သိလွ်င္ သင္မခ်စ္ဘူး ။

မခ်စ္လွ်င္ သင္သည္လို ခံရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဟဲ့-ပဋာစာရီ သင္ သညာ၏ အလိမ္ကို ခံေနရပါ ေပါ့ကလား၊ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သင္က-ခ်စ္ခ်င္လို႔ ခ်စ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ သညာက လိမ္ထားလို႔ သင္ခ်စ္ေနတာ။

ဘယ္လို လိမ္ထားသလဲ ဆိုပါလွ်င္… တရားေတာ္ၾကီး က အနိစၥလို႔ဆိုတယ္၊ သ ညာက နိစၥလို႔ လိမ္ ထားတယ္။ တရားေတာ္ၾကီးက ဒုကၡလို ႔ဆိုတယ္၊ သညာ က သုခလို႔ လိမ္ထားတယ္။ တရားေတာ္ၾကီးက အနတၱလို႔ဆိုတယ္၊ သညာက အတၱလို႔ လိမ္ ထားတယ္။

တရားေတာ္ၾကီးက အသုဘလို႔ ဆိုတယ္။ သညာက သုဘလို႔ လိမ္ထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္“ျမင္တာကို သညာ ဖံုးတယ္၊ သညာကို သကၤာရွင္းမွ သကၤာ ကင္းမယ္၊ ျမင္တာကို သညာဖံုးတယ္၊ သညာကို သကၤာ မရွင္းေတာ့-သကၤာ မကင္းတယ္”။

သညာ၏ အလိမ္ကို ခံေနရလို႔ ဒုကၡေရာက္တယ္။

အဲသည္ လိမ္ထားတဲ့ သညာကို သကၤာ ရွင္းလိုက္ပါေတာ့လား ဟု ျမတ္ စြာ ဘုရားက မိန္႔ေတာ္ မူေတာ့မွ ပဋာစာရီက သကၤာရွင္း ဆိုတာ ဘယ္လိုရွင္း ရမွာလဲ

ဘုရားဟု ျပန္၍ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ျမတ္စြာ ဘုရားက သတိပ႒ာန္ ေလးပါးႏွင့္ ရွင္းရလိမ့္မယ္။

သတိပ႒ာန္ ေလးပါး ကိုရႈေတာ့ သတိပ႒ာန္ ေလး ပါးက သကၤာရွင္းေပး လိမ့္မယ္၊ မိမိ“ခႏၶာကိုယ္”ႏွာသီးဝ ေခၚတဲ့ ကာယတံခါး ကို ထြက္ေလဝင္ေလ ျဖစ္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာရံုက တိုးထိေတာ့-သိ၊ သိတဲ့အေပၚမွာ သတိထားျပီး ေနမွျဖင့္ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျပည့္စံုေနျပီ။

ျပည့္စံုပံုကား….ထိမႈကို သတိျပဳေန တာက ကာယႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ လို႔ ေခၚတယ္၊ ေကာင္း မေကာင္းခံစားမႈ သေဘာကို သတိျပဳ ေနတာက ေဝဒနာ နုပႆ နာ သတိပ႒ာန္လို ႔ေခၚတယ္၊ ထိမႈ သေဘာကို သတိျပဳေန တာက စိတၱာ ႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္လို ႔ေခၚတယ္။

အဘိဇၩာေဒါမနႆ ကို လ်စ္လ်ဴ ရႈျပီး သူ႔ သေဘာ အတိုင္း သူျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳေနတာက ဓမၼာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္လို ႔ေခၚတယ္။

အဲဒီ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးကို ရႈေတာ့ ကာယာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က သု ဘသညာကို ရွင္းေပးလိမ့္မယ္၊ ေဝဒနာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္က သုခသညာ ကို

ရွင္းေပးလိမ့္မယ္၊ စိတၱာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က နိစၥ သညာကို ရွင္းေပးလိမ့္မယ္။

ဓမၼာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က အတၱသညာကို ရွင္းေပး လိမ့္မယ္။ ပဋာစာရီ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို ရႈလိုက္ပါေတာ့လား၊ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းက အပူဓာတ္ကို

ရႈလိုက္-ရႈလိုက္လို႔ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကီးက ခိုင္းေတာ့၊ ပဋာစာရီ သည္ ျမတ္စြာဘုရား ခိုင္းေတာ္မူသည့္ အတိုင္း ရႈလိုက္ေတာ့ ဓမၼစကၡဳံ ပြင့္သြား ပါေတာ့ တယ္။

မူရင္းေရးသူကိုေလးစားစြာ credit ေပးပါတယ္

ယူနီကုတ္

ပဋာစာရီ ကို ဘုရား ဘာ တရား ဟောခဲ့တာလဲ

ပဋာစာရီထေရီမကြီး လင်သေ သားသေလို့ရူးသွားတဲ့ အကြောင်းတော့ လူတိုင်းဖတ်ဖူး ကြလိမ့် မယ်ထင် ပါတယ် အရူးတပိုင်း ဖြစ်နေလို့ အဝတ်တောင် မကပ်တော့တဲ့ အခြေအနေ ကနေပြီး မြတ်ဘုရား က ဘာတရားမျာ းဟောလိုက်လို့

အရူးပျောက် သွားရတာ လဲလို့သိချင်မိလို့ရှာဖွေပြီး သိလိုက်ရတဲ့ တရားကို ပြန်ဖြန့်ေ၀ လိုက်ပါတယ် ။

ချစ်သမီး ပဋာစာရီ အိုရလိမ့် အုံးမယ်၊ နာရလိမ့် အုံးမယ်၊ သေရ လိမ့်အုံး မယ်ဆိုတဲ့ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း မရှိ ဘူးလားလို့-မြတ်စွာဘုရားက မေး တော့၊ ပဋာစာရီ က အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရား ရှိပါတယ်ဘုရား၊

ထိုအိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရား ရှိပါလျှင် မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရား ကာ မရှိဘူးလား လို့မေးတယေ်။ ပဋာစာရီက မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရားလဲ ရှိပါ တယ် ဘုရား။

အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားလဲရှိတယ်၊ မအို, မနာ, မသေတဲ့ တရား လဲရှိတယ် ဆိုလျှင် ထိုအိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားကို သင်မကြောက်ဘူး လားလို့ မြတ်စွာဘုရားက မေးတော့၊ ပဋာစာရီ က အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်း တရားကို ကြောက်ပါ တယ် ဘုရား။

☆ အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရားကို ကြောက်လျှင် မအို,မနာ, မသေတဲ့ တရားကို ရှာမှပေါ့။ သည်တော့ ပဋာစာရီက လျှောက် ထားသည်မှာ အရှင်ဘုရား က အိုခြင်း, နာခြင်း, သေခြင်းတရား ကြောက်လျှင် မအို, မနာ, မသေတဲ့တ ရားရှာ ရမယ်လို့ အမိန့်ရှိတယ်။

တပည့်တော်မ ဘယ်လို ရှာရ ပါမည်လဲ ဘုရား လို့ လျှောက်ထား ပြန်တော့ သူတပါးကိုလဲ မချစ်နှင့်၊ မိမိ ကိုယ်ကိုလဲ မချစ်နှင့်လို့ အမိန့်ရှိတော့၊ ပဋာစာရီ က တပည့်တော်မ ကတော့ ချစ်သေးတယ် ဘုရား-ချစ် သေးတာဘဲ၊ မချစ်ဘဲ ရှိပါ့ မလား ဘုရား၊

တပည့်တော်မ သားကလေး က မျက် လုံးပြူး ကလေးနဲ့ မျက်တောင်ကော့ ကလေးနဲ့ ပလီပလာ တီတီတာတာ အလွန် ပြောတတ်တယ် ဘုရား-ပြောတတ် တယ်။ သည်တော့ တပည့်တော်မ က ချစ် တာပေါ့ ဘုရား-ချစ်တာပေါ့…ဟု လျှောက်ထားတယ်။

သည်တော့ မြတ်စွာဘုရား က မိန့်တော်မူသည်မှာ သင်ချစ်တယ် ဆိုတာဟာ မသိလို့ ချစ်တာ၊ သိလျှင် သင်မချစ်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့်-မသိလို့လိုချင်၊ လိုချင်လို့ စွဲလမ်း၊ စွဲလမ်းတော့ ပြုလုပ်၊ ပြုလုပ်တော့-ရရှိ၊ ရရှိတော့-ခံကြ၊ ခံရ လိမ့်မယ်။

မသိတာက အဝိဇ္ဇာလို့ ခေါ်တယ်၊ လိုချင်တာက တဏှာလို့ ခေါ်တယ်၊ စွဲလမ်းတာက ဥပါဒါန်လို့ ခေါ်တယ်။ ပြုလုပ်တာက သင်္ခါရလို့ ခေါ်တယ်၊ ရရှိ တာက ဘဝလို့ ခေါ်တယ်၊

အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာ နှစ်ပင်ပူးလို့ အကြောင်းပြုလိုက် တော့လေ.ဇာတိတရားကြီး ရတာပေါ့ ။

အဲဒီ ဇာတိတရား ဝဋ်ကောင်ကြီး ရမှဖြင့် ခံရ လိမ့်မယ်၊ မညဉ်းနှင့်၊ သင့်ကြည့် ပါလား ရွာစဉ် ကျယ် တလယ်လယ် နှင့် မစားနိုင် မသောက်နိုင်၊ ရင်ထဲ နှလုံးထဲ ကွဲမတတ်,

ဆွေးမတတ်, ပွင့်မ တတ် သင်ခံ ရတယ်၊ ဘယ့်အတွက် ခံရတယ်၊ ကိုဒါသချစ်မိလို့ သင်ခံရတယ်၊

ဘယ်အတွက် ချစ်မိတယ်၊ မသိလို့ ချစ်မိတယ်၊ သိလျှင် သင် မချစ်ဘူး မချစ်လျှင် နင်သည်လိုခံရမှာ မဟုတ်ဘူး သင့်သား ကလေးတွေကို သင်ချစ်မိလို့ခံရတယ်၊ ဘယ့်အတွက် သင်ချစ် မိတယ်၊ သင်မသိလို့ ချစ်မိတယ်၊ သိလျှင် သင်မချစ်ဘူး ။

မချစ်လျှင် သင်သည်လို ခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟဲ့-ပဋာစာရီ သင် သညာ၏ အလိမ်ကို ခံနေရပါ ပေါ့ကလား၊ ချစ်တယ်ဆိုတာ သင်က-ချစ်ချင်လို့ ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ သညာက လိမ်ထားလို့ သင်ချစ်နေတာ။

ဘယ်လို လိမ်ထားသလဲ ဆိုပါလျှင်… တရားတော်ကြီး က အနိစ္စလို့ဆိုတယ်၊ သ ညာက နိစ္စလို့ လိမ် ထားတယ်။ တရားတော်ကြီးက ဒုက္ခလို့ဆိုတယ်၊ သညာ က သုခလို့ လိမ်ထားတယ်။ တရားတော်ကြီးက အနတ္တလို့ဆိုတယ်၊ သညာက အတ္တလို့ လိမ် ထားတယ်။

တရားတော်ကြီးက အသုဘလို့ ဆိုတယ်။ သညာက သုဘလို့ လိမ်ထားတယ်။ အဲဒါကြောင့်“မြင်တာကို သညာ ဖုံးတယ်၊ သညာကို သင်္ကာရှင်းမှ သင်္ကာ ကင်းမယ်၊ မြင်တာကို သညာဖုံးတယ်၊ သညာကို သင်္ကာ မရှင်းတော့-သင်္ကာ မကင်းတယ်”။

သညာ၏ အလိမ်ကို ခံနေရလို့ ဒုက္ခရောက်တယ်။

အဲသည် လိမ်ထားတဲ့ သညာကို သင်္ကာ ရှင်းလိုက်ပါတော့လား ဟု မြတ် စွာ ဘုရားက မိန့်တော် မူတော့မှ ပဋာစာရီက သင်္ကာရှင်း ဆိုတာ ဘယ်လိုရှင်း ရမှာလဲ

ဘုရားဟု ပြန်၍ လျှောက်ထားတော့ မြတ်စွာ ဘုရားက သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးနှင့် ရှင်းရလိမ့်မယ်။

သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး ကိုရှုတော့ သတိပဋ္ဌာန် လေး ပါးက သင်္ကာရှင်းပေး လိမ့်မယ်၊ မိမိ“ခန္ဓာကိုယ်”နှာသီးဝ ခေါ်တဲ့ ကာယတံခါး ကို ထွက်လေဝင်လေ ဖြစ်တဲ့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံက တိုးထိတော့-သိ၊ သိတဲ့အပေါ်မှာ သတိထားပြီး နေမှဖြင့် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ပြည့်စုံနေပြီ။

ပြည့်စုံပုံကား….ထိမှုကို သတိပြုနေ တာက ကာယနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန် လို့ ခေါ်တယ်၊ ကောင်း မကောင်းခံစားမှု သဘောကို သတိပြု နေတာက ဝေဒနာ နုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်၊ ထိမှု သဘောကို သတိပြုနေ တာက စိတ္တာ နုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။

အဘိဇ္ဈာဒေါမနဿ ကို လျစ်လျူ ရှုပြီး သူ့ သဘော အတိုင်း သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာကို သတိပြုနေတာက ဓမ္မာနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။

အဲဒီ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ရှုတော့ ကာယာနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန် က သု ဘသညာကို ရှင်းပေးလိမ့်မယ်၊ ဝေဒနာနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန်က သုခသညာ ကို

ရှင်းပေးလိမ့်မယ်၊ စိတ္တာနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန် က နိစ္စ သညာကို ရှင်းပေးလိမ့်မယ်။

ဓမ္မာနုပဿ နာ သတိပဋ္ဌာန် က အတ္တသညာကို ရှင်းပေး လိမ့်မယ်။ ပဋာစာရီ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ရှုလိုက်ပါတော့လား၊ မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းက အပူဓာတ်ကို

ရှုလိုက်-ရှုလိုက်လို့ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ် ကြီးက ခိုင်းတော့၊ ပဋာစာရီ သည် မြတ်စွာဘုရား ခိုင်းတော်မူသည့် အတိုင်း ရှုလိုက်တော့ ဓမ္မစက္ခုံ ပွင့်သွား ပါတော့ တယ်။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …